Liefdes- / Relatietesten -» Seksuele geaardheid van A tot Z

Verward over de verschillende soorten seksuele en romantische geaardheid? Wij hebben de antwoorden!

Lijkt het ook alsof elke dag iemand anders uit de kast komt als zo-en-zo seksueel of romantisch? Sinds de lang vervlogen dagen van "homo en hetero" zijn er termen bedacht voor zo'n beetje elk seksueel of romantisch verlangen of neiging. Als dit alles je in verwarring brengt, lees dan verder! Opmerking: De volgende lijst moet niet als allesomvattend worden beschouwd, want er worden voortdurend nieuwe, meer specifieke labels geïntroduceerd.

Voor velen is het vrij moeilijk om seksuele geaardheid te beschrijven, omdat het niet zo eenduidig is als je zou denken. Er zijn veel verschillende niveaus, en je alleen aangetrokken voelen tot het andere geslacht is een concept dat diep geworteld is in het verleden - technisch gezien! Sommige mensen (van oudere generaties) zijn sceptisch, maar laten we eerlijk zijn, seksuele aantrekking en romantisch verlangen naar meer dan één geslacht heeft altijd deel uitgemaakt van het menselijk leven. Alleen omdat een groep mensen besloten heeft deze volkomen normale aantrekkingskracht te denigreren omdat het hen "ongemakkelijk" maakt, betekent niet dat het niet volkomen legitiem is om deze verschillende soorten seksualiteit te ervaren.

Als een van de volgende oriëntaties je helpt je seksuele identiteit te bepalen, dan ben je al een stap verder! Zo niet, maak je dan geen zorgen. Niet alles en iedereen heeft een etiket nodig. Wees gewoon jezelf. Dat is genoeg!

Een hand die met een regenboogvlag zwaait

Seksuele vs. romantische geaardheid

Maar voordat we aan de lijst beginnen, is het belangrijk om te wijzen op iets dat niet voor iedereen duidelijk lijkt te zijn: seksuele geaardheid en romantische geaardheid zijn niet hetzelfde.

Seksuele geaardheid heeft te maken met iemands verlangen om al dan niet een seksuele relatie met anderen aan te gaan. De aantrekkingskracht die ze al dan niet voelen is fysiek.

Romantische oriëntatie heeft meer te maken met de gevoelens en uitdrukking van liefde. Een romantische relatie is niet per se seksueel. Het is niet nodig om zowel romantische als seksuele aantrekkingskracht te voelen om een bepaalde seksualiteit te claimen. Het is ook niet ongebruikelijk dat iemands seksuele en romantische oriëntatie in de loop der tijd verandert. Deze ontwikkeling is volkomen normaal. Dus als je je vandaag identificeert als alloromantisch, maar je morgen meer autoromantisch voelt - nou ja, het zij zo.

Hieronder vind je definities voor enkele soorten seksuele en romantische geaardheid.

Mensen bij de Pride Parade houden een ballon omhoog met de letter pride erop

Wat is Alloromantisch?

Iemand die zichzelf beschrijft als alloromantisch voelt zich romantisch aangetrokken tot anderen - wie dat ook mogen zijn. Het is het tegenovergestelde van aromantisch (zie hieronder).

Wat is Alloseksueel?

Dit is een verzamelterm voor mensen die zich seksueel aangetrokken voelen tot anderen en mogelijk seks met iemand willen hebben. Alloseksuelen kunnen zich ook identificeren met andere seksualiteiten zoals homo, lesbo of biseksueel.

Wat is Ally (bondgenoot)?

De term "bondgenoot" staat niet voor een seksuele of romantische geaardheid, maar is toch belangrijk om te weten. Het wordt gebruikt om iemand aan te duiden die opkomt tegen heteroseksisme, homofobie, bifobie, transfobie, heteroseksualiteit en genderprivileges bij zichzelf en anderen.

Wat is Androseksueel?

Androseksuelen voelen zich aangetrokken tot mannen, mannelijkheid of vermeende mannelijkheid, of ze nu zelf wel of niet als man geboren zijn.

Wat is Aromantisch?

