Ontwikkelingspsychologie hoofdstuk 1

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
10 Vragen - Ontwikkeld door: - Ontwikkeld op: - 142 keer opgeroepen

Als student moet je de leerstof kunnen toetsen op kennis van het inhoudelijke. Deze quiz is om de inhoudelijke kern van de leerstof na te kijken of na te gaan.

 • 1
  Om een goed begrip van het onderwerp adolescentie te hebben is het belangrijk om kennis te hebben over de LBO leerling.
 • 2
  De psycholoog Erik Erickson heeft veel aandacht besteed aan de adolescent en introduceerde als eerste het begrip identiteitscrisis
 • 3
  Volgens Erikson bestaat de levensloop uit acht ontwikkelingsfasen
 • 4
  Eriksen noemt de bouwstenen die voortkomen uit afgeronde fase de vitale ontwikkeling
 • 5
  Vanuit de schematische weergave van de levenslooptheorie van Erik Erikson is de 2- 4 jaar de belangrijke sociale relaties de buurt en school
 • 6
  De levensvraag die gesteld wordt door Erikson “Kan ik me redden in de grotere wereld van mensen en dingen komen van de levensjaren 5 – 12 jaar
 • 7
  Wie ben ik en wie kan ik worden is een van de belangrijke ontwikkelingsmomenten uit de schema/levensloopschema van Erikson. De leeftijd die dat vraagt is tussen 20 – en 24 jaar
 • 8
  Het verwerven van autonomie zegt Erikson in de levensloop van de mensen komt voor in de kleuter fase
 • 9
  Tussen 7 – en 12 jaar is het schoolkind volgens Erikson in de levensloop van de mens ook bezig. Daarbij verwerft zij de constructiviteit of handvaardigheid
 • 10
  De laatste fase volgens Erikson is “de levensloop van de mens”. Dat is in de leeftijd vanaf 65 jaar

commentaren (0)

autorenew