Microbiologie college 6 deel 1

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
52 Vragen - Ontwikkeld door: Zahra - Ontwikkeld op: - 22 keer opgeroepen

Humorale immuniteit

 • 1
  Humorale immuniteit is het deel van de immuunrespons die wordt uitgevoerd door:
  -
  B lymfocyt
  T lymfocyt
 • 2
  Antilichamen worden geproduceerd door:
  B lymfocyt
  -
  T lymfocyt
 • 3
  Geïnfecteerde gastheercellen worden vernietigd door:
  T lymfocyt
  B lymfocyt
  -
 • 4
  Er zijn verschillende termen die worden gebruikt voor antilichamen namelijk:
  -
  Antistoffen en Immunoglobulines
  Antigenen
 • 5
  Plasma cellen zijn gedifferentieerde:
  T lymfocyt
  B lymfocyt
  -
 • 6
  Het bedekken van antigeen door antilichaam waardoor fagocytose wordt vergemakkelijkt heet:
  Agglutinatie
  Opsonisatie
  Neutralisatie
 • 7
  Wanneer micro-organismen wordt bedekt met antilichaam waardoor het niet meer kan binden Daan de mucosa, is er sprake van?
  Agglutinatie
  Neutralisatie
  Opsonisatie
 • 8
  Het plaatje laat een voorbeeld zien van:
  Igm en bacteriën
  Neutralisatie
  Agglutinatie
  Opsonisatie
 • 9
  Het plaatje laat een voorbeeld zien van:
  Bacteriën en macrofaag
  Neutralisatie
  Agglutinatie
  Opsonisatie
 • 10
  Welke cellen zijn betrokken bij Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity?
  -
  Macrofagen, neutrofielen, nk cellen
  B lymfocyten, dendritische cellen, T lymfocyten
 • 11
  Doelcellen worden bij Antibody- dependent cell-mediathd cytotoxicity gedood door:
  -
  Perforine en lystische enzymen
  Defensie en grazymen
 • 12
  Van welke isotype antilichaam zijn de meeste subgroepen?
  IgA
  IgG
  IgM
 • 13
  Welke antilichaam vormt een pentameer?
  IgE
  IgA
  IgM
 • 14
  Welke antilichaam is met name van belang voor de primaire immuunrespons?
  IgM
  IgD
  IgE
 • 15
  Welke antilichaam is met name aanwezig op de B cel membraan als B cel?
  IgD
  IgG
  IgA
 • 16
  Welke antilichaam is belangrijk voor immuniteit tegen wormen?
  IgD
  IgA
  IgE
 • 17
  Welke antilichaam speelt een belangrijk rol bij allergische reacties?
  IgA
  IgE
  IgD
 • 18
  Welke antilichaam is met name belang voor de geheugen immuun respons?
  IgE
  IgG
  IgD
 • 19
  Welke antilichaam is belangrijk voor de bescherming van mucosale oppervlakten?
  IgE
  IgA
  IgD
 • 20
  Welke antilichaam is betrokken bij opsonisatie?
  IgG
  IgM
  IgA
 • 21
  Welke antilichaam is betrokken bij neutralisatie?
  IgG
  IgM
  IgA
 • 22
  Welke antilichaam is betrokken bij agglutinatie?
  IgM
  IgE
  IgA
 • 23
  Welke antilichaam is betrokken bij complement activatie?
  -
  IgA en IgE
  IgG en IgM
 • 24
  Virale antigenen in geïnfecteerde lichaamscellen worden verwerkt via de:
  -
  Exogene route
  Endogene route
 • 25
  Virale antigenen in lichaamscellen worden gepresenteerd op:
  MHC klasse I moleculen
  MHC klasse II moleculen
  -
 • 26
  Virale antigenen in lichaamscellen worden gepresenteerd aan"
  Helper T cellen
  B cellen
  Cytotoxische T cellen
 • 27
  Antigenen van pathogenen die door fagocytose worden genomen worden verwerkt via de:
  -
  Exogene route
  Endogene route
 • 28
  Antigenen van pathogenen die door fagocytose worden opgenomen en verwerkt worden gepresenteerd op:
  -
  MHC klassen II moleculen
  MHC klassen I moleculen
 • 29
  Antigenen van pathogenen die door fagocytose worden opgenomen en verwerkt worden gepresenteerd op:
  Helper T cellen
  Cytotoxische T cellen
  B cellen
 • 30
  T helper cellen worden geactiveerd door 2 signalen
  Binding antigeen peptide gepresenteerd op MHC klasse II aan TCR en interactie tussen adhesie moleculen van presenterende cel en T helper cel
  -
  Crosslinking TCR en interactie geactiveerde B cel
 • 31