Een aromantisch persoon ("aro") kan zich tot niemand romantisch aangetrokken voelen. Deze mensen verlangen in een relatie al dan niet meer dan vriendschap. Het is ook mogelijk dat ze zich identificeren met een andere geaardheid. Zij geven meestal de voorkeur aan hechte vriendschappen en andere niet-romantische relaties. Het is belangrijk er nogmaals op te wijzen dat romantische aantrekkingskracht anders kan zijn dan seksuele aantrekkingskracht. Dat wil zeggen, iemand die geen romantische aantrekkingskracht (liefde) voelt, kan zich toch seksueel aangetrokken voelen tot mensen. Sommige aromantische mensen gaan "queerplatonische partnerschappen" of QPP's aan. Deze partnerschappen zijn platonisch, maar worden net zo toegewijd beschouwd als romantische relaties. Sommige mensen in QPP's kiezen ervoor om samen te wonen en/of samen kinderen te krijgen.

Wat is Aseksueel??

Aseksueel ("ace") is een containerbegrip dat een breed scala aan seksuele geaardheden omvat. Volgens het LGBTQIA Resource Centre is het een spectrum. Er zijn veel verschillende manieren om aseksualiteit te ervaren. Aantrekking, opwinding en het verlangen naar een relatie kunnen bij aseksuele mensen sterk verschillen. Ze kunnen enkele of alle van deze dingen meemaken: verliefd worden, opgewonden raken, orgasmes krijgen, masturberen, trouwen en kinderen krijgen. Aseksualiteit wordt beschouwd als een seksuele gerichtheid, net als homoseksualiteit of heteroseksualiteit, maar het is niet hetzelfde als celibaat of seksuele onthouding. Sommigen die zichzelf aseksueel noemen voelen misschien nooit seksuele en/of romantische aantrekkingskracht, terwijl anderen deze soorten aantrekkingskracht in verschillende mate voelen. Als een aseksueel persoon wel romantische aantrekkingskracht voelt, gaat die meestal niet over in seksueel verlangen. Dat wil zeggen dat aseksuele mensen geen seks hoeven op te geven om zichzelf aseksueel te noemen. Hoe weet je of je aseksueel bent? Meestal heeft een aseksueel persoon altijd weinig belangstelling gehad voor seksueel contact met andere mensen.

Aseksuele oriëntaties zijn onder meer:

  • Seksmijdend: De toestand van afkeer van of volledige desinteresse in seks en seksueel gedrag.
  • Seks-affine: De toestand van het hebben van positieve gevoelens over seks in sommige, maar niet alle situaties.
  • Seks-indifferent: De toestand van neutraal staan tegenover seks en seksueel gedrag.
  • Seks-afgewend: De staat van zich afkerig voelen van seks en seksueel gedrag.
  • Cupioseksueel: De toestand waarin iemand geen seksuele aantrekkingskracht voelt, maar toch een verlangen heeft naar seksueel gedrag of een seksuele relatie.
  • Libidoïstisch aseksueel: De toestand van aseksueel zijn en seksuele gevoelens hebben die hen bevredigen door masturbatie of zelfstimulatie.

Grijs seksuele of grijs romantische mensen identificeren zich ergens tussen seksueel en aseksueel in. Ze omvatten mensen die slechts af en toe seksuele aantrekkingskracht ervaren, mensen die slechts in geringe mate seksuele aantrekkingskracht ervaren, en mensen die verlangen naar en genieten van seksuele relaties, maar alleen in bepaalde zeer specifieke omstandigheden.

Naar schatting 1 procent van de wereldbevolking is aseksueel, hoewel deskundigen denken dat het aantal iets hoger kan liggen.

Het is ook belangrijk op te merken dat aseksualiteit niet hetzelfde is als hypoactief seksueel verlangen of seksuele afkeer, wat medische aandoeningen zijn die samenhangen met een angst voor seksueel contact. Maatschappelijke druk kan ertoe leiden dat aseksuele mensen bang zijn voor seks, maar dat is iets anders. Een andere geaardheid die onder aseksualiteit valt is Demiseksualiteit. Demiseksuelen voelen seksuele of romantische aantrekkingskracht, maar pas nadat ze een hechte emotionele band met een persoon hebben gevormd.

Wat is Autoromantisch?

Autoromantische mensen voelen zich romantisch aangetrokken tot zichzelf. Het is ook mogelijk dat ze zich romantisch tot anderen aangetrokken voelen en behoorlijk gehecht raken. Ze streven alleen niet naar romantische liefde.

Wat is Autoseksueel?

Autoseksuelen voelen zich seksueel aangetrokken tot zichzelf. Ze kunnen zich ook seksueel aangetrokken voelen tot anderen.

Wat is Bi-nieuwsgierig??

