Oefentoets progress

FemaleMale
72 Vragen - Ontwikkeld door:
- Ontwikkeld op: - 5.001 keer opgeroepen

Oefenen

 • 1
  Het lineair faseren van project management houdt in dat:
 • 2
  Lovelock onderscheidt in zijn classificatie van diensten naar hun aard, vier categorieën. Een van de criteria voor deze classificatie is gebaseerd op het onderscheid tussen tastbaar en ontastbaar.
  Het andere is:
 • 3
  In een dienstverlenend bedrijf spreek je van kerndiensten, randdiensten maar ook van ondersteunende diensten. Welk voorbeeld is een vorm van een randdienst als je een film in de bioscoop gaat kijken?
 • 4
  Thematisering van diensten schept een verbinding tussen het in zichzelf uiteenlopende aanbod van:
 • 5
  Vanuit de gedachten over transformationeel leiderschap is ook het begrip ‘organisatietransformatie’ ontstaan.
  Welke van de onderstaande kenmerken hoort NIET bij ‘organisatie-transformatie’?
 • 6
  Michael Porter heeft als managementgoeroe grote bekendheid verkregen door zijn ideeën over:
 • 7
  Op welk behoefteniveau van Maslow is het Scientific Management vooral gericht?
 • 8
  Welke van onderstaande uitspraken over Business Proces Re-engineering (BPR) is NIET waar?
 • 9
  The value chain describes:
 • 10
  Wat wordt verstaan onder de planningsparadox?
 • 11
  Stelling I:
  Secundaire arbeidsvoorwaarden worden niet in geld uitgekeerd, maar zijn wel in geld waardeerbaar.
  Stelling II:
  Primaire arbeidsvoorwaarden zijn de arbeidsvoorwaarden die een primaire betekenis hebben voor het levensonderhoud.
 • 12
  Wanneer een leidinggevende bevordert dat een medewerker op een speciaal prestigieus project wordt gezet, dan treedt deze leidinggevende op als:
 • 13
  Een muziekstudio bestaat uit twee ruimten, namelijk:
 • 14
  Een opnameleider bij de studio uitzending is verantwoordelijk voor:
 • 15
  Na de film opnames vraagt de geluidsman vaak nog even tijd voor een “ wildje” . Hij bedoelt hiermee
 • 16
  Een commerciële radiozender is niet verzekerd van distributie in Nederland. Hiervoor moet zij
 • 17
  De chip die gebruikt wordt voor RfiD noemt men ook:
 • 18
  Wat zijn belangrijke kenmerken van Nieuwe Media?
 • 19
  Wat is een Intranet?
 • 20
  Het bereik per gemiddeld nummer is het aantal mensen:
 • 21
  Wat is the ‘rule of thirds’?
 • 22
  In 2004 fuseerden de muziekbedrijven Sony Music en BMG.
  Van welke beweging in de bedrijfskolom is hier sprake?
 • 23
  In de economische geschiedenis wordt een aantal stadia onderscheiden, beginnend bij het productie concept en eindigend bij het belevenisconcept.
  Het Productieconcept is nuttig in de volgende situatie:
 • 24
  Dienstverlenende bedrijven staan tegenwoordig voor drie belangrijke marketingtaken, nl.:
 • 25
  Het weekblad Libelle heeft een groot marktaandeel en een zwak groeiende markt. De Libelle is voor de uitgeverij Sanoma een:
 • 26
  Tegenwoordig gebruiken de meeste mediabedrijven de variabele lifestyle voor het segmenteren van de markt. Dit is een voorbeeld van een:
 • 27
  De Apple I-phone is een voorbeeld van een:
 • 28
  Volgens de Britse datamonitor zijn er een 10-tal trends die het consumentengedrag in de nabije toekomst mede bepalen. Gender complexity betekent dat
 • 29
  Met ingame advertising bedoelt men:
 • 30
  Veel nieuwe tijdschrifttitels worden geïntroduceerd met een lage verkoopprijs. Hier is sprake van een:
 • 31
  De selectie-indicator geeft inzicht in:
 • 32
  Welke van de volgende onderzoeksmethoden wordt veel gebruikt in kwantitatief onderzoek?
 • 33
  Het voornaamste verschil tussen primaire en secundaire gegevens is dat secundaire gegevens:
 • 34
  In statistische toetsing wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten toetsen om te bepalen of gevonden verschillen of verbanden tussen variabelen significant zijn. Een van deze toetsen vergelijkt de gemiddelde score op een testvariabele van de ene groep met die van een andere groep.
  Welke toets heb je hiervoor nodig?
 • 35
  Als je inzicht wilt krijgen in de laatste consumenttrends and mediabestedingen, welk bureau raadpleeg je dan?
 • 36
  In onderzoek kan men respondenten op manieren benaderen: per post, telefonisch, persoonlijk of via internet. Bij welke manier blijven de kosten relatief laag ten opzichte van de andere manieren.
 • 37
  Is het computerprogramma PowerPoint van Microsoft een werk, waarop auteursrecht bestaat overeenkomstig de Auteurswet?
 • 38
