Eigen stemwijzer

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
10 Vragen - Ontwikkeld door: - Ontwikkeld op: - 212 keer opgeroepen

Stellingen over de politiek

 • 1
  Momenteel mag er gas uit de Groningse bodem worden gewonnen. Veel partijen vinden dat de gaskraan verder moet worden dichtgedraaid. Welk partij vindt als enige dat de gaskraan juist verder open moet?
 • 2
  Welke partij zegt over natuur: 'We beschermen schoonheid, stilte en weidsheid van ons landschap, de nachtelijke duisternis en de ongerepte kust. Landbouw mag geen schade aanbrengen aan de landbouwgrond.'?
 • 3
  In lang niet alle verkiezingsprogramma's wordt op het thema onderwijs gedacht aan scholen in dorpen en krimpgebieden. Welke partij zegt specifiek: 'We investeren in de kwaliteit van onderwijs in krimpregio's?
 • 4
  Welke partij staat tegenover de gemeente Groningen met de uitspraak: 'We moeten af van de bed-bad-brood opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Die mensen zijn definitief afgewezen en moeten Nederland verlaten. Gemeentelijke opvang neemt de prikkel voor vertrek weg?
 • 5
  Welke partij neemt het op voor ziekenhuizen in de regio, zoals bijvoorbeeld het Refaja in Stadskanaal, met het standpunt: 'Ziekenhuizen mogen niet langer fuseren en ziekenhuizen behouden hun spoedeisende hulp, intensive care en verloskunde.'
  ?
 • 6
  Meerdere partijen vinden dat er meer wijkagenten moeten komen. Maar welke partij zegt daarnaast ook nog: 'Politiebureaus in de regio moeten worden heropend.'?
  ?
 • 7
  Krimpgebieden als het platteland van Groningen kampen vaak met een hoge werkloosheid. Ook zijn er relatief weinig hoogopgeleide jongeren - want die trekken naar de stad. Welke partij wil dat de ambachtsschool en havo in ere hersteld worden?
 • 8
  Welke partij vindt: 'Om verpaupering in de stad of op het platteland door leegstand te voorkomen, moeten kantoorpanden benut kunnen worden voor het huisvesten van studenten, of van mensen die pas een verblijfsvergunning hebben gekregen. Plattelandswoningen moeten kunnen worden gesplitst.'?
 • 9
  Welke partij ziet erop tegen dat er steeds meer asielzoekers worden opgenomen in Nederland?
 • 10
  'Er moeten meer leraren worden ingeschakeld om de jongeren meer onderwijs te bieden' bij welke partij hoort dit?

Commentaarfunctie zonder quiz / ff / lijst

commentaren (0)

autorenew