Microbiologie college 7

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
70 Vragen - Ontwikkeld door: Zahra - Ontwikkeld op: - 10 keer opgeroepen

Infecties

 • 1
  Microbieel infecties zijn een belangrijke oorzaak van:
  Morbiditeit en mortaliteit
  -
  Acute luchtweg infecties
 • 2
  Microbiele infecties zijn verantwoordelijk voor ca... van ziekte
  40%
  60%
  30%
 • 3
  Welke infectieziekte veroorzaakt wereldwijf de meeste doden?
  Diarree
  Acute luchtweg infecties
  Aids
 • 4
  Lysozym draagt bij aan de immuniteit tegen?
  Virussen
  Schimmels
  Bacteriën
 • 5
  Antilichamen dragen bij aan de immuniteit tegen:
  Bacteriën, schimmels, virussen
  -
  Aids, malaria, tuberculose
 • 6
  Macrofagen spelen een rol in de immuunrespons tegen bacterien
  Onjuist
  -
  Juist
 • 7
  Bacterien activeren het complement systeem door
  Capsule, exotoxinen
  Endotoxinen, lipopolysacchariden
  -
 • 8
  Complement activatie leidt tot lysis van:
  Gram negatieve bacterien
  Gram positieve bacterien
  -
 • 9
  Antilichamen activeren de ... route van het complement systeem
  Alternatieve
  -
  Klassieke
 • 10
  Welke antilichaam is betrokken bij de agglutinatie van bacterien?
  IgE
  IgG
  IgM
 • 11
  Welke antilichaam is betrokken bij neutralisatie van oplosbare bacterie producten (toxinen)
  IgA
  IgG
  IgD
 • 12
  Welke antilichaam beschermt mucosale oppervlakten?
  IgM
  IgA
  IgG
 • 13
  Een belangrijke mechanisme waarop bacterien het immuunsysteem ontwijken is door?
  Verstoren van fagocytose
  Productie van immuunregulatoire eiwitten
  Antigeen variatie
 • 14
  Welke bacteriële structuur verstoort het proces van fagocytose
  Celwand gram-positieve bacterien
  Flagel
  Capsule
 • 15
  ..... veroorzaken schade aan .... weefsel Door kruisactiviteit
  Streptokokken, hersenweefsel
  Streptokokken, hartweefsel
  Stafylokokken, hersenweefsel
 • 16
  Circulerende immuuncomplexen kunnen zich afzetten in
  Hart en zenuwen
  Gewrichten, glomeruli
  Hart en zenuwen
 • 17
  Interferon alfa en beta zijn belangrijk voor de immuniteit tegen:
  Bacterien
  Schimmels
  Virussen
 • 18
  Virussen activeren de ... route van het complement systeem
  Alternatieve
  Klassieke
  -
 • 19
  Antilichamen bestrijden:
  Virus geïnfecteerde cellen
  'vrije' virussen
  -
 • 20
  Virus geïnfecteerde cellen worden vernietigd door:
  Cytotoxische t cellen
  B cellen
  Helper t cellen
 • 21
  Virus geïnfecteerde cellen met een verlaagde MHC expressie worden gedood door:
  Macrofagen
  NK cellen
  Helper t cellen
 • 22
  Bij antigeen drift is sprake van:
  Grote structurele veranderingen door uitwisseling van grote segmenten genetisch materiaal met andere virussen
  Kleine structurele veranderingen in virale antigenen door punt mutatie
  -
 • 23
  Antigeen shift is sprake van:
  -
  Kleine structurele veranderingen in virale antigenen door punt mutatie
  Grote structurele veranderingen door uitwisseling van grote segmenten genetisch materiaal met andere virussen
 • 24
  Welke methoden gebruiken virussen om te ontsnappen aan het immuunsysteem
  Antigeen variatie, infectie van immuuncellen, latente infectie met geïntegreerd genoom, productie immuunregulatoire eiwitten