  Bij een maatschap verbinden twee of meer personen zich om iets in gemeenschap te brengen met als doel het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen
 • 39
  De onderstaande afbeelding is een voorbeeld van een:
  De onderstaande afbeelding is een voorbeeld van een:
 • 40
  Mediaproducten geven niet simpelweg elementen uit de werkelijkheid door aan het publiek, maar selecteren en vertalen. Ze voorzien gebeurtenissen, ideeën, verhalen en fantasieën van bepaalde genregestuurde codes en signalen die er gezamenlijk een begrijpelijke media-inhoud van maken. Welke code gebruikt worden, hangt meer af van de doelstellingen van het medium in kwestie, de voorkeuren van de communicatoren, genre-eisen, wetgeving, cultuur enzovoort. We noemen dit ook wel:
 • 41
  Al jarenlang programmeert RTL-4 van maandag tot en met vrijdag om 19.30 uur het journaal, gevolgd om 20.00 uur door GTST. Elke avond op hetzelfde tijdstip hetzelfde soort programma aanbieden noemen we:
 • 42
  De Duitse cultuurfilosoof Theodor Adorno is mede grondlegger van de Frankfurter Schule. Deze ‘school’ staat ook wel bekend onder de noemer ‘kritische theorie’. Adorno noemt vijf punten van Cultuurkritiek. Welke van de hieronder genoemde processen, is een van deze vijf punten?
 • 43
  Wat is een converteerbare obligatielening?
 • 44
  In veel bedrijven is sprake van een hefboomeffect.
  Een hefboomeffect ontstaat door dat
 • 45
  De liquiditeit van een onderneming wordt in ieder geval verbeterd door:
 • 46
  Henry Fayol is grondleggen van de GMT (managementtheorie) waarbij het principe centraal staat:
 • 47
  Wat is geen demografische ontwikkeling
 • 48
  Aandeelhouders kunnen worden gezien als:
 • 49
  Het model van de BCG laat zich toepassen in de (bcg model = model met cashcow, dog, star en?)
 • 50
  Welke concurrentiekracht hoort volgens Michael Porter niet bij de bedrijfstak?
 • 51
  Indien een leidinggevende het mensbeeld X-theorie van MCGregor hanteert zal dit ertoe leiden dat medewerkers
 • 52
  Onder Linking pin wordt verstaan
 • 53
  Er bestaan bij Platenmaatschappijen een verschil tussen zogeheten ‘Majors’ en ‘independents’. Deze verschillen zijn op diverse manieren merkbaar. Welk van de onderstaande mogelijkheden is een voorbeeld van deze verschillen?
 • 54
  Wanneer een artiest een licentieovereenkomst sluit met een platenmaatschappij, dan houdt dit in dat de platenmaatschappij:
 • 55
  Een organisatie gerelateerde doelstelling voor eventmarketing is belangrijk voor:
 • 56
  Philips bereikte met het succes van de Senseo een penetratie-prijsstrategie. Ze besloten apparaten tegen een:
 • 57
  Een marketingbeslissing bestaat uit 3 niveaus. het segmenteren is een beslissing op: (SDP = Segmentatie, Doelgroep, Positioneren)
 • 58
  In de media- industrie spreekt men van een duaal klantenbegrip. het bewerken van de B2B markt heeft een andere tactische en operationele marketingaanpak nodig, waarbij:
 • 59
  Bij consumentengedrag bestudeert men o.a. de interne processen van consumenten. Perceptie is een intern proces en hiermee wordt bedoeld:
 • 60
  De piramide van Maslow geeft een behoefte hiërarchie weer. Deze piramide geeft aan dat:
 • 61
  Marc Lenssen, onderzoeker bij Metamart, heeft een imago-onderzoek gehouden onder potentiële kopers van een nieuwe frisdrank. Hij heeft deze doelgroep een aantal stellingen voorgelegd, met de mogelijkheid om op een schaal van 1-5 aan te geven of men het hiermee eens was. Marc gebruikt hier een
 • 62
  Validiteit en betrouwbaarheid zijn gekoppelde begrippen. Welke stelling is juist?
 • 63
  De methoden en technieken die binnen de sociologie worden benut voor onderzoek, bestaan voornamelijk uit:
 • 64
  Valt software onder het Nederlands auteursrecht?
 • 65
  De internationale regelgeving voor intellectuele eigendom is vastgelegd in...
 • 66
  Een onderneming of een rechtspersoon is verplicht om zich in te schrijven bij...
 • 67
  De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever, de werkgever kan...
 • 68
  Voor de oprichting van een Naamloze Vennootschap moet je een
 • 69
  Een argument uit de cultuurkritiek van Adorno
 • 70
  Aldi verkoopt ook non-food producten( fietsen ed.), dit is een voorbeeld van:
 • 71
  Monopoly is een marktvorm waarbij
 • 72
  In het model van Ansoff zijn er verschillende groeistrategieën. Welke strategie is een strategie ga je nieuwe producten of gewijzigde producten aanbieden aan de huidige/bestaande markt?

commentaren (0)

autorenew