Micro biologie college 3

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
50 Vragen - Ontwikkeld door: Fouzia - Ontwikkeld op: - 424 keer opgeroepen

Medisch tandheelkundige vakkennis periode 3 Mondzorgkunde jaar 1

 • 1
  De wijze van ontstaan en ontwikkeling van een ziekte heet:
  Virulentie
  Pathogenese
  Epidemiologie
 • 2
  Een micro-organisme dat in staat is ziekte te veroorzaken heet
  Microbe
  Commensaal
  Pathogeen
 • 3

  Pathogenen die ziekte veroorzaken in individuen met een verminderde afweer heten:
  Obligate pathogenen
  Opportunistische pathogenen
  Commensalen
 • 4
  Het aantal kiemen dat men in korte tijd binnen moet krijgen om een infectie te kunnen veroorzaken heet
  Invasiviteit
  Virulentie vermogen
  Minimale infectie dosis
 • 5
  Het ziekteverwekkend vermogen van een micro-organisme heet:
  Invasiviteit
  Toxigeniciteit
  Virulentie
 • 6
  Virulentie is afhankelijk van:
  Invasiviteit & toxinen-productie
  Besmettelijkheid & toxinen-productie
  Besmettelijkheid & invasiviteit
 • 7
  Een epidemische infectie is een infectie die:
  Wereldwijd voorkomt
  Vaker voorkomt dan normaal
  Constant aanwezig is op een laag niveau in een bepaalde populatie
 • 8
  Een endemische infectie is een infectie die:
  Wereldwijd voorkomt
  Vaker voorkomt dan normaal
  Constant aanwezig is op een laag niveau in een bepaalde populatie
 • 9
  Een pandemische infectie is een infectie die:
  Wereldwijd voorkomt
  Constant aanwezig is op een laag niveau in een bepaalde populatie
  Vaker voorkomt dan normaal
 • 10
  Een voorbeeld van een epidemische infectie is:
  Griep
  Malaria
  Hiv
 • 11
  Een voorbeeld van een endemische infectie is:
  Griep
  Hiv
  Malaria
 • 12
  Een voorbeeld van een panemische infectie is:
  Malaria
  Hiv
  Griep
 • 13
  Een acute infectie kent meestal 4 stadia: welke periode wordt gekenmerkt door kenmerkende ziekte symptomen?
  Incubatie periode
  Acute specifieke ziekte
  Herstel periode
 • 14
  Een acute infectie kent meestal vier stadia: incubatie periode, prodromale periode, acute specifieke ziekte en herstel periode. De periode met niet-specifieke symptomen als koorts, malaise, verlies van eetlust wordt de ..... genoemd.
  Prodromale periode
  Incubatie periode
  Herstel periode
 • 15
  Een acute infectie kent meestal vier stadia: incubatie periode, prodromale periode, acute specifieke ziekte en herstel periode. De periode waarin de ziekte afneemt en de patiënt beter wordt heet:
  Herstel periode
  Prodromale periode
  Incubatie periode
 • 16
  Een acute infectie kent meestal vier stadia: incubatie periode, prodromale periode, acute specifieke ziekte en herstel periode. Hoe wordt de periode genoemd tussen de besmetting en de eerste symptomen?
  Acute specifieke ziekte
  Herstel periode
  Incubatie periode
 • 17
  R zijn verschillende soorten infecties: subklinische infectie, chronische infectie (drager) en latente infectie. Een subklinische infectie is een infectie:
  Waarbij het pathogeen niet compleet is verwijderd na herstel
  Waarbij het pathogeen aanwezig is maar slapend, zonder waarneembare symptomen → activatie pathogeen mogelijk
  Zonder waarneembare symptomen
 • 18
  Er zijn verschillende soorten infecties: subklinische infectie, chronische infectie (drager) en latente infectie. Een chronische infectie, waarbij de patient drager is, is een infectie:
  Zonder waarneembare symptomen
  Waarbij het pathogeen aanwezig is maar slapend, zonder waarneembare symptomen → activatie pathogeen mogelijk
  Waarbij het pathogeen niet compleet is verwijderd na herstel
 • 19
  Er zijn verschillende soorten infecties: subklinische infectie, chronische infectie (drager) en latente infectie. Een latente infectie, is een infectie:
  Zonder waarneembare symptomen
  Waarbij het pathogeen aanwezig is maar slapend, zonder waarneembare symptomen → activatie pathogeen mogelijk
  Waarbij het pathogeen niet compleet is verwijderd na herstel
 • 20
  Welk virus veroorzaakt een latente infectie?
  Herpes labialis virus
  Hepatitis B virus
  Herpes simplex virus
 • 21

  Het hepatitis B virus kan een ..... infectie veroorzaken.
  Chronische
  Latente
  Chronisch en latent
 • 22
  Het hepatitis B virus veroorzaakt:
  Hartschade
  Spierschade
  Leverschade
 • 23
  Het hepatitis B virus is een:
  RNA virus
  MRNA virus
  DNA virus
 • 24
  Het hepatitis B virus is een:
  Papovavirus
  Hepadnavirus
  Herpesvirus
 • 25
  Het hepatitis B virus vermenigvuldigt in:
  Adipocyten (vetcellen)
  Neuronen (zenuwcellen)
  Hepatocyten (levercellen
 • 26
  Het hepatitis B virus wordt met name overgedragen via:
  Speeksel
  Huid
  Bloed
 • 27
  Koortsblaasjes ontstaan bij:
  Primaire infectie met het herpes simplex virus
  Reactivatie van het herpes simplex virus
  Vermindering van de immuunsysteem
 • 28
  Het slapende herpes simplex virus bevindt zich in:
  Levercellen
  Hartcellen
  Zenuwcellen
 • 29