  B cellen worden geactiveerd door 2 signalen: 3 antwoorden mogelijk
  -
  Interactie tussen adhesie moleculen van presenterende cel en B cel, binding antigeen peptide gepresenteerd op MHC klasse I op APC aan BCR
  Binding antigeen peptide gepresenteerd op MHC klasse II aan BCR, crosslinking BCR door antigeen, Interactie met geactiveerde T helper cel
 • 32
  Cytotoxische T cellen worden geactiveerd door 2 signalen ( 3 antwoorden mogelijk)
  Binding antigeen peptide gepresenteerd op MHC klasse I op APC aan BCR. Binding van IL-2 uitgescheiden door T helper 1 cellen aan IL-2 receptor. Interactie tussen adhesie moleculen van presenterende cel en cytotoxische T cel
  Binding antigeen peptide gepresenteerd op MHC klasse II aan BCR, crosslinking BCR door antigeen, Interactie met geactiveerde T helper cel
  -
 • 33
  Wat doen T helper 1 cellen ( meerdere antwoorden mogelijk)
  Interactie, binding, crosslinking
  -
  B cellen stimuleren, Cytotoxische T cellen stimuleren en macrofagen stimuleren
 • 34
  Wat doen T helper 2 cellen?
  Macrofagen stimuleren
  B cellen stimuleren
  Cytotoxische T cellen stimuleren
 • 35
  Cellen die antigeen presenteren op MHC I moleculen worden gedood door:
  Cytotoxische T cellen
  Nk cellen
  B cellen
 • 36
  Cytotoxische T cellen doden cellen met MHC I + antigeen door:
  -
  Perforin en granzymen
  Defensie en lysozymen
 • 37
  Granzymen zijn:
  Fosfatases
  Lipase
  Proteases
 • 38
  Het belangrijkste antilichaam van de geheugen immuun respons is:
  IgM
  IgA
  IgG
 • 39
  Wat doen perforinen? Perforinen vormen transmembraan kanalen,
  -
  Hierdoor kunnen granzymen de cel binnendringen en apoptose activeren
  Hierdoor stroomt extracellulaire vloeistof de cel binnen, waardoor de cel explodeert
 • 40
  Stoffen die bacteriën doden heten... stoffen de bacteriegroei remmen heten...
  Bactericide stoffen, bacteriostatische stoffen
  -
  Bacteriostatische stoffen, Bactericide stoffen
 • 41
  Bij empirische therapie wordt vooral gebruik gemaakt van:
  -
  Breed spectrum antibiotica
  Nauw spectrum antibiotica
 • 42
  Het probleem van antibiotica resistentie speelt vooral bij 'misbruik' van:
  -
  Breed spectrum antibiotica
  Nauw spectrum antibiotica
 • 43
  Wanneer een organisme van nature resistent is tegen een drug is er sprake van:
  Kruis resistentie
  Extrachromosomale resistentie
  Primaire resistentie
  Chromosomale resistentie
 • 44
  Primaire resistentie wordt ook wel ... genoemd?
  Kruis resistentie
  Verworven resistentie
  Intrinsieke resistentie
 • 45
  Wanneer resistentie ontstaat door een mutatie is er sprake van:
  Primaire resistentie
  Verworven resistentie
  Chromosomale resistentie
 • 46
  Wanneer resistentie ontstaat door gen transfer via plasmiden is er sprake van:
  Verworven resistentie
  Extrachromosomale resistentie
  Kruis resistentie
 • 47
  Wanneer resistentie tegen een drug leidt tot resistentie tegen een ander chemisch gerelateerde drug is er sprake van:
  Verworven resistentie
  Kruis resistentie
  Primaire resistentie
 • 48
  Productie van beta-lactamase door bacteriën leidt tot ... van bepaalde drugs.
  -
  Inactivatie
  Veranderde opname
 • 49
  Een efflux pomp leidt tot ... van bepaalde drugs
  Inactivatie
  Verander opname
  -
 • 50
  In welke groepen kunnen antibiotica worden ingedeeld op basis van hun aangrijpingspunt?
  Apoptose, mitochondrien, lysosomen
  Celwand, celmembraan, nucleïnezuur replicatie, ribosomen
  -
 • 51
  In welke groep worden drugs ingedeeld die het foliumzuur metabolisme remmen?
  Celwand
  Celmembraan
  Ribosomen
  Nucleinezuur metabolisme
 • 52
  Penicilline is een antibioticum met?
  Zoals breed en nauw spectrum varianten
  Breed spectrum
  Nauw spectrum

commentaren (0)

autorenew