Microbiologie college 5

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
67 Vragen - Ontwikkeld door: Zahra - Ontwikkeld op: - 80 keer opgeroepen

Immuunsysteem

 • 1
  De taak van het immuunsysteem is om:
  -
  Externe bedreigingen te verwijderen
  Interne bedreigingen te verwijderen en micro-organisme buiten te sluiten en te verwijderen
 • 2
  Het maken van onderscheid tussen self en non-self is belangrijk voor het proces:
  Fagocytose
  Opsonisatie
  Tolerantie
  Cytolyse
 • 3
  Een molecuul dat een immuunrespons kan opwekken is een:
  Antigeen
  Immunoglobine
  Antilichaam
  Antistof
 • 4
  Hoe wordt een eiwit genoemd dat geproduceerd word als reactie op een antigeen?
  Antilichaam, antistof, immunoglobuline
  -
  Antigeen
 • 5
  Het adaptieve of verworven immuunsysteem is de:
  Specifieke afweer
  Aspecifieke afweer
  -
 • 6
  Het aangeboren immuunsysteem is de:
  -
  Aspecifieke afweer
  Specifieke afweer
 • 7
  Welke immuunsysteem is antigeen specifiek?
  Adaptieve immuunsysteem
  -
  Aangeboren immuunsysteem
 • 8
  Welke immuunsysteem is vanaf de geboorte aanwezig?
  Aangeboren immuunsysteem
  Adaptieve immuunsysteem
  -
 • 9
  Welke immuunsysteem heeft' geheugen'?
  -
  Adaptieve immuunsysteem
  Aangeboren immuunsysteem
 • 10
  Welke afweerlinie wordt gevormd door T en B lymfocyten
  Derde afweerlinie
  Tweede afweerlinie
  Eerste afweerlinie
 • 11
  Welke immuunsysteem geeft bescherming tegen pathogenen in het algemeen
  Aangeboren immuunsysteem
  Adaptieve immuunsysteem
  -
 • 12
  Welke afweerlinie bestaat o.a. uit afweercellen, eiwitten en ontsteking?
  Derde afweerlinie
  Tweede afweerlinie
  Eerste afweerlinie
 • 13
  De eerste afweerlinie is de:
  Interne aspecifieke afweer
  Externe specifieke afweer
  Externe aspecifieke afweer
  Interne specifieke afweer
 • 14
  Welke afweerlinie voorkomt het binnen dringen van micro-organismen?
  Tweede afweerlinie
  Derde afweerlinie
  Eerste afweerlinie
 • 15
  De tweede afweerlinie is de:
  Interne aspecifieke afweer
  Interne specifieke afweer
  Externe specifieke afweer
  Externe aspecifieke afweer
 • 16
  Welke immuunsysteem moet zich ontwikkelen
  Aangeboren immuunsysteem
  Adaptieve immuunsysteem
  -
 • 17
  De derde afweerlinie is de:
  -
  Specifieke afweer
  Aspecifieke afweer
 • 18
  Welke afweerlinie wordt gevormd door de huid en slijmvliezen?
  Derde afweerlinie
  Eerste afweerlinie
  Tweede afweerlinie
 • 19
  Mechanische en chemische barrières zijn onderdeel van het?
  Adaptieve (verworven )immuunsysteem
  Aangeboren imuunsysteem
  -
 • 20
  Cytotoxische T cellen zijn onderdeel van het?
  -
  Aangeboren immuunsysteem
  Adaptieve (verworven )immuunsysteem
 • 21
  Fagocytose is onderdeel van het:
  Aangeboren immuunsysteem
  -
  Adaptieve (verworven )immuunsysteem
 • 22
  B cellen zijn onderdeel van het:
  Aangeboren immuunsysteem
  Adaptieve (verworven )immuunsysteem
  -
 • 23
  NK cellen zijn onderdeel van het:
  Adaptieve (verworven )immuunsysteem
  Aangeboren immuunsysteem
  -
 • 24
  Het complement systeem is onderdeel van het:
  Adaptieve (verworven )immuunsysteem
  Aangeboren immuunsysteem
  -
 • 25
  Helper T cellen zijn onderdeel van het:
  -
  Geboren immuunsysteem
  Adaptieve (verworven )immuunsysteem
 • 26
  Ontsteking is onderdeel van het:
  Adaptieve (verworven )immuunsysteem
