Communicatie, psychologie en gedragsbeïnvloeding

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
30 Vragen - Ontwikkeld door: Fouzia - Ontwikkeld op: - 1.018 keer opgeroepen

Methodisch handelen 1, mondzorgkunde 2016/2017

 • 1
  Waar gaat het bij actief luisteren om?
  Kennis/vaardigheden, houding en gedrag
  Patientenvoorlichting
  Lichaamshouding
 • 2
  Wat is parafraseren?
  Ingaan op gevoelens
  Essentie van wat de spreker heeft gezegd kort weergeven.
  De laatste uitingen van de spreker worden in andere woorden weergeven ( herformuleren)
 • 3
  Wat is samenvatten?
  Essentie van wat de spreker heeft gezegd kort weergeven.
  Ingaan op gevoelens en zelfopenbaring
  De laatste uitingen van de spreker worden in andere woorden weergegeven.
 • 4
  Wat is reflecteren?
  Essentie van wat de spreker heeft gezegd wordt kort weergegeven.
  Ingaan op gevoelens en zelfopenbaring, reflecteren van gevoel
  De laatste uitingen van de spreker worden in andere woorden weergegeven.
 • 5
  Waar staat LSD voor?
  Liegen, sommen, doorzetten
  Luisteren, samenvatten, doorvragen
  Luistervaardigheden, sommen, doorvragen
 • 6
  Waar staan E-in vragen voor?
  Komen voort uit eigen gedachten
  Gesloten vragen
  Gaan door op de gedachtespoor van een ander
 • 7
  Waar staan E-ex vragen voor?
  Komen voort uit onze eigen gedachten en zijn dus voor de ander een vraag over een nieuw onderwerp
  Vragen door binnen het onderwerp
  Sluiten aan, gaan in op hetgeen dat de ander zegt
 • 8
  Wat is de up-via-down strategie?
  Voorlichting aan immigranten geven
  Begrip voor de agressie en de toepassing van gespreksvaardigheden
  Tegenwerkingsgedrag positief benaderen, ombuigen naar samenwerkingsgedrag.
 • 9
  Wat is de eerste fase van een gespreksmodel?
  Vraagverheldering.
  Anamnestische fase
  Behandelfase
 • 10
  Waar hoort de; exporatieve fase bij?
  Zorgvraag probleem ontdekkend gesprek.
  Zorgvraag verhelderen
  Probleem ontdekkend gesprek
 • 11
  Bij de zorgvraag probleem ontdekkend gesprek horen 3 aspecten, welke zijn dat?
  Luisteren, vragen, advies
  Luisteren, praten, doen
  Denken, voelen en handelen
 • 12
  Het advies gesprek kent 2 faces, welke zijn dat?
  Probleem ontdekkende fase en probleem oplossende fase
  De klap uitdelen en de klap ontvangen
  Reductie angst en onzekerheid
 • 13
  Goed luisteren heeft 4 aspecten, wat betekend 'appel'?
  Iets wat je wilt, indirect wat vragen
  Letterlijk
  Zegt iets over zichzelf
 • 14
  Wat is de juiste berekening van de Wet van Maier?
  E= K x A
  K = E X A
  A = E X K
 • 15
  Wat is neutraal reageren?
  Draagt geen waardeoordeel in zich, Niet sturend en non-directief
  Draagt een waardeoordeel in zich en is niet sturend en non- directief
  Draagt geen waardeoordeel in zich en is sturend directief
 • 16
  Waarom begin je het gesprek met het slechte nieuws?
  Om te weten hoe de patient met slecht nieuws om gaat
  De patient heeft het recht om te weten waar hij aan toe is.
  Relatie is bepalend voor effect
 • 17
  Wat is Syntactische informatie?
  Wat men met de informatie doet en welk effect dit heeft
  Kennisoverdracht
  Geheel van informatie dragers, aanbod van de informatie
 • 18
  Wat is semantische informatie?
  Wat men met de informatie doet en welk effect dit heeft
  Geheel van informatie dragers, aanbod van de informatie
  Kennisoverdracht
 • 19
  Wat is pragmatische informatie?
  Wat men met de informatie doet en welk effect dit heeft.
  Geheel van de informatie dragers, aanbod van de informatie
  Kennisoverdracht
 • 20
  Wat is een informatief communicatiedoel?
  De zender wil de ontvanger ondersteunen bij een bepaalde taak
  De zender wil kennis overdragen
  De zender wil bij de ontvanger bepaalde emoties opwekken
 • 21
  Wat is een instructief communicatiedoel?
  De zender wil de opvattingen of de houding van de ontvanger beïnvloeden.
  De zender wilt kennis overdragen
  De zender wil de ontvanger ondersteunen bij een bepaalde taak
 • 22
  Wat is een persuasief communicatiemodel?
  De zender wil kennis overdragen
  De zender wil de opvatting of de houding van de ontvanger beïnvloeden
  De zender wil de ontvanger niet alleen overtuigen maar ook bereiken
 • 23
  Wat is een motiverend communicatiemodel?
  De zender wil de ontvanger niet alleen overtuigen van een standpunt maar ook bereiken dat deze bereid is om iets te doen of laten.
  De zender wil bij de ontvanger bepaalde emoties opwekken
  De zender wil de ontvanger ondersteunen bij een bepaalde taak
 • 24
  Wat is een affectief communicatiemodel?
  De zender wil bij de ontvanger bepaalde emoties opwekken.
  De zender wil kennis overdragen
  De zender wil de opvattingen of de houding van de ontvanger beïnvloeden.
 • 25
  Wat is de attributie theorie?
  Verklaring die mensen geven betreft de manier waarop zij omgaan met liefde en haat
  Verklaring die mensen geven voor gedrag, vooral wat betreft de manier waarop zij omgaan met succes of falen
  De manier waarop mensen omgaan met klachten
 • 26
  Wat is externe attributie?
  De oorzaak ligt bij iemand zelf
  De oorzaak ligt niet bij iemand zelf
  De oorzaak ligt bij een meerdere mensen
 • 27
  Wat is interne attributie?
  De oorzaak ligt niet bij iemand zelf
  De oorzaak ligt bij iemand zelf
  De oorzaak ligt bij meerdere mensen
 • 28
  Wat is dissatisfactie?
  Patienten krijgen te veel informatie in 1 keer
  Patienten zijn vaak ontevreden over de verstrekte informatie
  Patienten zijn tevreden over de verstrekte informatie
 • 29
  Wat is externe oriëntatie?
  Machteloze houding
  Ik wil zekerheid
  Ik heb zelf controle en invloed
 • 30
  Wat is interne oriëntatie?
  Ik heb zelf controle en invloed
  Ik doe wat ik wil
  Machteloze houding

commentaren (0)

autorenew