Ontwikkelingspsychologie hoofdstuk 1 t/m 3

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
10 Vragen - Ontwikkeld door: - Ontwikkeld op: - 200 keer opgeroepen

De student neem hoofdstuk 1 t/m 3 door

 • 1
  1. In de levensloop van Erikson die bestaat enkele ontwikkelingsfasen, is het de bedoeling dat de mens bepaalde psychosociale crississen moet overwinnen. Zo ook de ontwikkelingsfase van de adolescent. Door de crisis wordt een uitdaging gevormd in de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Voor elk van deze fase is er door Erikson een uitdaging geformuleerd.
 • 2
  2. Volgens het schema van de levensloop van Erikson wordt de adolescentieperiode verdeelt in drie fasen. Welke is de juiste verdeling?
 • 3
  3. De periode van de midden adolscentie kan gelinkt worden met de periode van de leerlingen van de LBO-scholen in de leeftijden
 • 4
  Welke zijn de drie kwantitatieve veranderingen die optreden bij adolescenten, waarbij
  het denken efficiënter en effectiever verloopt
 • 5
  Logica van het formeel denken is:
 • 6
  Deductief denken bij de adolescent is:
 • 7
  Wat is de implicatie regel?
 • 8
  De nieuwe denkwereld gaat tevens gepaard met een toename van de mogelijkheid tot metacognitie: wat wil dat zeggen?
 • 9
  Waarmee heeft het begrip metacognitie te maken?
 • 10
  Zelfkennis. waar sluit dat aan bij de adolescent?

commentaren (0)

autorenew