Vraag maar raak - Bomen

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
12 Vragen - Ontwikkeld door: Jill - Ontwikkeld op: - 1.689 keer opgeroepen

 • 1
  Welke boom is door Nederlandse schrijvers en dichters het meeste beschreven?
  Populier
  Eik
  Kastanje
 • 2
  In een eikenboom wonen heel veel dieren. Een aantal dieren hebben in hun naam het woord 'boom', zoals de boomklever. Maar wat is een boomklever?
  Insect
  Vogel
  Soort eekhoorn
 • 3
  Een houtduif maakt zijn nest tussen de takken van de kastanje. Welke vogel hakt zijn nest uit in de stam?
  Mees
  Koolmees
  Specht
 • 4
  De den is een naaldboom die in veel Nederlandse bossen groeit. Welke bossen komen het meest voor in ons land?
  Naaldbossen
  Gemengde bossen
  Loofbossen
 • 5
  Als je de jaarringen van een omgezaagde populier telt, weet je hoe oud de boom is geworden door de jaarringen te tellen. Welke bomen hebben geen jaarringen?
  Kerstbomen
  Palmbomen
  Naaldbomen
 • 6
  Een xylotheek is:
  Een wintervoorraad dennenappels van een eekhoorn
  Een gebouw waar je houten muziekinstrumenten kunt lenen
  Een verzameling houtsoorten
 • 7
  Hoeveel soorten insecten leven er ongeveer in een eik?
  50
  500
  5
 • 8
  Alle dennenbossen in Nederland zijn cultuurbossen. Wat zijn cultuurbossen?
  Bossen die zijn aangelegd door mensen
  Bossen waarin veel kunstobjecten staan
  Bossen die al eeuwig bestaan
 • 9
  In de gouden eeuw (1600-1700) verdwenen er heel veel eiken. Hoe komt dat?
  Ze werden gekapt om schepen mee te bouwen
  Er was een eikenziekte waardoor de bomen doodgingen
  Er waren toen veel bosbranden
 • 10
  Begin vorige eeuw plantte Staatsbosbeheer op de Veluwe dennen. Waarom werd dat gedaan?
  Er was hout nodig voor het maken van huizen
  Om het wegwaaien (verstuiven) van het zand tegen te gaan
  De mensen wilden graag in de bossen kunnen wandelen en er waren nog geen bossen
 • 11
  Een wilg groeit erg snel. Een boom die snel groeit heeft:
  Dubbele jaarringen
  Brede jaarringen
  Smalle jaarringen
 • 12
  Wat wordt er bedoeld met de tenen van een wilg?
  De dunne takken
  De wortels
  De vreemde uitsteeksels aan de stam

commentaren (0)

autorenew