Proefexamen politicologie 2

FemaleMale
50 Vragen - Ontwikkeld door:
- Ontwikkeld op: - 842 keer opgeroepen

 • 1
  Wat is er niet typisch aan volkspartijen?
 • 2
  Non-conventionele participatie heeft meer invloed naargelang…
 • 3
  Dat belangenorganisaties een “intermediaire rol” vervullen betekent dat…
 • 4
  Waarom heeft men na de Belgische verkiezingen in 2010 heel lang gezocht naar een regeringscoalitie die een twee-derde meerderheid had in de Kamer?
 • 5
  Het belangrijkste kenmerk van territoriale politiek is dat…
 • 6
  Welke stelling is correct?
 • 7
  Politiek heeft steeds te maken met conflicten. Dit is zo omdat…
 • 8
  Het verschil tussen het mandaatsmodel en het vertrouwensmodel is dat…
 • 9
  Sociaal kapitaal wil onder meer zeggen dat:
 • 10
  Wat betekend het begrip ‘nachtwakkerstaat’
 • 11
  Macht wordt als volgt gedefinieerd
 • 12
  Welke uitspraak is correct
 • 13
  De nationale revolutie leidde tot een breuklijn
 • 14
  Middenveldorganisaties zorgen voor ‘complexiteitsreductie’ hieronder wordt verstaan dat:
 • 15
  Het personalisme stelt dat:
 • 16
  Referenda zijn een vorm van
 • 17
  Waarom kan je een massapartij ook een extern gecreëerde partij noemen?
 • 18
  Wat is een reëel verschil tussen de klassieke liberale grondrechten en de moderne socioeconomische
  rechten?
 • 19
  Welke uitspraak is niet correct?
 • 20
  Wat wordt er verstaan onder "de Derde Weg" van Giddens?
 • 21
  Rationeel-legalistisch gezag
 • 22
  Tijdens een eerste verkiezingsperiode haalde partij A 21% van de stemmen, partij B 46% en partij C 33% van de stemmen. In de daaropvolgende verkiezingsperiode haalde partij A 28%, partij B 47% en partij C 25% van de stemmen. Wat is de netto volatiliteit tussen beide verkiezingen in dit voorbeeld?
 • 23
  Wat is de gelijkenis tussen Hobbes, Rousseau en Locke?
 • 24
  Wat maakt het mandaatmodel van de partijpolitieke vertegenwoordiging moeilijker verdedigbaar voor meerpartijenstelsels dan voor tweepartijenstelsels?
 • 25
  De moderne politieke partij wordt door Panebianco "de electoraal-professionele partij"
  genoemd. Waarom?
 • 26
  Wat is het verschil tussen de empirisch-liberale variant van democratie en de totalitaire variant?
 • 27
  Wat is geen algemeen aanvaard definitiekenmerk van een democratie?
 • 28
  "De staat heeft het monopolie op legitiem geweld". Wat wil dat zeggen?
 • 29
  Wat is geen kernmerk van links liberalisme?
 • 30
  In welke zin reageren de nieuwe partijen op Michels kritiek op democratische partijen?
 • 31
  Wat betekent subsidiariteit?
 • 32
  In een modern systeem van representatie zijn partijen erg belangrijk. Welke uitspraak daarover is fout.
 • 33
  Pluralisme verschilt van corporatisme doordat
 • 34
  Een politieke wetenschapper moet zich houden aan de regel van "intellectuele distantie". Wat houdt deze regel in?
 • 35
  Dat vrouwen nog steeds minder participeren dan mannen heeft niet te maken met
 • 36
  Welke van de volgende uitspraken is correct? (één juist antwoord)
 • 37
  Welke uitspraak over de rechts-autoritaire positie op de nieuwe breuklijn is fout?
 • 38
  Welke uitspraak is correct?
 • 39
  Wat betekent de wetenschappelijke methode niet?
 • 40
  In welke zin is de studie van Putnam over het zelfbestuur in de Italiaanse regio's een reactie op 'the Civic Culture' van Almond en Verba?
 • 41
  De liberale democratie wil zeggen dat
 • 42
  Door wat wordt agency loss niet veroorzaakt.
 • 43
  Met de uitspraak "if you only know one country, you do not know any country at all" duidt Lipset op
 • 44
  Politiek kan gedefinieerd worden
 • 45
  Op welk punt kan je partijen zoals die nu bestaan, vergelijken met de kaderpartijen van halverwege de 19de eeuw?
 • 46
  Wat betekent de homogenisering in de natiestaat?
 • 47
  Wanneer spreekt men van "macht als ideologische hegemonie"?
 • 48
  In "Il Principe" stelt Machiavelli dat
 • 49
  Politiek en territorium
 • 50
  In welke zin wijkt het Verenigd Koninkrijk af van een klassieke staat?

commentaren (0)

autorenew