query_builder

Je bent aan een quiz op tijd begonnen! Let op de countdown die verschijnt.

Spelregeltrainer veld voor COVS Drachten 1

FemaleMale
50 Vragen - Ontwikkeld door:
- Geactualiseerd op: - 9.101 keer opgeroepen

Voor oefenen van spelregels veldvoetbal

 • 1
  1. Bij het nemen van een doelschop schiet een verdediger de bal tegen de in het strafschopgebied staande scheidsrechter. De bal komt vervolgens bij een tegenstander, die ongeveer een meter buiten het strafschopgebied staat. Deze schiet de bal in het doel. Wat beslist de scheidsrechter?
 • 2
  2. Tijdens de wedstrijd onderbreekt de scheidsrechter het spel, omdat een wisselspeler het veld inloopt om een bidon op te rapen, die binnen het speelveld is blijven liggen bij een blessurebehandeling. Hoe zal het spel nu hervat moeten worden?
 • 3
  3. Twee tegenstanders lopen achter de bal aan, die door de doelverdediger ver naar voren is getrapt. Zonder dat beide spelers de bal nog kunnen spelen, geeft de verdediger de aanvaller een schouderduw. Wat beslist de scheidsrechter?
 • 4
  4. Een speler die van het speelveld is gezonden om zich voor een blessure te laten behandelen, komt zonder toestemming van de scheidsrechter weer in het speelveld en speelt nabij de zijlijn de bal met de hand. Wat beslist de scheidsrechter als hij hiervoor het spel heeft onderbroken?
 • 5
  5. Partij A krijgt buiten het strafschopgebied een vrije schop te nemen. De nemer van de schop wipt de bal omhoog, waarna een medespeler de bal met de knie terugspeelt op zijn doelverdediger. Deze vangt de bal met zijn handen op en schiet de bal ver het speelveld in. Wat zal de scheidsrechter beslissen?
 • 6
  . Een aanvaller gaat op het doel van de tegenpartij af en schopt de bal in de richting van het door de doelverdediger verlaten doel. Op de doellijn staat nog een verdediger. Deze is, na verzorgd te zijn, zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld ingekomen. De verdediger voorkomt een doelpunt door de bal uit het doel te koppen. Hoe dient de scheidsrechter te handelen?
 • 7
  . Om de bal doelbewust op zijn eigen doelverdediger terug te spelen, knielt een speler om de bal zo met zijn knie de bal te doen toekomen. De doelverdediger die zich in zijn eigen strafschopgebied bevindt, raakt de bal vervolgens met de handen aan. Wat beslist de scheidsrechter?
 • 8
  Een verdediger wipt met zijn voet de bal omhoog en kopt hem vanaf de rand van het strafschopgebied terug naar zijn eigen doelman. De doelman vangt de bal op met zijn borst en speelt hem vervolgens naar een andere medespeler.
  Wat beslist de scheidsrechter?
 • 9
  . Een speler neemt een strafschop. De bal wordt hard tegen de punt van de kruising van de lat en de paal geschoten, als gevolg waarvan de bal barst en vervolgens over het doel over de doellijn gaat. Wat beslist de scheidsrechter, nadat hij voor een nieuwe bal heeft laten zorgen?
 • 10
  Een wisselspeler loopt zich tijdens de wedstrijd nabij de zijlijn warm. Plotseling ziet hij de bal op zich afkomen en hij stopt staande op de zijlijn de bal binnen het speelveld met de voet. De assistent-scheidsrechter maakt de scheidsrechter erop attent, dat de bal de zijlijn niet heeft gepasseerd toen de bal door de wisselspeler werd tegengehouden. Hoe zal het spel nu hervat worden?
 • 11
  . Terwijl de bal op het middenveld in het spel is, werpt een speler die kwaad is, nabij de zijlijn een graspol naar zijn trainer, die in de instructiezone langs de zijlijn staat. De scheidsrechter ziet dit en onderbreekt het spel. Hoe zal hij verder dienen te handelen?
 • 12
  . In het doelgebied weet de doelverdediger vallend de bal in zijn bezit te krijgen. Op de grond liggend drukt hij de bal met twee vingers op de grond. Een toegelopen aanvaller trapt voorzichtig de bal onder de hand van de doelverdediger vandaan en weet nu te scoren. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
 • 13
  . Na afloop van de officiële speeltijd moet de wedstrijd worden verlengd voor het nemen van een strafschop. De bal stuit vanaf de doellat op de doellijn en belandt vervolgens in het doel. Wat beslist de scheidsrechter?
