Microbiologie college 4

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
42 Vragen - Ontwikkeld door: Zahra - Ontwikkeld op: - 47 keer opgeroepen

 • 1
  Welke micro-organismen moeten worden gekweekt in gekweekte menselijke of dierlijke cellen?
  Virussen
  Bacteriën
  Schimmels
 • 2
  Bij welke techniek wordt vaak gebruikt gemaakt van antilichamen?
  Microscopie
  PCR
  Kweek in vloeibaar medium
  Kweek op vast medium
 • 3
  Het plaatje laat een voorbeeld zien van een roze kweek wat is dat?
  Gram-negatief bacteriën
  Gram-positieve bacteriën
  -
 • 4
  Met behulp van specifieke kweek media kunnen micro-organismen worden geselecteerd
  -
  Onjuist
  Juist
 • 5
  Rein kweken worden gemaakt met behulp van:
  -
  Vast media
  Vloeibare media
 • 6
  De biochemisch activiteit van bacteriën wordt getest met behulp van:
  Vloeibaar media
  -
  Vast media
 • 7
  Bevorderen van bacterie groei wordt gedaan met behulp van
  -
  Vaste media
  Vloeibare media
 • 8
  Het aantal colony-forming units (CFU) wordt bepaald met behulp van:
  Vloeibaar media
  -
  Vaste media
 • 9
  Bloedagar is nature een
  Niet-selectief kweekmedium
  Selectief kweekmedium
  -
 • 10
  Biochemisch testen worden gebruikt voor de identificatie van bacterie
  Soorten
  Groepen
  -
 • 11
  Onderzoek van serum en andere lichaamsvloeistoffen, vaak om de aanwezigheid van antigenen of antilichamen tegen een ziekteverwekker in bloed aan te tonen heet;
  Serologie
  Hematologie
  Immunologie
 • 12
  Welke plaatje toont een positieve test met klontering of zonder
  Zonder
  -
  Klontering
 • 13
  Er zijn twee testen voor syfilis. Welke test maakt gebruik materiaal dat niet afkomstig is van de bacterie die syfilis veroorzaakt?
  VDRL-test
  -
  Treponemale test
 • 14
  Welke test blijft positief na behandeling?
  Treponemale test
  -
  VDRL-rest
 • 15
  De treponemale test maakt gebruik van:
  Niet-levende bacterie
  Dna van de bacterie
  Een eiwit van de bacterie
  Verzwakte bacterie
 • 16
  De interpretatie van de serologische testen voor syfilis is complex. Veel medische condities leiden tot ... reacties?
  -
  Vals positieve
  Vals negatieve
 • 17
  Er zijn twee testen voor syfilis. Welke test kan worden gebruikt om therapie te monitoren?
  VDRL test
  Treponemale test
  -
 • 18
  Therapie die wordt gekozen op basis van ervaring en beschikbare data is:
  Empirische therapie
  Rationele therapie
  -
 • 19
  Therapie die wordt gekozen op basis van laboratorium testen op geïsoleerd pathogeen is?
  Empirische therapie
  -
  Rationele therapie
 • 20
  Wanneer de concentratie die nodig is om de bacterie groei te remmen hoger is dan de therapeutische dosis, dan is het organisme:
  Resistent
  Intermediar
  Sensitief
 • 21
  Wanneer de test om de gevoeligheid van een organisme voor antibiotica te bepalen wordt uitgevoerd met een reincultuur, dan wordt de ..... bepaald?
  Primaire gevoeligheid
  Secundaire gevoeligheid
  -
 • 22
  Wanneer de bacterie groei geremd wordt door een antibioticum dan is het organisme:
  Sensitief
  Intermediar
  Resistent
 • 23
  Wanneer de bacteriegroei NIET geremd wordt door een antibioticum dan is het organisme:
  Intermediar
  Resistent
  Sensitief
 • 24
  Kwalitatief is:
  Met betrekking op de inhoud ( is een stof wel of niet aanwezig)
  Met betrekking op de hoeveelheid
  -
 • 25
  Wanneer de test om de gevoeligheid van een organisme voor antibiotica te bepalen wordt uitgevoerd met klinische monsters, dan wordt de ...... bepaald
  Primaire gevoeligheid
  -
  Secundaire gevoeligheid
 • 26
  Kwantitatief is:
  Met betrekking op de inhoud ( is een stof wel of niet aanwezig)
  Met betrekking op de hoeveelheid
  -
 • 27
  De schijf diffusie test is een ... test
  Kwantitatieve
  -
  Kwalitatieve
 • 28
  De test die de minimale inhibitorische concentratie bepaalt is een ... test
  -
  Kwantitatieve
  Kwalitatieve
 • 29
  De test die de minimale bactericide concentratie bepaalt is een ... test
  Kwantitatieve
  Kwalitatieve
  -
 • 30
  Je meet de groeiremmingszone op bij de schijf diffusie test. De grens van de gevoeligheid van dit antibioticum ligt bij de 22 mm. De groeiremmingszone die je hebt opgemeten is 25 mm. Is dit organisme gevoelig voor dit antibioticum
  Ja
  -
  Nee
 • 31
  De laagste concentratie die 99,9% van de micro- organisme doodt is de:
  MBC
  -
  MIC
 • 32
  De laagste concentratie die de zichtbare groei in vitro remt is de:
  -
  MIC
  MBC
 • 33
  Om de MBC te bepalen worden de buizen uit de MIC test gebruikt waar... zichtbare groei is
  -
  Wel
  Geen
 • 34
  De MBC van dit organisme voor het geteste antibioticum is
  8 mg/l
  16 mg/l
  128 mg/l
  0,06 mg/l
  32mg/l
 • 35
  De MIC van dit organisme voor het geteste antibioticum is:
  8 mg/l
  32 mg/l
  16 mg/l
 • 36
  Serologie wordt gebruikt voor de identificatie van virussen
  Juist
  -
  Onjuist
 • 37
  Met welke microscoop kun je meer detail bekijken?
  -
  Elektronenmicroscoop
  Lichtmicroscoop
 • 38
  Met welke plaatje laat je de groei van candida albicans door middel van Budding zien?
  Met welke plaatje laat je de groei van candida albicans door middel van Budding zien?
  A
  C
  B
 • 39
  Welke plaatje laat de groei van Candida albicans door middel van hyfa zien?
  Welke plaatje laat de groei van Candida albicans door middel van hyfa zien?
  B
  C
  A
 • 40
  Welke plaatje laat de groei van Candida albicans door middel van pseudohyfa?
  Welke plaatje laat de groei van Candida albicans door middel van pseudohyfa?
  B
  C
  A
 • 41
  Candida soorten kunnen dmv kweek van elkaar worden onderscheiden, omdat
  Verschillende soorten groeien bij verschillende temperaturen
  Verschillende soorten verschillende kolonie kleuren hebben
  Verschillende soorten verschillende kolonie structuren hebben
  Verschillende soorten groeien op verschillende kweekmedia
 • 42
  Welke candida soorten vormkiembuizen?
  Candida krusei
  Candida albicans en Candida dubliniensis
  Candida glabrata
article
1527437544
Microbiologie college 4
Microbiologie college 4
https://www.alle-tests.nl/quiz31/quiz/1527437544/Microbiologie-college-4
https://www.alle-tests.nl/quiz31/picture/pic_1527437544_38.jpg
2018-05-27
x0730x

commentaren (0)

autorenew