Bi-nieuwsgierige mensen zijn geïnteresseerd in een seksuele of romantische ontmoeting met een persoon van hetzelfde geslacht als zijzelf. Ze weten misschien niet helemaal zeker hoe ze zich in dit opzicht identificeren.

Wat is Bi-romantisch?

Biromantische mensen hebben romantische, maar niet noodzakelijkerwijs seksuele, gevoelens voor meer dan één geslacht.

Wat is Biseksueel?

Biseksuelen kunnen van elk geslacht zijn. Deskundigen geven verschillende definities, maar doorgaans is een biseksueel iemand die zich aangetrokken voelt tot zowel mensen van het eigen geslacht als tot andere/alle geslachten. Belangrijke opmerking: Het idee dat biseksualiteit een soort "tussenwoning" is op het pad van hetero naar homo is een vals en potentieel kwetsend stereotype. Sommige biseksuelen omschrijven zichzelf als panseksueel.

Wat is Demiromantisch?

Demiromantische mensen moeten meestal een sterke emotionele binding met een persoon voelen om zich romantisch tot die persoon aangetrokken te voelen.

Wat is Demiseksueel?

Zoals eerder gezegd moeten demiseksuelen meestal een sterke emotionele binding met een persoon voelen om zich seksueel tot die persoon aangetrokken te voelen. Sommigen hebben weinig of geen belangstelling voor seks.

Wat is Genderqueer?

De term genderqueer verwijst naar mensen wier genderidentiteit niet overeenkomt met het strikte mannelijke en vrouwelijke binaire stelsel. Genderqueer mensen vertonen kenmerken van beide geslachten of kiezen ervoor om zichzelf aan geen van beide geslachten toe te wijzen. Evenzo wordt "non-binair" gebruikt om mensen te beschrijven die zich niet identificeren als man of vrouw en die zichzelf beschouwen als buiten de gender binary.

Wat is Gyneseksueel/Gynoseksueel?

Deze mensen voelen zich seksueel aangetrokken tot vrouwen, vrouwelijke wezens en waargenomen vrouwelijkheid, of ze bij hun geboorte nu wel of niet als vrouw zijn geclassificeerd.

Wat is Heteromantisch?

Heteromantische mensen voelen zich romantisch, maar niet noodzakelijk seksueel, aangetrokken tot mensen van een ander geslacht.

Wat is Heteroseksualiteit?

Heteroseksuelen of "hetero's" voelen zich meestal seksueel en romantisch aangetrokken tot mensen van het andere geslacht dan hun eigen geslacht.

Wat is Homoromantisch?

Mensen met deze romantische oriëntatie kunnen een romantische aantrekkingskracht ontwikkelen tot mensen die van hetzelfde geslacht zijn als zijzelf, maar zich niet seksueel tot hen aangetrokken voelen.

Wat is Homoseksueel?

Homoseksualiteit verwijst naar mensen die zich emotioneel en fysiek aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht.

Wat is Lesbisch?

Lesbiennes zijn vrouwen die zich seksueel en romantisch aangetrokken voelen tot andere vrouwen. Ze kunnen biologisch vrouw zijn of zichzelf als vrouw beschrijven. In sommige gevallen beschrijven niet-binaire mensen - dat wil zeggen mensen die zich niet identificeren met de traditionele binaire geslachten man en vrouw - zichzelf ook als lesbisch. Een mogelijkheid hiervoor is dat ze zich meer verbonden voelen met of aangetrokken tot vrouwen. Toch zien niet alle vrouwen die aan bovenstaande beschrijving voldoen zichzelf als lesbisch. Waarom worden lesbiennes "lesbiennes" genoemd? Volgens het Oxford Dictionary komt de term van de naam van het Griekse eiland Lesbos. De dichteres Sappho leefde er in de 6e eeuw voor Christus en uitte haar genegenheid voor vrouwen in haar poëzie (denk aan de term "Sapphisch").

Wat is Metroseksualiteit?

Metroseksualiteit is niet zozeer een seksualiteit als wel een levensstijl geleid door mannen die hetero zijn, d.w.z. romantisch en seksueel uitsluitend geïnteresseerd in vrouwen, maar die homoseksueel lijken. De term bestaat uit "grootstedelijk" en "heteroseksueel". Metroseksuele mannen hebben dus relaties met vrouwen, maar houden er een vrouwelijke levensstijl op na. Voor velen is het daarom vaak moeilijk te geloven dat deze mannen een vrouwelijke partner hebben.