  Verstoren van antilichaam productie, verstoren van het complement systeem, verstoren van fagocytose
  -
 • 25
  Virussen richten schade aan in het lichaam door:
  Granuloom vorming in de longen, kruis-reactiviteit met hartweefsel
  Auto- immuun ziekte, ontsteking bloedvaten, gewrichten en glomeruli door complement activatie, productie 'anti self' antilichamen, vernietiging essentieel gastheercellen
  -
 • 26
  Welke type van het HIV Virus komt t meeste voor?
  -
  HIV-1
  HIV-2
 • 27
  Hiv is een virus
  Lymfotroop
  Cardiotroop
  Hepatotroop
 • 28
  Welke HIV eiwit wordt gedetecteerd bij serologische testen om HIV infectie aan te tonen
  GP41
  GP120
  P24
 • 29
  Welke eiwitten komen voor in de envelop van het HIV virus?
  Gp41 en gp120
  P24
  Integrase
 • 30
  Het HIV genoom bestaat uit:
  1 DNA molecuul
  2 identieke RNA moleculen
  1 RNA molecuul
 • 31
  Wat doet reverse transcriptase?
  Het inbouwen van het HIV genoom in het DNA van de gastheercel
  Het omzetten van RNA naar DNA
  -
 • 32
  Wat doet integrase?
  Het omzetten van RNA naar DNA
  Et inbouwen van het HIV genoom in het DNA van de gastheercel
  -
 • 33
  HIV infecteert
  Nk cellen en b cellen
  Macrofagen en t helper cellen
  -
 • 34
  Welke cellen worden door het HIV virus vernietigt?
  B cellen
  T helper cellen
  Nk cellen
 • 35
  Hoe kan HIV worden overgedragen?
  Als cel-vrije virusdeeltjes en via geïnfecteerde t helper cellen
  Als cel-vrije virusdeeltjes
  Als cel-vrije virusdeeltjes en via geïnfecteerde macrofagen
 • 36
  HIV kan worden overgedragen van moeder op kind?
  Andere wegen
  -
  Bij de geboorte, in de baarmoeder, via moedermelk
 • 37
  De grootste groep HIV geïnfecteerde zijn?
  Zowel homoseksuelen als heteroseksuelen met veel seksuele partners
  Injecterende drugsgebruikers
  -
 • 38
  De kans op HIV overdracht via speeksel is?
  Erg klein
  Vrij groot
  -
 • 39
  Bij welk percentage HIV geïnfecteerden is het virus aanwezig in het speeksel?
  30%
  5%
  10%
 • 40
  Kan het HIV virus worden overgedragen via de orale mucosa?
  -
  Nee
  Ja,
 • 41
  Speeksel bevat HIV -remmende factoren
  -
  Juist
  Onjuist
 • 42
  Bij een prikincident met HIV besmet bloed is het risico op infectie ongeveer
  1%
  0,3%
  3%
 • 43
  Seronconversie is?
  Het ontstaan van HIV antistoffen
  Het omzetten van HIV RNA naar DNA
  -
 • 44
  Wat doet reverse transcriptase?
  Het omzetten van RNA naar DNA
  -
  Het inbouwen van het HIV genoom in het DNA van de gastheercel
 • 45
  De protozoa P. carinii veroorzaakt ... van de HIV sterfgevallen
  20%
  10%
  40%
 • 46
  Toxoplasma Gondi beïnvloedt:
  Het hart
  De luchtwegen
  Het centraal zenuwstelsel
 • 47
  Orale candidiasis is een.. indicatie voor HIV infectie
  -
  Vroege
  Late
 • 48
  Orale candidiasis veroorzaakt door HIV infectie komt... voor in combinatie met oesofagale candidiasis?
  Vaak
  -
  Weinig
 • 49
  Wat is een prognostische indicator voor progressie naar aids?
  Kaposi's sarcoma, necrotiserende gingivitis
  Harige leukoplakie, orale candidiasis
  -
 • 50
  Herpes stomatitis is een infectie die wordt gezien bij ... van de HIV - geinfecteerden
  20%
  5%
  10%
 • 51
  Kaposi's sarcoma is een tumor die uitgaat van:
