Taal kennisbegrippen

FemaleMale
17 Vragen - Ontwikkeld door:
- Geactualiseerd op: - 704 keer opgeroepen

 • 1
  De leraar kan bij het hardop denken de leerlingen activeren om mee te denken. Een goed voorbeeld daarvan is:
 • 2
  2. De term ‘aanvankelijk’ bij lees-en spellingsonderwijs verwijst naar de fase
 • 3
  3. Ontluikende geletterdheid is de periode
 • 4
  4. Boekoriëntatie houdt in, dat
 • 5
  5. Het woord “paddenstoel ”is langer dan het woord “boom”. Dit toont aan, dat kinderen naar de vorm moeten kijken of luisteren in plaats van naar de betekenis. Dit noem je
 • 6
  6. Met het opdelen van woorden in klankstukken stimuleer je het
 • 7
  7. Boekoriëntatie is één van de tussendoelen van:
 • 8
  8. Kenmerkend voor het interactief voorlezen is de interactie tussen leraar en leerlingen
 • 9
  9. Leerlingen begrijpen dat illustraties en tekst samen een verhaal vertellen
 • 10
  11. Bij het tussendoel Alfabetisch principe gaat het erom dat kinderen:
 • 11
  12. De eerste fase in de schrijfontwikkeling van kinderen is:
 • 12
  13. Het hardop verklanken van letters is een hulpmiddel bij
 • 13
  14. De foneem-grafeemkoppeling
 • 14
  15. Een kind krijgt een cavia en omdat hij wil weten hoe hij zijn cavia moet verzorgen, gaat hij op zoek naar een boekje over cavia’s. Dit is een goed voorbeeld van:
 • 15
  16. Kinderen van 2-4 jaar zitten wat hun leesontwikkeling betreft in
 • 16

  17. De jeugdbibliotheek hanteert een indeling in A, B, C-boeken. C-boeken zijn bedoeld voor kinderen
 • 17
  18. Boeken kunnen voor kinderen veel betekenen. Van Coillie onderscheidt zes basisfuncties van boeken. Een van deze basisfuncties is:

commentaren (0)

autorenew