De quizstatistiek

Dragon Ball Z

Gemiddeld gaven de 656 surfers die de quiz deden 7.78 correcte antwoorden.