Signaalwoorden

FemaleMale
25 Vragen - Ontwikkeld door:
- Ontwikkeld op: - 3.339 keer opgeroepen - 4 mensen vinden het leuk

 • 1
  Het signaalwoord "aan de ene kant ... aan de andere kant" behoort tot het vergelijkend verband.
 • 2
  Het signaalwoord "ten slotte" behoort tot het concluderend verband.
 • 3
  Het signaalwoord "ofschoon" behoort tot het toegevend verband.
 • 4
  De signaalwoorden "daarom", "namelijk", "aangezien" en "bovendien" behoren allen tot het oorzakelijk verband.
 • 5
  Wij kennen twee signaalwoorden bij het samenvattend verband.
 • 6
  Het signaalwoord "om te beginnen" behoort het opsommend verband.
 • 7
  Het signaalwoord "al met al" komt bij meer dan een tekstverband voor.
 • 8
  Het signaalwoord "tevens" behoort tot het redengevend verband.
 • 9
  Het signaalwoord "als" behoort tot het tegenstellend verband.
 • 10
  Het signaalwoord "met andere woorden" behoort tot het concluderend verband.
 • 11
  De signaalwoorden "eerst", "dan" en "daarna" behoren tot het opsommend verband.
 • 12
  De signaalwoorden "daarom" en "omdat" behoren als enige signaalwoorden bij het redengevend verband.
 • 13
  Het signaalwoord "dat houdt in" behoort tot het concluderend verband.
 • 14
  De signaalwoorden "zo", "bijvoorbeeld", "zoals" en "neem nou" behoren allen tot het toelichtend verband.
 • 15
  Signaalwoorden kunnen tot meerdere tekstverbanden horen.
 • 16
  Het signaalwoord "vervolgens" behoort tot het chronologisch verband.
 • 17
  Het signaalwoord "niettemin" behoort tot het tegenstellend verband.
 • 18
  Het signaalwoord "tenzij" behoort tot het tegenstellend verband.
 • 19
  De signaalwoorden "daarvoor" en "daardoor" behoren tot het doel-middel verband.
 • 20
  De signaalwoorden "namelijk" en "kortom" behoren tot het concluderend verband.
 • 21
  Het signaalwoord "mits" behoort tot het voorwaardelijk verband.
 • 22
  De signaalwoorden "daarentegen" en "daarnaast" behoren beiden tot het tegenstellend verband.
 • 23
  Het signaalwoord "dus" behoort tot het tegenstellend verband.
 • 24
  Het signaalwoord "dat" blijkt uit behoort tot het redengevend verband.
 • 25
  Signaalwoorden worden ook wel 'functiewoorden' of 'verbindingswoorden' genoemd

commentaren (0)

autorenew