Biochemie college 2

FemaleMale
63 Vragen - Ontwikkeld door:
- Ontwikkeld op: - 643 keer opgeroepen

 • 1
  De tertiaire structuur van een eiwit wordt bepaald door de interactie tussen de
  ... van de aminozuren.
 • 2
  Zwavelbruggen zijn belangrijk voor de .... structuur van eiwitten.
 • 3
  Zwavelbruggen worden gevormd tussen restgroepen van het aminozuur:
 • 4
  Een zwavelbrug is een .... binding.
 • 5
  Een waterstofbrug wordt gevormd tussen:
 • 6
  De aminozuurvolgorde bepaalt de .... structuur van eiwitten.
 • 7
  Een hydrofobe binding wordt gevormd tussen:
 • 8
  Een ionbinding of zoutbrug wordt gevormd tussen:
 • 9
  Voor de quaternaire structuur zijn meerdere peptide-ketens nodig
 • 10
  Welke bindingen dragen bij aan de quaternaire structuur van een eiwit?
 • 11
  Wat zijn samengestelde of geconjugeerde eiwitten?
 • 12
  De prosthetische groep is het .... van samengestelde eiwitten.
 • 13
  Lipoproteinen:
 • 14
  Mucinen bepalen voor een groot deel het slijmerige karakter van speeksel.
  Mucinen zijn:
 • 15
  Mucinen hebben een .... gehalte aan koolhydraten.
 • 16
  Veel enzymen zijn:
 • 17
  Het eiwitgehalte bij parodontitis patienten is ... dan bij gezonde personen.
 • 18
  Een groot deel van de speekseleiwitten zijn:
 • 19
  Welk enzym in speeksel draagt bij aan de spijsvertering?
 • 20
  Lysozym is een enzym dat:
 • 21
  Het belangrijkste eiwit van tandbeen is:
 • 22
  ..... van alle eiwitten in tandbeen, bot en cement bestaat uit collageen.
 • 23
  Collageen vormt de organische matrix voor de mineralisatie van bot, tandbeen
  en cement.
 • 24
  Welk enzym wordt door mondbacterien gemaakt die betrokken zijn bij
  parodontitis?
 • 25
  Collageen heeft een karakteristieke samenstelling met een hoog percentage
  aan ... en ....
 • 26
  Hydroxyproline en hydroxylysine zijn specifiek voor collageen. Voor de
  hydroxylering van deze aminozuren is het co-enzym ... nodig.
 • 27
  Welk materiaal bevat het minst organisch materiaal?
 • 28
  Het belangrijkste eiwit van tandglazuur is:
 • 29
  De activeringsenergie is de energie die nodig is om een reactie op gang te
  brengen.
 • 30
  De temperatuur in ons lichaam is hoog genoeg om reacties spontaan te laten
  verlopen.
 • 31
  Spontane reacties kunnen worden gereguleerd.
 • 32
  Katalysatoren versnellen chemische reacties:
 • 33
  De meeste enzymen zijn:
 • 34
  Hoe wordt het eiwit-gedeelte van een enzym genoemd?
 • 35
  Co-enzymen zijn ... moleculen.
 • 36
  Het chloride-ion is een .... van het enzym amylase.
 • 37
  Katalysatoren ... de activeringsenergie van een reactie.
 • 38
  Hoe wordt de prosthetische groep van een enzym genoemd wanneer dit een
  vitamine is?
 • 39
  Zetmeel wordt door amylase omgezet in maltose. Het substraat in deze reactie
  is:
 • 40
  Zetmeel wordt door amylase omgezet in maltose. Het enzym in deze reactie is:
 • 41
  Zetmeel wordt door amylase omgezet in maltose. Het product in deze reactie
  is:
 • 42
  Welke uitspraak heeft betrekking op het begrip werkingsspecificiteit?
 • 43
  Wanneer er bij een chemische reactie meer energie wordt afgestaan dan
  opgenomen is er sprake van een:
 • 44
  Wanneer er bij een reactie in het lichaam energie moet worden toegevoerd,
  wordt dit meestal gedaan door:
 • 45
  Welke uitspraak heeft betrekking op het begrip substraatspecificiteit?
 • 46
  Welke factoren beinvloeden enzymactiviteit?
 • 47
  Temperatuurverhoging leidt tot een .... reactiesnelheid.
 • 48
  Bij hogere temperatuur verliezen eiwitten hun secundaire structuur.
 • 49
  De meeste enzymen hebben hun pH optimum in het neutrale of:
 • 50
  Wanneer een molecuul met het substraat concurreert om binding aan de
  actieve plaats van het enzym is er sprake van:
 • 51
  Niet-competitieve (allosterische) remming is meestal:
 • 52
  Wanneer het effect van een remmer teniet kan worden gedaan door een
  overmaat substraat toe te voegen is er sprake van:
 • 53
  Een enzym dat een waterstof afsplitst heet:
 • 54
  Een enzym dat een groep overdraagt heet:
 • 55
  Een enzym dat suiker afsplitst van een polysacharide heet:
 • 56
  Ondanks het toevoegen van een enzym vindt een reactie niet plaats. Daar
  probeer je wat aan te doen. Welke oplossing heeft sowieso geen zin?
 • 57
  De onaangename geur die ontstaat bij de afbraak van eiwitten ontstaat door
  de afbraak van:
 • 58
  Afbraak van weefsel (o.a. kaakbot) bij parodontitis wordt veroorzaakt door:
 • 59
  Penicilline:
 • 60
  Aspirine (acetylsalicylzuur):
 • 61
  Viagra:
 • 62
  Voor iedere biochemische reactie bestaat een uniek enzym.
 • 63
  In de darmen kunnen enzymen van bacteriele oorsprong aanwezig zijn.

commentaren (0)

autorenew