Klasse relaties 1

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
30 Vragen - Ontwikkeld door: Fouzia - Ontwikkeld op: - 1.474 keer opgeroepen

Methodisch handelen 1, mondzorgkunde 2016/2017

 • 1
  Als je het hebt over klasse relaties, moet je denken aan ...
  Onderkaak stand
  Kaakrelaties
  Bovenkaak stand
 • 2
  De mond is bij mensen een ...
  Ademhalingsketen
  Orgaan om mee te eten
  Multifunctioneel orgaan
 • 3
  Anatomische vlak: frontaal
  Boven en onder
  Linker en rechterdeel
  Voor en achter
 • 4
  Anatomische vlakken: transversaal
  Links en rechts
  Boven en onder
  Voor en achter
 • 5
  Anatomische vlakken: saggitaal
  Linker en rechterdeel
  Onder en boven
  Voor en achter
 • 6
  Aanduiding van een lichaamsdeel dat voor een gelijkwaardig lichaamsdeel ligt heet
  Anterior
  Free-way space
  Posterior
 • 7
  Een aanduiding van een lichaamsdeel dat achter een ander gelijkwaardig lichaamsdeel ligt heet
  Free-way space
  Posterior
  Anterior
 • 8
  Wat is occlusie?
  Tegenoverliggende gebitselementen
  Stand van de gebitselementen van de bk t.o.v de ok
  Ruimte tussen de gebitselementen bij dichtbijten
 • 9
  Wat is een antagonist?
  Tegenoverliggende gebitselement.
  Stand van de gebitselementen bij dichtbijten.
  Element schuiven over elkaar
 • 10
  Wat is de free-way space?
  Ruststand, geen contact tussen de boven en onder elementen, er bestaat een ruimte van 2-3 mm
  Stand waarbij een maximaal aantal contactpunten tussen beide kaakbogen bestaat
  Element schuift over elkaar heen
 • 11
  Hoeveel mm is de free-way space?
  2-3mm
  3-4mm
  1-2mm
 • 12
  Wat is de maximale occlusie?
  Verkeerde stand van de gebitselementen door een te hoge restauratie
  Klemmen van de kaken
  Stand waarbij een maximaal aantal contactpunten tussen beide kaakbogen bestaat
 • 13
  Wat is prematuur contact?
  Tegenoverliggende gebitselementen
  Verkeerde stand van gebitselementen of een verkeerde restauratie die te vroeg contact maakt met een antagonist
  Stand waarbij een maximaal aantal contactpunten tussen beide kaakbogen bestaat
 • 14
  Wat is de neutro-occlusie?
  Situatie waarbij de gebitselementen maximaal netjes in elkaar grijpen.
  Diepe beet
  Gebitselementen staan een beetje naar binnen gekiept.
 • 15
  Wat is interdigiteren?
  Gebitselementen staan een beetje naar binnen gekanteld
  Situatie waarbij de gebitselementen maximaal in elkaar grijpen
  Overjet
 • 16
  De term articulatie staat niet alleen voor duidelijk spreken, waar staat het nog meer voor?
  Heeft geen andere betekenis
  Klemmen van tanden
  Glijdende contact tussen de onder-en bovenelementen tijdens het kauwen
 • 17
  Wat is de curve van spee?
  Kruisbeet
  Denkbeeldige lijn door de knobbeltoppen van de premolaren en molaren
  Malocclusie
 • 18
  Wat is de mesio-occlusie?
  Omgekeerde beet
  Kruisbeet
  Diepe beet
 • 19
  Welke gebitselementen zijn bij een diepe beet niet meer zichtbaar?
  Molaren
  Boven incisieven
  Onder incisieven
 • 20
  Wat is endosteem?
  Een element dat buiten de tandboog gekanteld is
  Een element dat binnen de tandboog gekanteld is
  Element dat binnen en buiten de tandboog gekanteld is
 • 21
  Wat is ectosteem?
  Element dat binnen de tandboog gekanteld is
  Element dat binnen en buiten de tandboog gekanteld is
  Element dat buiten de tandboog gekanteld is
 • 22
  Wat is de curve van wilson?
  De gebitselementen staan een beetje naar binnen gekiept, terwijl de boven elementen schuin naar buiten staan
  Glijden van gebitselementen
  Denkbeeldige lijn door de knobbeltoppen van de premolaren en molaren
 • 23
  Wat is een kruisbeet?
  De tanden van de bovenkaak staan fel naar binnen t.o.v de onderkaak
  Scheve mediaanlijn
  Omgekeerde beet
 • 24
  Wat is een mediaanlijn verschuiving?
  De 2 centrale incisieven van de ok staan niet recht onder de centrale incisieven van de bk
  Er zijn geen centrale incisieven
  De 2 centrale incisieven van de bk staan niet recht boven de centrale incisieven van de ok
 • 25
  Wat is hypodontie?
  Er ontbreken 2 tot 5 tanden/kiezen, zijn niet aangelegd
  Er zijn helemaal geen tanden/kiezen aangelegd
  Er ontbreken 6 of meer tanden/kiezen, zijn niet aangelegd
 • 26
  Wat is hyperdontie?
  Wanneer men 1 of meer tanden te veel heeft
  Wanneer men helemaal geen tanden/kiezen heeft afgelegd
  Wanneer met 1 of meer tanden mist, niet aangelegd
 • 27
  Wat is oligodontie?
  Er zijn helemaal geen tanden aangelegd.
  Er ontbreken 6 of meer tanden, niet aangelegd
  Er ontbreken 2 tot 5 tanden, niet aangelegd
 • 28
  Wat is anodontie?
  Er ontbreken 6 of meer tanden/kiezen, niet aangelegd
  Er ontbreken 2 tot 5 tanden/kiezen, niet aangelegd
  Geen enkele tand/kies is aangelegd
 • 29
  Wat is een mesiodens?
  5 of meer extra tanden
  2 extra tanden
  Een extra tand
 • 30
  Hoe wordt een overjet veroorzaakt?
  Duimzuigen
  Erfelijk
  Trauma

commentaren (0)

autorenew