De quizstatistiek

De Ajax quiz

Gemiddeld gaven de 683 surfers die de quiz deden 4.44 correcte antwoorden.