Histologie deel 2

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
30 Vragen - Ontwikkeld door: Fouzia - Ontwikkeld op: - 793 keer opgeroepen

Medisch th mondzorgkunde 1e jaar periode 2

 • 1
  Primaire dentine wordt gevormd
  Nadat de wortel is gevormd
  Tijdens de wortel aanleg
  Als reactie op een externe stimulans zoals cariës
 • 2
  In alveolaire bot rond te tand zitten vrij groten gaten, waar dienen die toe?
  Daar smelten de epitheelcellen samen
  Daar lopen de odontoblasten uitlopers
  Daar lopen bloedvaten
 • 3
  Het belangrijkste organische component van dentine is
  Collageen type 3
  Collageen type 1
  Collageen type 2
 • 4
  Waar bevinden zich de fibroblasten?
  In het glazuur
  In het ligament
  In het cement
 • 5
  De vezels van Sharpey liggen
  In het ligament
  In het bot
  In het dentine
 • 6
  Tijdens parodontitis spelen .. een grote rol bij de afbraak van weefsels
  Osteocyten
  Osteoclasten
  Osteoblasten
 • 7
  Oseoia wordt gemaakt door de
  Odontoblast
  Osteoblast
  Ameloblast
 • 8
  Het bot van mensen met osteopetrose is
  Zelfde aanwezig als bij iemand zonder oseopetrose
  Relatief weinig aanwezig
  Relatief veel aanwezig
 • 9
  Wat gebeurt er in de celkern?
  DNA wordt afgelezen tot mRNA
  DNA wordt afgelezen tot RNA
  RNA wordt afgelezen tot mRNA
 • 10
  Osteoclasten worden gekenmerkt door
  Hun ligging op het botoppervlak
  Hun matrix
  Hun cement aanmaak
 • 11
  Belangrijkste functie van ribosomen is
  Transleren van mRNA in eiwit
  Transleren van DNA in RNA
  Transleren van RNA in mRNA
 • 12
  De ... breken bot af
  Osteoblasten
  Osteoclasten
  Osteocyten
 • 13
  Een tekort aan vit. C kan leiden tot
  Een slechte glazuurvorming
  Een slechte dentine vorming
  Een slechte cementvorming
 • 14
  De uitlopers van tomes zitten in
  De odontoblasten
  De schede van hertwig
  Het glazuur en daar zitten de ameloblasten
 • 15
  Ogteoblasten en osteoclasten worden aangestuurd door
  Ameloblasten
  Osteoid
  Osteocyten
 • 16
  Een eiwit is opgebouwd uit
  Dna
  Rna
  Aminozuren
 • 17
  Wat is een ligament?
  Een verankerings verbinding met het bot
  Aanhechting epitheel
  Een onderdeel van de basaalmembraan
 • 18
  Welk eiwit zorgt voor verzuring?
  Proteases
  Cathepsine C
  Protonenpomp
 • 19
  Waar bevindt zich het wortelcement?
  Direct tegen het dentine aan
  Direct tegen het glazuur aan
  Direct tegen het alveolaire bot aan
 • 20
  Wat is de functie van cement?
  Het verankeren van het bot
  Het samensmelten van dentine en glazuur
  Het verankeren van de vezels van sharpey
 • 21
  Het parodontaal ligament hecht nergens aan..
  Het dentine
  Het glazuur
  Het alveolair bot
 • 22
  Aanhechtings epitheel
  Verhoornt niet
  Verhoornt
  Verhoornt niet overal
 • 23
  Voor randverplaatsing heb je ... nodig
  Actieve osteoclasten
  Actieve osteocyten
  Ankylose
 • 24
  Een osteoclast
  Maakt bot matrix
  Maakt collageen type 1
  Maakt proteases
 • 25
  Bot is stijf omdat
  Het bosmatrix eiwitten bevat
  Het collageen type 1 bevat
  De extracellulaire matrix verkalkt is
 • 26
  Een mutatie die leidt tot problemen in de mond zit
  In alle cellen van je lichaam
  In alle cellen van je mond
  In je bloed
 • 27
  De basaalmembraan bestaat uit twee lagen, namelijk
  Lamina lucida en lamina densa
  Laminine 5 en lamina densa
  Lamina lucida en laminine 5
 • 28
  De meeste mensen met oseopetrose hebben
  Geen osteoclasten
  Geen osteoclasten maar wel osteoblasten
  Wel osteoclasten, maar deze kunnen geen bot afbreken
 • 29
  Alveolair bot bevat collageen type 3
  Nergens
  Alleen daar waar de vezels van Sharpey het bot binnendringen
  Overal
 • 30
  Waar vindt je retelijsten?
  Gingiva-epitheel
  Orale-epitheel
  Mucosa-epitheel

commentaren (0)

autorenew