Microbiologie

FemaleMale
42 Vragen - Ontwikkeld door:
- Ontwikkeld op: - 1.258 keer opgeroepen

 • 1
  Welke micro-organismen moeten worden gekweekt in gekweekte menselijke of
  dierlijke cellen?
 • 2
  Bij welke techniek wordt vaak gebruik gemaakt van antilichamen?
 • 3
  Met behulp van specifieke kweekmedia kunnen micro-organismen worden
  geselecteerd.
 • 4
  Reinkweken worden gemaakt met behulp van:
 • 5
  De biochemische activiteit van bacterien wordt getest met behulp van:
 • 6
  Bevorderen van bacteriegroei wordt gedaan met behulp van:
 • 7
  Het aantal colony-forming units (CFUs) wordt bepaald met behulp van:
 • 8
  Bloedagar is van nature een:
 • 9
  Biochemische testen worden gebruikt voor de identificatie van bacterie
 • 10
  Onderzoek van serum en andere lichaamsvloeistoffen, vaak om de
  aanwezigheid van antigenen of antilichamen tegen een ziekteverwekker in bloed
  aan te tonen, heet:
 • 11
  Er zijn twee testen voor syfilis. Welke test maakt gebruik materiaal dat niet
  afkomstig is van de bacterie die syfilis veroorzaakt?
 • 12
  Welke test blijft positief na behandeling?
 • 13
  De treponemale test maakt gebruikt van:
 • 14
  Welke plaatje toont een positieve serologie test?
  Welke plaatje toont een positieve serologie test?
 • 15
  De interpretatie van de serologische testen voor syfilis is complex. Veel
  medische condities leiden tot .... reacties.
 • 16
  Het plaatje laat een voorbeeld zien van:
  Het plaatje laat een voorbeeld zien van:
 • 17
  Er zijn twee testen voor syfilis. Welke test kan worden gebruikt om therapie te
  monitoren?
 • 18
  Therapie die wordt gekozen op basis van ervaring en beschikbare data is:
 • 19
  Therapie die wordt gekozen op basis van laboratorium testen op geisoleerd
  pathogeen is:
 • 20
  Wanneer de concentratie die nodig is om bacterie groei te remmen hoger is
  dan de therapeutische dosis, dan is het organisme:
 • 21
  Wanneer de test om de gevoeligheid van een organisme voor antibiotica te
  bepalen wordt uitgevoerd met een reincultuur, dan wordt de ....... bepaald.
 • 22
  Wanneer de bacterie groei geremd wordt door een antibioticum dan is het
  organisme:
 • 23
  Wanneer de bacterie groei NIET geremd wordt door een antibioticum dan is
  het organisme:
 • 24
  Kwalitatief is:
 • 25
  Wanneer de test om de gevoeligheid van een organisme voor antibiotica te
  bepalen wordt uitgevoerd met het klinische monsters, dan wordt de ....... bepaald.
 • 26
  Kwantitatief is:
 • 27
  De schijf diffusie test is een .... test.
 • 28
  De test die de minimale inhibitorische concentratie bepaalt is een ... test
 • 29
  De test die de minimale bactericide concentratie bepaalt is een ... test
 • 30
  Je meet de groeiremmingszone op bij de schijf diffusie test. De grens van
  gevoeligheid van dit antibioticum ligt bij 22 mm. De groeiremmingszone die je hebt
  opgemeten is 25 mm. Is dit organisme gevoelig dit antibioticum?
 • 31
  De laagste concentratie die 99.9% van de micro-organisme doodt is de:
 • 32
  De laagste concentratie die de zichtbare groei in vitro remt is de:
 • 33
  Om de MBC te bepalen worden de buizen uit de MIC test gebruikt waar ....
  zichtbare bacterie groei is.
 • 34
  De MBC van dit organisme voor het geteste antibioticum is:
  De MBC van dit organisme voor het geteste antibioticum is:
 • 35
  De MIC van dit organisme voor het geteste antibioticum is:
  De MIC van dit organisme voor het geteste antibioticum is:
 • 36
  Serologie wordt gebruikt voor de identificatie van virussen.
 • 37
  Met welke microscoop kun je meer detail bekijken?
 • 38
  Welk plaatje laat de groei van Candida albicans door middel van budding zien?
  Welk plaatje laat de groei van Candida albicans door middel van budding zien?
 • 39
  Welk plaatje laat de groei van Candida albicans door middel van hyfa zien?
  Welk plaatje laat de groei van Candida albicans door middel van hyfa zien?
 • 40
  Welk plaatje laat de groei van Candida albicans door middel van pseudohyfa
  zien?
  Welk plaatje laat de groei van Candida albicans door middel van pseudohyfa zien?
 • 41
  Candida soorten kunnen door middel van kweek van elkaar worden
  ondergescheiden, omdat
 • 42
  Welke Candida soorten vormen kiembuizen?

commentaren (0)

autorenew