Bestuurlijke Informatieverzorging

FemaleMale
37 Vragen - Ontwikkeld door:
- Ontwikkeld op: - 5.218 keer opgeroepen

 • 1
  Uit de omschrijving van een ‘organisatie’ zijn de volgende kenmerken af te leiden …
  Welke hoort er niet bij?
 • 2
  Voorwaarden voor het slagen van de doelrealisatie van een organisatie zijn …
  Welke hoort er niet bij?
 • 3
  ‘Control’ houdt in …
 • 4
  De Balanced Score Card hanteert 4 perspectieven van waaruit de organisatie wordt beoordeeld. Welke hoort daar niet bij?
 • 5
  I ‘Control en ‘controle’ zijn dezelfde begrippen.

  II Tactische beslissingen worden ook aangeduid met ‘management control’.
 • 6
  I Een operationele beslissing betreft de dagelijkse gang van zaken.

  II Een tactische beslissing wordt ook wel een operationele beslissing genoemd.
 • 7
  Welke functie is uit hoofde van functiescheiding het minst van belang?
 • 8
  Een inkoper, die een inkoopcontract met een leverancier afsluit, heeft in het kader van functiescheiding een
 • 9
  Voorbeelden van primaire processen bij een handelsbedrijf zijn…
  Welke hoort er niet bij?
 • 10
  Voorbeelden van secundaire processen bij een productiebedrijf zijn..
  Welke hoort er niet bij?
 • 11
  Bij de financieel administratieve functie wordt gesproken over de beheersing van de geldbeweging. De verhouding tussen het resultaat ( “winst”) en het geïnvesteerd vermogen, waarmee dit resultaat bereikt is, wordt aangeduid met het begrip:
 • 12
  I Een voorbeeld van een waardekringloop-verbands-controle is:
  Voorraad-goederen-eind-week = Voorraad-goederen-begin-week + Inkopen - Verkopen

  II Een voorbeeld van een waardekringloop-verbands-controle is:
  Schulden-eind-week = Schulden-begin-week - Inkopen + Betalingen
 • 13
  Een voorbeeld van tactische informatie is:=
 • 14
  Informatie over de marktontwikkeling, de concurrentie, de economische ontwikkelingen heeft voor een organisatie betrekking op informatiebehoeften op
 • 15
  Wat behoort niet tot de kwaliteitseisen van informatie?
 • 16
  Wat behoort niet tot de kwaliteitseisen van het gegevensverwerkend proces?
 • 17
  ERP staat voor …..
 • 18
  Bij het ontwerpen van de Administratieve Organisatie voor een bedrijf worden de volgende vragen beantwoord. Welke hoort daar niet bij?
 • 19
  Voorbeelden van preventieve beheersings-maatregelen zijn …. Welke hoort er niet bij?
 • 20
  Voorbeelden van repressieve beheersings-maatregelen zijn …. Welke hoort er niet bij?
 • 21
  Voorbeelden van geprogrammeerde application controls zijn …. Welke hoort er niet bij?
 • 22
  I Een financiële instelling (zoals een Bank) is een organisatie, die niet voor de markt produceert.
  II Een Gemeente ( overheidsinstelling) is een organisatie, die voor de markt produceert, zonder doorstroming van eigen goederen.
 • 23
  I Een voorbeeld van een formele controle is de controle op de vereiste parafen op een inkoopfactuur.
  II Een voorbeeld van een directe controle is de controle van het aantal geproduceerde producten met het aantal ingezet productiepersoneel.
 • 24
  Een backorder is:
 • 25
  Het percentage klantenorders dat direct vanuit voorraad kan worden uitgevoerd, komt tot uiting in:
 • 26
  Bij voorfacturering wordt:
 • 27
  De volgende activiteiten zijn elk een fase in het verkoopproces.
 • 28
  Welke van de volgende activiteiten zijn elk fasen van het verkoopproces en staan in de goede volgorde?
 • 29
  Wat is een three-way-match?
 • 30
  Een inkoopcontract wordt afgesloten om afspraken met leveranciers voor langere termijn te maken. In deze inkoopcontracten wordt de levering overeengekomen van een vaste hoeveelheid met een vaste kwaliteit tegen veelal een vaste prijs., De gecontracteerde hoeveelheid moet hetzij ineens hetzij in gedeelten binnen een bepaalde periode worden afgenomen. Van welk type inkoopcontract is hier sprake:
 • 31
  Inkoopfacturen moeten worden gecontroleerd door de financieel-administratieve afdeling om vast te stellen of:
 • 32
  I De inkoopfunctie bestaat uit twee deelgebieden:
  de tactische inkoop en operationele inkoop.

  II Het zich oriënteren op mogelijkheden en ontwikkelingen van (inkoop)markten en aangeboden goederen valt onder het deelgebied tactische inkoop.
 • 33
  Bij goederenontvangst controleert de magazijnmeester:
 • 34
  Partieel roulerende inventarisatie betekent:
 • 35
  De ontvangst van goederen:
 • 36
  De functie magazijnbeheerder is in het kader van controle technische functie scheiding:
 • 37
  I Integrale inventarisatie betekent de gehele voorraad tegelijk tellen.

  II In geval van een grijpvoorraad is er sprake van een gesloten magazijn .

commentaren (0)

autorenew