  Zenuwuiteinden gelegen in de huid en slijmvliezen
  Endotheelcellen van de bloedvatwand in huid en slijmvliezen
  Spiercellen gelegen in de bloedvat in huid slijmvliezen
 • 52
  Kaposi 's sarcoma wordt veroorzaakt door een:
  Retrovirus
  Adenovirus
  Herpes virus
 • 53
  Harige leukoplakie wordt veroorzaakt door het:
  Herpes simplex virus
  Humaan papilloma virus
  Epstein barr virus
 • 54
  Welke drugs remmen het reverse transcriptase enzym door aan te binden en daarmee zijn activiteit te remmen?
  Niet-nucleoside reverse transscriptase remmers
  Nucleoside reverse transcriptase remmers
  Protease remmers
 • 55
  Welke drugs remmen het reverse transscriptase enzym door zich te laten inbouwen in het virale dna en te voorkomen dat de natuurlijke nucleoside verder worden ingebouwd?
  Nucleoside reverse transscriptase remmers
  Protease remmers
  Niet-nucleoside reverse transscriptase remmers
 • 56
  Welke therapie is effectiever?
  Combinatie- therapie
  Monotherapie
  -
 • 57
  Welke therapie heeft als nadeel de bijwerkingen en de kosten?
  Combinatie- therapie
  Mono-therapie
  -
 • 58
  Met combinatie-therapie wordt ook het pro virus aangepakt?
  -
  Juist
  Onjuist
 • 59
  Schimmels richten schade aan in het lichaam door:
  Auto-immuun ziekte, kruisactiviteit met hartweefsel
  Allergische reacties door IgE productie, granoloom vorming in de longen
  -
 • 60
  Wanneer een persoon een infectie door maakt waarbij geheugen B en T cellen worden gevormd is er sprake van:
  Natuurlijke passieve immuniteit
  Kunstmatige actieve immuniteit
  Natuurlijk actieve immuniteit
 • 61
  Wanneer een moeder antistoffen via de placenta doorgeeft aan het ongeboren kind is er sprake van:
  Natuurlijke actieve immuniteit
  Kunstmatige passieve immuniteit
  Natuurlijke passieve immuniteit
 • 62
  Wanneer je na een hondenbeet bij de huisarts in injectie met antistoffen tegen tetanus krijgt er sprake van:
  Natuurlijke passieve immuniteit
  Kunstmatige passieve immuniteit
  Natuurlijke actieve immuniteit
 • 63
  Wanneer je wordt ingeënt met een verzwakte virus waardoor geheugen B en T cellen gaat vormen is er sprake van:
  Natuurlijke passieve immuniteit
  Kunstmatige actieve immuniteit
  Natuurlijke actieve immuniteit
 • 64
  Bij welke vormen van immuniteit worden er geheugen B en T cellen gevormd?
  Kunstmatige actieve immuniteit
  Natuurlijke passieve immuniteit
  Natuurlijke actieve immuniteit
 • 65
  De meest succesvolle vaccin zijn?
  Levende vaccins
  Geïnactiveerde vaccins
  Toxoiden
 • 66
  Wat is de functie van een adjustvant?
  -
  De immuunrespons te stimuleren
  De houdbaarheid van het vaccin verlengen
 • 67
  Bij welke type vaccin worden adjustvanten gebruikt?
  Tooiden
  Levende vaccins
  Geïnactiveerde vaccins
 • 68
  Hoe wordt de antigenicitnit van toxoiden verhoogd?
  Door combinatie met bacterien met endotoxinen
  Door combinatie met bacterien met die exotoxinen produceren
  Door toevoeging van een adjuvant
 • 69
  Toxoiden zijn ongevaarlijke gemaakte
  Exotoxinen
  Complete bacterien
  Endotoxinen
 • 70
  Vaccins zijn niet 100% effectief. Ze wekken met name .... immuniteit op
  Cellulaire
  -
  Antilichaam

commentaren (0)

autorenew