  Aangeboren immuunsysteem
  -
 • 27
  Antimicrobiele stoffen zijn onderdeel van het:
  -
  Adaptieve (verworven )immuunsysteem
  Aangeboren systeem
 • 28
  Defensinen en cathelicidinen verstoren de integriteit van de bacteriële:
  Celmembraan
  -
  Celwand
 • 29
  Het proces waarbij extracellulaire deeltjes worden opgenomen in bepaalde cellen en onschadelijk worden gemaakt heet:
  Fagocytose
  Cytolyse
  Opsonisatie
 • 30
  Enzymen die bij fagocytose de microbe afbreken liggen opgeslagen in:
  Fagosomen
  -
  Lysosomen
 • 31
  Welke cellen zijn fagocyterende cellen?
  Dendritische cellen, macrofagen, mestcellen, neutrofielen
  B cellen, nk cellen, t cellen
  -
 • 32
  Welke cel kan doelcellen met een lage expressie van MHC I moleculen doden?
  B cellen
  T cellen
  NK cellen
 • 33
  Interferon wordt geproduceerd door:
  Cellen geïnfecteerd door schimmels
  Cellen geïnfecteerd door virussen
  Cellen geïnfecteerd door bacteriën
 • 34
  Er zijn twee routes waarlangs het complement systeem geactiveerd kan worden. Welke route is afhankelijk van antilichamen?
  -
  Alternatieve
  Klassieke route
 • 35
  Er zijn twee routes waarlangs het complement systeem geactiveerd kan worden. Welke route wordt direct gestimuleerd door micro-organismen?
  Klassieke route
  -
  Alternatieve route
 • 36
  Complement factoren worden geactiveerd door:
  Splitsing
  Methylering
  Fosforylatie
 • 37
  De biologische effecten die optreden door complement activatie zijn cytolyse, opsonisatie en ontsteking. Welke effect wordt veroorzaakt door C3a
  Cytolyse
  Opsonisatie
  Ontsteking
 • 38
  Centraal component in het complement systeem is complement factor?
  C1
  C7
  C5
  C3
  C9
 • 39
  De biologische effecten die optreden door complement activatie zijn cytolyse, opsonisatie en ontsteking. Welke effect wordt veroorzaakt door C3b
  -
  Cytolyse
  Ontsteking en opsonisatie
 • 40
  De biologische effecten die optreden door complement activatie zijn cytolyse, opsonisatie en ontsteking. Welke effect wordt veroorzaakt door C3a
  Ontsteking
  Cytolyse
  Opsonisatie
 • 41
  Hoe stimuleert het complement systeem cytolyse?
  Complement factor C3a verhoogt de permeabiliteit van bloedvaten en trekt fagocyten aan door middel van chemotaxis
  Complement factor C3b bedekt het oppervlak van micro-organismen, waardoor het proces van fagocytose word vergemakkelijkt
  Complement factoren C5-C9 vormen cirkelvormige transmembraan kanalen (porien) in het celmembraan van het micro-organismen. Door deze kanalen lekt de inhoud van de cel naar buiten. De cel gaat kapot en sterft.
 • 42
  Hoe stimuleert het complement systeem opsonisatie?
  Complement factor C3a verhoogt de permeabiliteit van bloedvaten en trekt fagocyten aan door middel van chemotaxis
  Complement factor C3b bedekt het oppervlak van micro-organismen, waardoor het proces van fagocytose word vergemakkelijkt
  Complement factoren C5-C9 vormen cirkelvormige transmembraan kanalen (porien) in het celmembraan van het micro-organismen. Door deze kanalen lekt de inhoud van de cel naar buiten. De cel gaat kapot en sterft.
 • 43
  Hoe stimuleert het complement systeem ontsteking?
  Complement factor C3a verhoogt de permeabiliteit van bloedvaten en trekt fagocyten aan door middel van chemotaxis
