De quizstatistiek

Frozen

Gemiddeld gaven de 3469 surfers die de quiz deden 12.7 correcte antwoorden.