De quizstatistiek

Dylan Haegens

Gemiddeld gaven de 64 surfers die de quiz deden 6.34 correcte antwoorden.