Microbiologie college 6 deel 2

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
51 Vragen - Ontwikkeld door: Zahra - Ontwikkeld op: - 17 keer opgeroepen

-

 • 1
  Erythromycin is een antibioticum met:
  Zoals breed en nauw spectrum varianten
  Nauw spectrum
  Breed spectrum
 • 2
  Clindamycine is een antibioticum met:
  Breed spectrum
  Nauw spectrum
  Zoals breed en nauw spectrum varianten
 • 3
  Fusidinezuur is een antibioticum met:
  Zoals breed en nauw spectrum varianten
  Nauw spectrum
  Breed spectrum
 • 4
  Fusidinezuur is een nauw-spectrum antibioticum werkzaam tegen:
  Strict aeroben
  Gram negatief bacterien
  Gram positieve bacterien
  Strict anaeroben
 • 5
  Penicilline is:
  Bactericidaal
  -
  Bacteriostatisch
 • 6
  Co-trimoxazole is een antibioticum met:
  Zoals breed en nauw spectrum varianten
  Nauw spectrum
  Breed spectrum
 • 7
  Amoxicilline is een antibioticum:
  Breed spectrum
  Zoals breed en nauw spectrum varianten
  Nauw spectrum
 • 8
  Tetracycline is een antibioticum met:
  Zoals breed en nauw spectrum varianten
  Breed spectrum
  Nauw spectrum
 • 9
  Fusidinezuur is:
  -
  Bacteriostatisch
  Bactericidaal
 • 10
  Ampicilline is:
  Bacteriostatisch
  -
  Bactericidaal
 • 11
  Welke antibiotica hebben een beta-lactam ring?
  Clindamycine, fusidinezuur, tetracyline, metronidazole
  Amoxicilline, ampicilline, cefalosporine, pencilline
  -
 • 12
  Erythromycine:
  Remt celwand synthese
  Remt eiwitsynthese
  Remt dna replicatie
 • 13
  Cefasporine is:
  Bacteriostatisch
  Bactericidaal
  -
 • 14
  Fusidinezuur:
  Remt celwand synthese
  Remt dna replicatie
  Remt eiwitsynthese
 • 15
  Metronidazole:
  Bactericidaal
  -
  Bacteriostatisch
 • 16
  Penicilline:
  Remt celwand synthese
  Remt eiwitsynthese
  Remt dna replicatie
 • 17
  Welke antibioticum veroorzaakt regelmatig allergische reacties:
  -
  Amoxicilline, ampicilline, penicilline
  Cefasporine, fusidinezuur, tetracyline
 • 18
  Welke antibioticum vertoont kruis-resistentie met penicilline
  Amoxicilline
  Fusidinezuur
  Cefalosporine
 • 19
  Ampiclline is een antibioticum met:
  Breed spectrum
  Zoals breed en nauw spectrum varianten
  Nauw spectrum
 • 20
  Ampicilline
  Remt eiwitsynthese
  Remt celwand synthese
  Remt dna replicatie
 • 21
  Welke antibioticum moet vermeden worden bij zwangere en zogende vrouwen en bij kinderen tot 8 jaar
  Amoxicilline
  Fusidinezuur
  Tetracycline
 • 22
  Metronizadole is een antibioticum:
  Nauw spectrum
  Breed spectrum
  Zoals breed en nauw spectrum varianten
 • 23
  Metronizadole is een nauw-spectrum antibioticum werkzaam tegen:
  Strict anaeroben
  Strict aeroben
  Gram- negatieve bacteriën
 • 24
  Welke antibioticum penetreert in macrofagen en wordt gebruikt voor de behandeling van intracellulaire infecties.
  Amoxicilline
  Clindamycine
  Tetracycline
 • 25
  Amoxicilline is:
  Remt eiwit synthese
  Remt celwand synthese
  Remt dna replicatie
 • 26
  Amoxicilline is:
  Bacteriostatisch
  Bactericidaal
  -
 • 27
  Welke antibioticum word o.a. gebruikt bij huidinfecties
  Metronidazole
  Amoxicilline
  Fusidinezuur
 • 28
  Cefalosporine is:
  Remt celwand synthese
  Remt eiwitsynthese
  Remt dna replicatie
 • 29
  Cefasporine is een antibioticum met:
  Nauw spectrum
  Zoals breed en nauw spectrum varianten
  Breed spectrum
 • 30
  Co-trimoxazole is:
  Bactericidaal
  Bacteriostatisch
  -
 • 31
  Welke antibioticum wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met penicilline allergie?
  Clindamycine
  Erythromycine
  Ampicilline
 • 32
  Clindamycine:
  Remt celwand synthese
  Remt eiwitsynthese
  Remt dna replicatie
 • 33
  Erythromycine is:
  Bactericidaal
  -
  Bacteriostatisch
 • 34
  Tetracycline is:
  Remt eiwitsynthese
  Remt dna replicatie
  Remt celwand synthese
 • 35
  Tetracycline is:
  Bacteriostatisch
  -
  Bactericidaal
 • 36
  Welke antibioticum penetreert in slecht doorbloed bot en bindweefsel
  Amoxicilline
  Clindamycine
  Penicilline
 • 37
  Co-trimoxazole
  Remt eiwitsynthese
  Remt dna replicatie
  Remt celwand synthese
 • 38
  Metronidazole is:
  Remt celwand synthese
  Remt eiwitsynthese
  Remt dna replicatie
 • 39
  Welke antibioticum wordt gebruikt voor de behandeling van infectie van HIV-geinfecteerde personen
  Metronidazole
  Clindamycine
  Co-trimoxazole
 • 40
  Het aantal effectieve ... is beperkt
  -
  Antibacteriele middelen
  Antischimmel middelen
 • 41
  Nystatin is een vb van?
  Antivirale middel
  Antischimmel middel
  -
 • 42
  Miconazole is een vb van?
  Antibacterieel middel
  Antiviralel middel
  Antischimmel middel
 • 43
  Aciclovir is een vb van?
  Antischimmel middelen
  Antivirale middelen
  Antibacterieel middelen
 • 44
  Amfotericine is een vb van?
  Antiviraal middelen
  Antischimmel middel
  Antibacterieel middel
 • 45
  Penciclovir is een vb van?
  Antischimmel middel
  Antibacterieel middelen
  Antiviraal middel
 • 46
  Fluconazole is een vb?
  Antischimmel middel
  Antibacterieel middel
  Antiviraal middel
 • 47
  Voor de behandeling van orale candidiasis wordt met name gebruik gemaakt van:
  Nystatin
  Amfotericine
  Miconazole
 • 48
  Welke middel is naast fungicidaal ook bacteriostatisch voor bepaalde gram-positieve kokken?
  Miconazole
  Amfotericine
  Nystatin
 • 49
  Voor de behandeling van systematische candidiasis wordt met name gebruik gemaakt van:
  Amfotericine
  Fluconazole
  Nystatin
 • 50
  Voor de behandeling van cheillitus angularis wordt met name gebruik gemaakt van:
  Fluconazole
  Amfotericine
  Miconazole
 • 51
  Waarom werkt aciclovir vooral in cellen die geïnfecteerd zijn door herpes simplex virussen?
  Aciclovir heeft enzymen van het herpes simplex virus nodig om een geïnfecteerde cel binnen te kunnen dringen en enzymen die betrokken zijn bij de dna replicatie te kunnen remmen
  Enzymen van herpes simplex virussen zetten aciclivor om in een bepaalde product dat vervolgens verder wordt verwerkt door cellulaire enzymen en waarvan het product virale dna replicatie remt
  -

commentaren (0)

autorenew