Opnamevormen

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
15 Vragen - Ontwikkeld door: - Geactualiseerd op: - Ontwikkeld op: - 116 keer opgeroepen

Verdieping verwerkingsopdracht Psychiatrie

 • 1
  Wat houdt een rechtelijke machtiging in?
 • 2
  Een rechtelijke machtiging kan door meerdere personen aangevraagd worden.
  Door wie kan een rechtelijke machtiging niet aangevraagd worden?
 • 3
  Via welk persoon verloopt de aanvraag van een rechtelijke machtiging?
 • 4
  De term rechterlijke machtiging omvat verschillende typen machtigingen waarmee een patiënt gedwongen opgenomen kan worden.
  Welke machtiging behoort niet tot een rechtelijke machtiging?
 • 5
  Stelling:
  De voorlopige machtiging en de ..... zijn van toepassing op patiënten met een verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening of dementie.
 • 6
  Welke machtiging wordt doorgaans niet door psychiatrische patiënten aangevraagd?
 • 7
  Binnen .... na afgifte van een voorlopige machtiging moet een patiënt worden opgenomen.
 • 8
  Een patiënt wordt in de eerste instantie voor een duur van maximaal ..... opgenomen op basis van een voorlopige machtiging.
 • 9
  Hoe moet een opname op basis van een voorlopige machtiging worden verlengd?
 • 10
  Patiënten kunnen tijdens periodes van wilsbekwaamheid bepaalde afspraken maken en laten vastleggen (een RM). In sommige gevallen kan gedwongen opname op deze manier voorkomen worden.
  Vraag wat is geen rechtelijke machtiging?
 • 11
  Het is mogelijk om een rechtelijke machtiging te verlengen.

  In de eerste vijf jaar van een rechtelijke machtiging, mag deze verlengd worden met steeds ...... jaar.
 • 12
  Een ............. is een spoedprocedure, waarmee patiënten in noodsituaties kunnen worden opgenomen.

 • 13
  Bij onvrijwillige opnames wordt onderscheid gemaakt tussen patiënten die zich niet verzetten, maar ook geen toestemming kunnen geven en patiënten die zich duidelijk verzetten tegen opname.
  Vraag
  Hoe wordt de status genoemd bij een onvrijwillige opname van een patiënt die zich niet kan verzetten maar ook geen toestemming kan geven voor opname?
 • 14
  Een patiënt met een zelfbindingsverklaring weigert opgenomen geworden terwijl de patiënt die wel heeft vastgelegd in zijn zelfbindingsverklaring. De ...... is dan bevoegd om de patiënt op te laten nemen.
 • 15
  Na het verzoek tot IBS wordt vaak via de politie de crisisdienst ingeschakeld die een geneeskundige verklaring opstelt.

  Stelling
  Hierin wordt opgenomen hoe gevaarlijk de situatie is voor de patiënt of zijn omgeving.

Commentaarfunctie zonder quiz / ff / lijst

commentaren (0)

autorenew