  Complement factor C3b bedekt het oppervlak van micro-organismen, waardoor het proces van fagocytose word vergemakkelijkt
  Complement factoren C5-C9 vormen cirkelvormige transmembraan kanalen (porien) in het celmembraan van het micro-organismen. Door deze kanalen lekt de inhoud van de cel naar buiten. De cel gaat kapot en sterft.
 • 44
  Het proces waarbij een micro-organismen wordt bedekt met complement factor C3b ( of antilichaam) waardoor fagocytose wordt vergemakkelijkt heet:
  Agglutinatie
  Cytolyse
  Opsonisatie
  Neutralisatie
 • 45
  Het membrane attack complex wordt gevormd door:
  C1-C5
  C5-C9
  C3-C7
 • 46
  Welke bacteriën zijn het meest gevoelig voor cytolyse?
  Gram positieve bacteriën
  Gram negatieve bacteriën
  -
 • 47
  Bij ontsteking is er sprake van:
  -
  Vasodilatatie
  Vasoconstrictie
 • 48
  Door de verhoogde permeabiliteit van de bloedvatwand treden... uit de bloedbaan.
  Vocht + eiwitten
  Vocht + eiwitten + bloedcellen
  Vocht
 • 49
  Het adaptieve ( verworven) immuunsysteem is afhankelijk van
  NK cellen
  B cellen - T cellen
  Macrofagen
 • 50
  Wat zijn de vier belangrijkste eigenschappen van het adaptieve immuunsysteem?
  Fagocytose invasiviteit, permissiviteit, sensitiviteit
  Diversiteit, geheugen, onderscheid self-non-self, specialiteit
  -
 • 51
  Het aangeboren en adaptieve immuunsysteem functioneren onafhankelijk van elkaar
  Juist
  Onjuist
  -
 • 52
  Welke lymfocyten worden gevormd in de beenmerg?
  -
  Nk cellen en macrofagen
  B en T lymfocyten
 • 53
  Welke lymfocyten rijpen in het beenmerg
  T lymfocyten
  Thalamus
  B lymfocyten
 • 54
  Waar rijpen de T lymfocyten?
  Beenmerg
  Thymus
  Tonsillen
  Thalamus
 • 55
  Welke lymfocyten produceren antilichamen
  T lymfocyt
  B lymfocyt
  -
 • 56
  Welke lymfocyt werkt ook als antigeen presenterende cel?
  T lymfocyt
  -
  B lymfocyt
 • 57
  De receptoren op 1 lymfocyt ( B of T) zijn
  Geen
  Identiek
  Verschillende
 • 58
  Elke lymfocyt draagt een ander unieke receptor
  Juist
  -
  Onjuist
 • 59
  De humane MHC moleculen heten:
  HMHC
  HLA
  -
 • 60
  Welke klassen MHC moleculen komen voor op alle lichaamscellen met een kern?
  Klasse II MHC
  Klasse I MHC
  -
 • 61
  Antigenen gepresenteerd op professionele antigeen presenterende cellen worden gepresenteerd aan?
  Cytotoxische t lymfocyt
  -
  T helper lymfocyt
 • 62
  Een reactie van het immuunsysteem op antigeen waaraan het eerder is blootgesteld is een:
  Auto-immuun reactie
  Allergische reactie (hypersensiviteit)
  Immuun deficientie
 • 63
  Wanneer het immuunysteem tekort schiet in een bepaald type immuunrespons door een defect in de differentiatie route van immuun cellen is er sprake van een:
  Allergische reactie
  Auto-immuun reactie
  Immuundeficientie
 • 64
  Een schadelijke immunologische reacties gericht tegen eigen weefsels (self-antigenen) door ontbreken van immuun tolerantie is een:
  Allergische reactie (hypersensiviteit)
  Immuundeficientie
  Auto-immuun reactie
 • 65
  Voorbeelden van een allergische reactie ( hypersensiviteit ) zijn?
  Hooikoorts en nikkelallergie
  Syndroom van Sjorgen
  Aids
 • 66
  Voorbeeld van een auto-immuunreactie zijn?
  Hooikoorts, nikkelallergie
  Diabetes mellitus type 1, syndroom Sjorgen
  Aids
 • 67
  Een voorbeeld van een immuundeficientie is?
  Aids
  Syndroom van Sjorgen
  Hooikoorts

commentaren (0)

autorenew