query_builder

Je bent aan een quiz op tijd begonnen! Let op de countdown die verschijnt.

Bodemuitputting

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
10 Vragen - Ontwikkeld door: - Geactualiseerd op: - Ontwikkeld op: - 5.709 keer opgeroepen

Beste leerling,

Hier volgt een quiz over bodemuitputting.
We gaan kijken naar de oorzaken, gevolgen en ook oplossingen. De vragen zijn alleen te beantwoorden met “goed” of “fout”.
Denk rustig na bij de vragen, zie dit als een belangrijke zelf-test voor de uiteindelijke toets. Als je dit begrijpt, beheers je de stof al zeer goed.

Succes!

  • 1/10
    Bodemuitputting is het proces waarbij delen van de bodem verdwijnen ten gevolge van de stijgende zeespiegel, waardoor de land-zee verdeling verandert.

commentaren (0)

autorenew