Superdiversiteit

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
20 Vragen - Ontwikkeld door: Manon - Ontwikkeld op: - 829 keer opgeroepen

 • 1
  Waar heeft normalisering mee te maken?
  Beslissend of doorslaggevend
  Diversiteit zo uitgebreid mogelijk maken
  Een structurele verandering
  Het naar hetzelfde niveau brengen van iets.
 • 2
  Met welke 3 delen kijk je door een juiste bril.
  Objectief-subjectief-cognitief
  Normatief-cognitief-subjectief
  Normatief-subjectief-objectief
 • 3
  Leg uit wat een major-minority city is.
  Meerderheden die de minderheid vormen
  Minderheden die meer zijn in de samenleving
  Minderheden die de meerderheid vormen
 • 4
  Diversificatie
  Verschillende strategieën om risico te verspreiden
  Binnen de gemeenschap risico's naar beneden halen
  Dmv een spreiding over meer hulpbronnen te beschikken
 • 5
  In welke fase kwam de WMO tot stand
  Fase 1
  Fase 2
  Fase 3
  Fase 4
 • 6
  Human development is de vrijheid die je hebt om keuzes te maken
  Juist
  Onjuist
  Zin klopt niet
 • 7
  Is bonding ingedeeld met homogene groepen of juist heterogeen?
  Heteregoon
  Een beetje van allebei
  Homogeen
 • 8
  Capability Approach gaat vooral over....
  Zekerheid
  Zelfontplooiing
  Waardering
  Sociale acceptatie
 • 9
  De voordelen van de mensenrechten in de gemeentes. Welke hoort er niet bij?
  Betekenis geven aan het werk van zorgverleners en sociaal werkers
  Sociale cohesie bevorderen
  Actief burgerschap
 • 10
  Caleidoscopisch werken houdt zich bezig om zo veel mogelijk aspecten van identiteiten op elkaar te betrekken
  Onjuist
  Juist
  Heeft juist te maken met kruisen en beïnvloeden
 • 11
  Wat is het verschil tussen filosofie en wetenschap
  Vraagstukken & eigen meningen
  Niet bewezen feiten & literatuur
  Fundamentele vragen & feiten
 • 12
  Wat is ethiek?
  Vooraf kritisch kijken
  Evalueren achteraf
  Analyses maken
 • 13
  Noem een issue die bij de Social worker het meest voorkomt
  Issue inzake financiën
  Issue inzake mensenrechten
  Issue inzake gelijkheid
 • 14
  Wat is pluriformiteit?
  Culturen die naast elkaar leven
  Diversiteit binnen de diversiteit
  Groeiende nuance in de culturen
 • 15
  Absolutisme
  Alles wordt beslist door de overheid en gemeenten
  Één dominante cultuur aan het hoofd
  Één leider boven de maatschappij
 • 16
  Gemarginaliseerde groepen zijn:
  Mensen in sociaal isolement
  Verstandelijk gehandicapten
  Achtergestelde groepen
 • 17
  En/en denken is het traditioneel in hokjes plaatsen & van eigen normen en waarden uitgaan
  Onjuist
  Juist
  Zin klopt niet
 • 18
  Transnationalisme wordt bevorderd door een technologie zoals Skype.
  Onjuist
  Zin klopt niet
  Juist
 • 19
  Gedeeld burgerschap is het niet verbonden voelen net de Nederlandse samenleving
  Onjuist
  Zin klopt niet
  Juist
 • 20
  Leg uit wat participeren betekent.
  Sociale deelname
  Actieve deelname
  Terughoudende deelname

commentaren (0)

autorenew