De quizstatistiek

The Good Place (Op Netflix)

Gemiddeld gaven de 113 surfers die de quiz deden 7.06 correcte antwoorden.