 • 14
  Een verdediger (niet de doelverdediger), staande op de doellijn, probeert met zijn hand de bal uit het doel te slaan. Hij raakt hierbij de bal niet goed, waardoor deze toch in het doel verdwijnt. Wat zal de scheidsrechter moeten beslissen?
 • 15
  Tijdens een oponthoud in de eerste helft geeft de trainer aan dat hij wil wisselen. De betrokken speler wil echter het speelveld niet verlaten en de aanvoerder is ook tegen deze wissel. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen?
 • 16
  Een schouderduw ten opzichte van de doelverdediger zal te allen tijde moeten worden bestraft als:
 • 17
  . Kort voor de rust kent de scheidsrechter een doelpunt toe, hoewel de assistent-scheidsrechter heeft gevlagd voor een overtreding. Onmiddellijk daarna constateert de scheidsrechter dat het tijd is en hij fluit voor de rust. In de kleedkamer overtuigt de assistent-scheidsrechter de scheidsrechter van zijn gelijk. De scheidsrechter deelt vervolgens aan de aanvoerders mede, dat hij dit doelpunt alsnog heeft geannuleerd. Is dit juist?
 • 18
  . Een speler heeft het speelveld moeten verlaten wegens een overtreding van regel 4. Zonder toestemming van de scheidsrechter betreedt hij het speelveld om zich bij zijn team te voegen. Wat moet de scheidsrechter beslissen als hij hiervoor het spel heeft onderbroken?
 • 19
  Een doelverdediger wordt bij het wegwerken van de bal gehinderd door een aanvaller, die de ontwijkende bewegingen van de doelverdediger volgt. De aanvaller moet nu worden bestraft wegens:
 • 20
  De doelverdediger leunt ter hoogte van de strafschopstip op de schouders van een medespeler en kan zo de bal weer het speelveld in stompen. Wat beslist de scheidsrechter?
 • 21
  Om een tegenstander te ontlopen, loopt een speler van partij A een aantal meters langs de zijlijn buiten het speelveld. Een speler van partij B, die binnen het speelveld loopt, brengt hem buiten het speelveld opzettelijk ten val door zijn been uit te steken. De scheidsrechter fluit en stuurt de speler van B van het speelveld. Hoe moet het spel nu hervat worden?
 • 22
  De lijnen die een speelveld afbakenen:
 • 23
  Wanneer is de bal uit het spel, terwijl deze toch niet over een doel- of zijlijn is gegaan?
 • 24
  Een speler komt vlak na rust terug als het spel weer is begonnen. Bij een aanval op zijn doel loopt hij zonder toestemming van de scheidsrechter het veld op en brengt in zijn eigen strafschopgebied een tegenstander onvoorzichtig ten val. Wat beslist de scheidsrechter?
 • 25
  Welke vorm van doelpalen is niet toegestaan?
 • 26
  Als de scheidsrechter voor het begin van de wedstrijd wil gaan fluiten, ziet hij een speler zijn tegenstander, die tegenover hem staat, slaan. Hoe zal de scheidsrechter moeten reageren?
 • 27
  Er moet een lijntje op de doellijn worden aangebracht buiten het speelveld om ervoor te zorgen, dat de afstand van 9,15 meter in acht wordt genomen. Deze 9,15 meter dient te worden gemeten vanaf:
 • 28
  . Een speler van de verdedigende partij gooit een scheenbeschermer tegen de bal, die daardoor naast in plaats van in het doel gaat. De scheidsrechter onderbreekt het spel en zendt de betreffende speler van het speelveld. Hoe dient hij het spel nu te laten hervatten?
 • 29
  Wanneer is in beide gevallen de spelhervatting een indirecte vrije schop?
 • 30
  . Na afloop van de officiële speeltijd moet de wedstrijd worden verlengd voor het nemen van een strafschop. De bal wordt tegen de doellat geschoten en belandt via de rug van de doelverdediger in het doel. Wat beslist de scheidsrechter?
 • 31
  Wat beslist de scheidsrechter als bij een aftrap na geldig doelpunt de bal rechtstreeks in het doel van de tegenpartij wordt geschoten?
 • 32
  . Onmiddellijk nadat de wedstrijd is begonnen, ziet de scheidsrechter dat de doelverdediger met de hak van zijn schoen in zijn doelgebied een gleuf maakt om hem te helpen bij het bepalen van zijn positie in het doel. Wat beslist de scheidsrechter?
 • 33
