Microbiologie college 6 deel 1

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
52 Vragen - Ontwikkeld door: - Ontwikkeld op: - 566 keer opgeroepen

Humorale immuniteit

 • 1
  Humorale immuniteit is het deel van de immuunrespons die wordt uitgevoerd door:
 • 2
  Antilichamen worden geproduceerd door:
 • 3
  Geïnfecteerde gastheercellen worden vernietigd door:
 • 4
  Er zijn verschillende termen die worden gebruikt voor antilichamen namelijk:
 • 5
  Plasma cellen zijn gedifferentieerde:
 • 6
  Het bedekken van antigeen door antilichaam waardoor fagocytose wordt vergemakkelijkt heet:
 • 7
  Wanneer micro-organismen wordt bedekt met antilichaam waardoor het niet meer kan binden Daan de mucosa, is er sprake van?
 • 8
  Het plaatje laat een voorbeeld zien van:
  Igm en bacteriën
 • 9
  Het plaatje laat een voorbeeld zien van:
  Bacteriën en macrofaag
 • 10
  Welke cellen zijn betrokken bij Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity?
 • 11
  Doelcellen worden bij Antibody- dependent cell-mediathd cytotoxicity gedood door:
 • 12
  Van welke isotype antilichaam zijn de meeste subgroepen?
 • 13
  Welke antilichaam vormt een pentameer?
 • 14
  Welke antilichaam is met name van belang voor de primaire immuunrespons?
 • 15
  Welke antilichaam is met name aanwezig op de B cel membraan als B cel?
 • 16
  Welke antilichaam is belangrijk voor immuniteit tegen wormen?
 • 17
  Welke antilichaam speelt een belangrijk rol bij allergische reacties?
 • 18
  Welke antilichaam is met name belang voor de geheugen immuun respons?
 • 19
  Welke antilichaam is belangrijk voor de bescherming van mucosale oppervlakten?
 • 20
  Welke antilichaam is betrokken bij opsonisatie?
 • 21
  Welke antilichaam is betrokken bij neutralisatie?
 • 22
  Welke antilichaam is betrokken bij agglutinatie?
 • 23
  Welke antilichaam is betrokken bij complement activatie?
 • 24
  Virale antigenen in geïnfecteerde lichaamscellen worden verwerkt via de:
 • 25
  Virale antigenen in lichaamscellen worden gepresenteerd op:
 • 26
  Virale antigenen in lichaamscellen worden gepresenteerd aan"
 • 27
  Antigenen van pathogenen die door fagocytose worden genomen worden verwerkt via de:
 • 28
  Antigenen van pathogenen die door fagocytose worden opgenomen en verwerkt worden gepresenteerd op:
 • 29
  Antigenen van pathogenen die door fagocytose worden opgenomen en verwerkt worden gepresenteerd op:
 • 30
  T helper cellen worden geactiveerd door 2 signalen
 • 31
  B cellen worden geactiveerd door 2 signalen: 3 antwoorden mogelijk
 • 32
  Cytotoxische T cellen worden geactiveerd door 2 signalen ( 3 antwoorden mogelijk)
 • 33
  Wat doen T helper 1 cellen ( meerdere antwoorden mogelijk)
 • 34
  Wat doen T helper 2 cellen?
 • 35
  Cellen die antigeen presenteren op MHC I moleculen worden gedood door:
 • 36
  Cytotoxische T cellen doden cellen met MHC I + antigeen door:
 • 37
  Granzymen zijn:
 • 38
  Het belangrijkste antilichaam van de geheugen immuun respons is:
 • 39
  Wat doen perforinen? Perforinen vormen transmembraan kanalen,
 • 40
  Stoffen die bacteriën doden heten... stoffen de bacteriegroei remmen heten...
 • 41
  Bij empirische therapie wordt vooral gebruik gemaakt van:
 • 42
  Het probleem van antibiotica resistentie speelt vooral bij 'misbruik' van:
 • 43
  Wanneer een organisme van nature resistent is tegen een drug is er sprake van:
 • 44
  Primaire resistentie wordt ook wel ... genoemd?
 • 45
  Wanneer resistentie ontstaat door een mutatie is er sprake van:
 • 46
  Wanneer resistentie ontstaat door gen transfer via plasmiden is er sprake van:
 • 47
  Wanneer resistentie tegen een drug leidt tot resistentie tegen een ander chemisch gerelateerde drug is er sprake van:
 • 48
  Productie van beta-lactamase door bacteriën leidt tot ... van bepaalde drugs.
 • 49
  Een efflux pomp leidt tot ... van bepaalde drugs
 • 50
  In welke groepen kunnen antibiotica worden ingedeeld op basis van hun aangrijpingspunt?
 • 51
  In welke groep worden drugs ingedeeld die het foliumzuur metabolisme remmen?
 • 52
  Penicilline is een antibioticum met?

Commentaarfunctie zonder quiz / ff / lijst

commentaren (0)

autorenew