De quizstatistiek

De Playstation quiz!

Gemiddeld gaven de 41 surfers die de quiz deden 6.76 correcte antwoorden.