Alle-tests.nl -» Onze tip - De peer reviewed quizzen

Quizzen gemarkeerd met "Onze Tip" zijn door ons meerdere malen gecontroleerd en verbeterd. Dit proces omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Correctie van spelling
  • Verbetering van het tekstverloop
  • Controleren op gevoelige inhoud
  • Controleren op auteursrechtelijk beschermde inhoud
  • Analyse van de opmerkingen
  • Verbetering van de quizstructuur voor een nauwkeuriger resultaat

Het doel van deze controles en verbeteringen is een constant hoog kwaliteitsniveau te kunnen bieden en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de suggesties van de gebruikers. Eerst wordt elke test in de catalogus op de leesvriendelijkheid gecontroleerd en verbeterd door spelling, grammatica en tekstverloop aan te passen. Dit wordt gevolgd door inhoudsevaluatie en commentaaranalyse om de quiz aan te passen aan de verwachtingen van de gebruikers.
Bij de inhoudelijke verbetering is het vooral van belang de relevantie van de resultaten te waarborgen en de quiz kwalitatief aan te passen. Het is even belangrijk om de quiz te controleren op actualiteit of om hem volledig tijdloos te maken. Elke quiz moet de indruk wekken aangepast te zijn aan de huidige actualiteit en behoeften van de gebruiker.

Alleen testen die minstens twee keer nagekeken en verbeterd zijn, krijgen de vermelding "Onze tip". Op dit punt wordt de quiz niet langer beschouwd als een normale quiz, maar als "peer-reviewed". Er zij echter op gewezen dat de gehele catalogus uitsluitend bedoeld is voor het vermaak van de gebruikers.
Is een quiz gemarkeerd als "Onze tip" is deze speciaal geselecteerd en gemarkeerd voor gebruikers omdat hij bijzonder populair is en in de loop der tijd de beste beoordelingen van andere gebruikers heeft gekregen. Dit duidt niet alleen op een hogere kwaliteit vanuit een objectief, technisch standpunt, maar ook op bekrachtiging door het relevante doelpubliek.
Het resultaat is een consistent gegarandeerde hoge kwaliteitsnorm die de gebruikerservaring op alle pagina's optimaliseert.