De quizstatistiek

Aardrijkskunde quiz 01

Gemiddeld gaven de 612 surfers die de quiz deden 7.6 correcte antwoorden.