Politicologie

FemaleMale
60 Vragen - Ontwikkeld door:
- Ontwikkeld op: - 80.684 keer opgeroepen - 5 mensen vinden het leuk

 • 1
  'Sociaal kapitaal' wil ondermeer zeggen dat
 • 2
  Wat betekent het begrip "nachtwakersstaat"?
 • 3
  Macht wordt als volgt gedefinieerd
 • 4
  Welke uitspraak is niet correct?
 • 5
  De 'nationale revolutie' leidde tot de breuklijn
 • 6
  Middenveldorganisaties zorgen voor 'complexiteitsreductie'. Daaronder wordt verstaan dat
 • 7
  Het personalisme stelt dat…
 • 8
  Referenda zijn een vorm van
 • 9
  Waarom kan je een massapartij ook een extern gecreëerde partij noemen?
 • 10
  Wat is een reëel verschil tussen de klassieke liberale grondrechten en de moderne socioeconomische
  rechten?
 • 11
  Welke uitspraak is niet correct?
 • 12
  Wat wordt er verstaan onder "de Derde Weg" van Giddens?
 • 13
  Rationeel-legalistisch gezag
 • 14
  Tijdens een eerste verkiezingsperiode haalde partij A 21% van de stemmen, partij B 46% en partij C 33% van de stemmen. In de daaropvolgende verkiezingsperiode haalde partij A 28%, partij B 47% en partij C 25% van de stemmen. Wat is de netto volatiliteit tussen beide verkiezingen in dit voorbeeld?
 • 15
  Wat is de gelijkenis tussen Hobbes, Rousseau en Locke?
 • 16
  Wat maakt het mandaatmodel van de partijpolitieke vertegenwoordiging moeilijker verdedigbaar voor meerpartijenstelsels dan voor tweepartijenstelsels?
 • 17
  De moderne politieke partij wordt door Panebianco "de electoraal-professionele partij"
  genoemd. Waarom?
 • 18
  Wat is het verschil tussen de empirisch-liberale variant van democratie en de totalitaire variant?
 • 19
  Wat is geen algemeen aanvaard definitiekenmerk van een democratie?
 • 20
  "De staat heeft het monopolie op legitiem geweld". Wat wil dat zeggen?
 • 21
  Wat is geen kernmerk van links liberalisme?
 • 22
  In welke zin reageren de nieuwe partijen op Michels kritiek op democratische partijen?
 • 23
  Wat betekent subsidiariteit?
 • 24
  In een modern systeem van representatie zijn partijen erg belangrijk. Welke uitspraak daarover is fout.
 • 25
  Pluralisme verschilt van corporatisme doordat
 • 26
  Een politieke wetenschapper moet zich houden aan de regel van "intellectuele distantie". Wat houdt deze regel in?
 • 27
  Dat vrouwen nog steeds minder participeren dan mannen heeft niet te maken met
 • 28
  Welke van de volgende uitspraken is correct? (één juist antwoord)
 • 29
  Welke uitspraak over de rechts-autoritaire positie op de nieuwe breuklijn is fout?
 • 30
  Welke uitspraak is correct?
 • 31
  Wat betekent de wetenschappelijke methode niet?
 • 32
  In welke zin is de studie van Putnam over het zelfbestuur in de Italiaanse regio's een reactie op 'the Civic Culture' van Almond en Verba?
 • 33
  De liberale democratie wil zeggen dat
 • 34
  Door wat wordt agency loss niet veroorzaakt.
 • 35
  Met de uitspraak "if you only know one country, you do not know any country at all" duidt Lipset op
 • 36
  Politiek kan gedefinieerd worden
 • 37
  Op welk punt kan je partijen zoals die nu bestaan, vergelijken met de kaderpartijen van halverwege de 19de eeuw?
 • 38
  Wat betekent de homogenisering in de natiestaat?
 • 39
  Wanneer spreekt men van "macht als ideologische hegemonie"?
 • 40
  In "Il Principe" stelt Machiavelli dat
 • 41
  Politiek en territorium
 • 42
  In welke zin wijkt het Verenigd Koninkrijk af van een klassieke staat?
 • 43
  De centrale grondvraag van de politieke filosofie is:
 • 44
  Wat heeft de 'freezing hypothesis' van Rokkan en Lipset te maken met de ontwikkeling van zogenaamde "volkspartijen"?
 • 45
  Van wie komt volgende uitspraak?
  "Het is duidelijk dat de stadstaat van nature tot stand komt, dat mensen van nature sociale wezens zijn en dat een persoon die niet behoort tot een stadstaat ofwel onder ofwel boven de mensen staat".
 • 46
  Wat is geen element uit de definitie van een 'ideologie'?
 • 47
  Het doel van de politieke wetenschap is
 • 48
  Welke kritiek werd er niet op het werk van Almond & Verba gegeven?
 • 49
  Wat wordt er verstaan onder 'politieke cultuur'?
 • 50
  Welke theorie stelt Inglehart in vraag via zijn concept van een 'stille revolutie'?
 • 51
  Territoriale vertegenwoordiging wil zeggen dat
 • 52
  De representatie via het partijmodel werkt beter in een tweepartijenstelsel dan in een meerpartijenstelsel
 • 53
  Welke van de volgende uitspraken over de nieuwe breuklijn klopt?
 • 54
  Participatie is een goede zaak voor de democratie
 • 55
  De invoering van het algemeen stemrecht is een belangrijk moment voor een staat
 • 56
  Welke uitspraak over verzuiling is fout.
 • 57
  In het verleden werd het participeren van belangengroepen aan de politiek niet altijd positief beoordeeld. In welke zin houden deze kritieken verband met de politieke kringloop van Easton?
 • 58
  Wie hoort niet thuis in de rij?
 • 59
  Waarom heeft een vertegenwoordiger in een systeem gebaseerd op een strikt mandaat weinig macht?
 • 60
  Wat wordt er verstaan onder 'de dualisering van de politieke participatie'?

commentaren (0)

autorenew