Wat is Monoseksueel?

Een andere verzamelterm: monoseksualiteit omvat alle geaardheden die zich romantisch of seksueel aangetrokken voelen tot slechts één geslacht. Heteroseksuelen, homo's en lesbiennes worden monoseksueel genoemd.

Wat is Multiseksueel?

In tegenstelling tot monoseksualiteit omvat multiseksualiteit alle seksuele oriëntaties waarbij mensen zich seksueel aangetrokken voelen tot meer dan één geslacht. Biseksuele en omniseksuele mensen behoren tot deze groep.

Wat is Panromantisch??

Panromantische mensen kunnen romantische maar geen seksuele gevoelens hebben voor mensen van alle geslachten.

Wat is Panseksueel of Omniseksueel?

Deze seksuele oriëntaties verwijzen naar mensen die zich aangetrokken voelen tot alle geslachten. Voor hen is het geslacht geen belangrijke factor bij seksuele of romantische aantrekkingskracht.

Wat is Polyseksueel?

Mensen met deze seksuele oriëntatie voelen zich seksueel of romantisch aangetrokken tot meer dan één geslacht. Dit is iets anders dan panseksueel of biseksueel zijn. Polyseksualiteit opent het spectrum.

Wat is Queer?

Mensen van alle seksualiteiten onder de LGBTQIA+ paraplu kunnen zich ook queer noemen. Je mag de term "queer" met een speciale nadruk gebruiken, omdat deze term in het verleden is gebruikt om LGBTQIA+ mensen te denigreren. Als je geen lid bent van die gemeenschap, moet je die term misschien niet gebruiken.

Wat is Homo?

Homo's voelen zich meestal alleen seksueel aangetrokken tot mensen van hetzelfde geslacht. Deze term wordt in de samenleving vaak gebruikt om mannen te beschrijven die zich romantisch en seksueel aangetrokken voelen tot mannen, maar in de LGBTQ-gemeenschap wordt "homo" meer als overkoepelende term gebruikt. Het kan ook verwijzen naar een vrijgezel die zich niet identificeert als heteroseksueel, en naar mannen die zich op een romantische, erotische en/of emotionele manier aangetrokken voelen tot andere mannen.

Wat is Scolioseksueel?

Scolioseksuelen voelen zich meestal alleen aangetrokken tot niet-binaire mensen. Dit kan betekenen dat iemand zich alleen aangetrokken voelt tot transgenders. Voor iemand anders kan het betekenen dat hij zich alleen aangetrokken voelt tot mensen in de LGBTQIA+ gemeenschap.

Wat is Transgender?

Volgens GLAAD (voorheen bekend als de Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) is het woord "transgender" een verzamelnaam voor mensen wier genderidentiteit en/of genderexpressie niet typerend is voor het biologische geslacht waarmee ze geboren zijn. Tegenwoordig verwijzen veel mensen naar transgenders met een verkorte versie van het woord, namelijk "trans". Een veel voorkomende misvatting is dat travestieten (d.w.z. "drag queens") trans zijn. Mensen die zich crossdresseren zijn echter vaak niet transseksueel - dat wil zeggen dat ze zich niet identificeren met een ander geslacht dan waarmee ze geboren zijn.

Doet seksuele en romantische geaardheid er echt toe?

Dat hangt af van het individu. Sommigen vinden dat zichzelf een etiket geven, seksueel of romantisch, hen helpt of zal helpen om te gaan met eventuele discriminatie of moeilijkheden. Ze kunnen het ook gemakkelijker vinden om een groep of groepen te vinden waar ze zich veilig voelen om hun ervaringen te delen. Sommigen vinden het nuttig om de termen te kennen die andere seksuele en romantische geaardheden beschrijven, omdat het hen helpt mensen te begrijpen die anders geboren worden dan zij.

Is het nodig dat mensen hun seksuele en/of romantische geaardheid vermelden?

Nee, niet alle mensen hoeven hun seksuele of romantische geaardheid aan te geven, maar sommigen vinden dat het hen helpt een gemeenschap te vormen met mensen die soortgelijke ervaringen hebben. En dat is alles wat we nodig hebben, nietwaar? Te weten dat we niet alleen zijn.

"Ik ben omarmd door een nieuwe gemeenschap. Dat is wat er gebeurt als je eindelijk eerlijk bent over wie je bent: je vindt gelijkgestemden."

- Chaz Bono

commentaren (0)

autorenew