  Onder welke manier van overdracht valt overdracht van een micro-organisme door seksueel contact?
  Consumptie
  Inoculatie
  Inhalatie
 • 30
  Bacterien die een biofilm vormen op het tandoppervlak hechten:
  Direct aan het glazuur
  Direct tegen de gingiva aan
  Aan moleculen die zijn afgezet op het glazuur
 • 31
  Noem vier belangrijke toegangswegen voor pathogenen.
  Bloed, spieren, luchtwegen, zenuwstelsel
  Huid, bloed, luchtwegen, zenuwstelsel
  Bloed, huid, luchtwegen, maagdarmkanaal
 • 32
  Bacterien binden aan moleculen op het tandoppervlak. Welke uitspraak is juist?
  Bacteriele receptoren binden aan adhesins op het tandoppervlak.
  Bacteriele receptoren binden niet aan adhesins op het tandoppervlak.
  Bacteriele adhesins binden aan receptor op het tandoppervlak.
 • 33
  Een biofilm bestaat uitsluitend uit bacterien.
  Juist
  Onjuist
  Hangt van het klimaat af
 • 34
  Bacterien in een biofilm zijn vergeleken met planktonische (losse) bacterien
  Even gevoelig voor antibiotica
  Gevoeliger voor antibiotica
  Minder gevoelig voor antibiotica
 • 35
  De mogelijkheid van een micro-organisme om het lichaam binnen te dringen en te verspreiden door weefsels heet:
  Pathogeniciteit
  Invasiviteit
  Virulentie
 • 36
  Welke bacterien zijn invasiever? Bacterie die ...... immunoglobuline A protease produceren.
  Soms
  Geen
  Wel
 • 37
  Wat is het gevolg van immunoglobuline A protease productie door micro-organismen? IgA op de mucosale oppervlakten wordt afgebroken, waardoor
  De mucosa niet beschermt is tegen weefselafbraak door micro-organismen. C micro-organismen kunnen binden aan de mucosa.
  Micro-organismen kunnen binden aan de mucosa.
  De immuunrespons niet wordt geactiveerd.
 • 38
  Collagenase
  Zorgt ervoor dat micro-organismen kunnen binden aan de mucosa.
  Breekt een intercellulaire stoffen af, waardoor bacterien zich makkelijk door de weefsel kunnen verspreiden.
  Stimuleert de vorming van een bloedstolsel rond de bacterien, waardoor de bacterien wordt afgeschermd van het immuunsysteem.
 • 39
  Coagulase:
  Stimuleert de vorming van een bloedstolsel rond de bacterien, waardoor de bacterien wordt afgeschermd van het immuunsysteem.
  Zorgt dat de micro-organisme kunnen binden aan de mucosa
  Breekt een intercellulaire stoffen af, waardoor bacterien zich makkelijk door de weefsel kunnen verspreiden.
 • 40
  Welk aspect van de afweer wordt geremd door eiwitten in de celwand van gram-positieve coccen en door een capsule?
  Ontsteking
  Fagocytose
  Antimicrobiele stoffen
 • 41
  Welke immuuncellen domineren een pus-vormende (pyogene) ontsteking?
  Macrofagen en B cellen
  Macrofagen en T cellen
  Neutrofielen
 • 42
  Welke immuuncellen domineren een granulomateuze ontsteking?
  Macrofagen en T cellen
  Macrofagen en B cellen
  Neutofielen
 • 43
  Mycobacterium tuberculosis produceert een:
  Wortelpunt ontsteking
  Pus-vormende ontsteking
  Granulomateuze ontsteking
 • 44
  ..... zijn een toxisch onderdeel van lipopolysacharide in de celwand van gram-negatieve bacterien.
  Endotoxinen
  Neutrofielen
  Exotoxinen
 • 45
  Welke type toxine is over het algemeen het meest toxisch?
  Endotoxine
  Alfatoxine
  Exotoxine
 • 46
  Welke type toxine veroorzaakt algemene symptomen zoals koorts en shock?
  Alfatoxinen
  Exotoxinen
  Endotoxinen
 • 47
  Exotoxinen kunnen worden uitgescheiden door:
  Zowel gram-negatieve als gram-positieve bacterien
  Gram-positieve bacterien
  Gram-negatieve bacterien
 • 48
  Enterotoxinen en neurotoxinen zijn groepen ....
  Exotoxinen
  Endotoxinen
  Alfatoxinen
 • 49
  Difterie toxine is een:
  Ettertoxine
  Neurotoxine
  Endotoxine
 • 50
  Welk type toxine stimuleert de productie van immunologische factoren door macrofagen?
  Neurotoxine
  Endotoxinen
  Exotoxinen

commentaren (0)

autorenew