  . Terwijl het spel “dood” is, beledigt een wisselspeler vanuit de dug-out de scheidsrechter. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
 • 34
  . Een te laat gekomen speler loopt bij een aanval op zijn eigen doel zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld in en brengt in zijn eigen strafschopgebied een doorgebroken tegenstander ten val. Wat beslist de scheidsrechter?
 • 35
  . Bij een duel nabij de zijlijn raakt een aanvaller geblesseerd. Deze speler verlaat daarom kort hierna het speelveld om verzorgd te worden. De bal is op dat moment aan de andere kant van het speelveld en de scheidsrechter heeft geen toestemming verleend. Hoe reageert hij?
 • 36
  Een wedstrijd mag volgens de regels niet worden begonnen, wanneer:
 • 37
  Wanneer is de speeltijd verstreken?
 • 38
  . Een speler wordt buiten het speelveld behandeld voor een blessure. Wanneer en waar mag hij tijdens het spel het speelveld weer betreden?
 • 39
  Als het spel “dood” is, meldt een speler zich correct af. De wisselspeler heeft zich correct aangemeld en wacht bij de zijlijn. Op weg naar de zijlijn beledigt de te vervangen speler binnen het speelveld de assistent-scheidsrechter. Wat beslist de scheidsrechter?
 • 40
  Een inwerpende speler gooit de bal rechtstreeks terug op zijn eigen doelverdediger, die zich buiten zijn eigen strafschopgebied bevindt. Vervolgens dribbelt deze doelverdediger met de bal zijn eigen strafschopgebied binnen, neemt de bal in zijn handen en schiet hem ver het speelveld in. Wat zal de scheidsrechter nu beslissen?
 • 41
  Een aanvaller die zich achter de doellijn heeft teruggetrokken om zich aan buitenspel te onttrekken, schreeuwt in die positie een aanwijzing naar een medespeler, die ter hoogte van de strafschopstip in het bezit van de bal is. De scheidsrechter fluit af en geeft de schreeuwende speler een waarschuwing. Hoe hervat hij het spel?
 • 42
  . Wie bepaalt op welk doel de serie strafschoppen na het einde van een wedstrijd wordt genomen?
 • 43
  Bij het nemen van een strafschop wordt de doelverdediger misleid doordat op het moment van schieten de strafschopnemer iets roept. Wat beslist de scheidsrechter indien de bal in het doel gaat?
 • 44
  Voor een bepaalde overtreding wordt een indirecte vrije schop toegekend. Dit is een juiste beslissing. De scheidsrechter geeft een fluitsignaal, maar vergeet zijn arm omhoog te steken. De bal wordt vervolgens van buiten het strafschopgebied direct in het doel van de tegenpartij geschoten. Welke beslissing neemt de scheidsrechter, als hij zijn fout bemerkt?
 • 45
  . De doelverdediger van partij A en een aanvaller hebben ruzie. Plotseling gooit de doelverdediger, staande in zijn eigen strafschopgebied, doch niet in het doelgebied, opzettelijk en met kracht de bal tegen het hoofd van de aanvaller aan, die één meter achter de doellijn naast het doel staat. De scheidsrechter stuurt de doelverdediger van het speelveld door het tonen van de rode kaart. Hoe wordt het spel hervat?
 • 46
  Welke vorm van reclame is toegestaan binnen de instructiezone?
 • 47
  . In de 35e minuut van de eerste helft wordt een speler zijn tweede gele kaart getoond. Het ontgaat de scheidsrechter evenwel dat dit zijn tweede is. Hij komt er pas in de rust achter. Hoe dient hij nu te handelen?
 • 48
  Twee tegenstanders trappen tegelijk de bal, waarna deze terechtkomt bij een strafbaar buitenspel zijnde speler van de aanvallende partij. Deze benut zijn kans en schiet de bal in het doel. Wat beslist de scheidsrechter?
 • 49
  . Een veldspeler die een tegenstander duwt, moet alleen worden bestraft met een directe vrije schop c.q. strafschop, indien dit:
 • 50
  Een wisselspeler, die zonder toestemming van de scheidsrechter zijn team heeft gecompleteerd, wordt in het strafschopgebied van de tegenpartij door een tegenstander op een buitensporige wijze tegen de benen geschopt. Op dat moment constateert de scheidsrechter, dat deze wisselspeler zich tegen de regels op het speelveld bevindt. Hoe reageert de scheidsrechter, als hij hiervoor het spel heeft onderbroken?

commentaren (0)

autorenew