Microbiologie

FemaleMale
50 Vragen - Ontwikkeld door:
- Ontwikkeld op: - 692 keer opgeroepen

Jaar 1 college 6 deel 1

 • 1
  Antilichamen worden geproduceerd door:
 • 2
  Geinfecteerde gastheercellen worden vernietigd door:
 • 3
  Er zijn verschillende termen die worden gebruikt voor antilichamen, namelijk:
 • 4
  Plasma cellen zijn gedifferentieerde:
 • 5
  Het bedekken van antigeen door antilichaam waardoor fagocytose wordt
  vergemakkelijkt heet:
 • 6
  Wanneer een micro-organisme wordt bedekt met antilichaam waardoor het
  niet meer kan binden aan de mucose, is er sprake van:
 • 7
  Welke cellen zijn betrokken bij Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity?
 • 8
  Doelcellen worden bij Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity gedood
  door:
 • 9
  Van welk isotype antilichaam zijn de meeste subgroepen?
 • 10
  Welk antilichaam vormt een pentameer?
 • 11
  Welk antilichaam is met name van belang voor de primaire immuunrespons?
 • 12
  Welk antilichaam is met name aanwezig op de B cel membraan als B cel
  receptor?
 • 13
  Welk antilichaam is belangrijk voor immuniteit tegen wormen?
 • 14
  . Welk antilichaam speelt een belangrijk rol bij allergische reacties?
 • 15
  Welk antilichaam is met name van belang voor de geheugen immuun respons?
 • 16
  Welk antilichaam is belangrijk voor de bescherming van mucosale
  oppervlakten?
 • 17
  Welk antilichaam is betrokken bij opsonisatie?
 • 18
  Welk antilichaam is betrokken bij neutralisatie?
 • 19
  Welk antilichaam is betrokken bij agglutinatie?
 • 20
  Welk antilichamen zijn betrokken bij complement activatie?
 • 21
  Virale antigenen in geinfecteerde lichaamscellen worden verwerkt via de:
 • 22
  Virale antigenen in lichaamscellen worden gepresenteerd op:
 • 23
  Virale antigenen in lichaamscellen worden gepresenteerd aan:
 • 24
  Antigenen van pathogenen die door fagocytose worden opgenomen worden
  verwerkt via de:
 • 25
  Antigenen van pathogenen die door fagocytose worden opgenomen en
  verwerkt worden gepresenteerd op:
 • 26
  Antigenen van pathogenen die door fagocytose worden opgenomen en
  verwerkt worden gepresenteerd aan:
 • 27
  T helper cellen worden geactiveerd door 2 signalen (2 antwoorden):
 • 28
  B cellen worden geactiveerd door 2 signalen:
 • 29
  Cytotoxische T cellen worden geactiveerd door 2 signalen:
 • 30
  Wat doen T helper 1 cellen
 • 31
  Wat doen T helper 2 cellen?
 • 32
  Cellen die antigeen presenteren op MHC I moleculen worden gedood door:
 • 33
  Cytotoxische T cellen doden cellen met MHC I + antigeen door:
 • 34
  Granzymen zijn:
 • 35
  Het belangrijkste antilichaam van de geheugen immuun respons is:
 • 36
  Wat doen perforinen? Perforinen vomren transmembraan kanalen,
 • 37
  Stoffen die bacterien doden heten ......, stoffen die bacteriegroei remmen
  heten .....
 • 38
  Bij empirische therapie wordt vooral gebruik gemaakt van:
 • 39
  Het probleem van antibiotica resistentie speelt vooral bij 'misbruik' van:
 • 40
  Wanneer een organisme van nature resistent is tegen een drug is er sprake
  van:
 • 41
  . Primaire resistentie wordt ook wel .... genoemd.
 • 42
  Wanneer resistentie ontstaat door een mutatie is er sprake van:
 • 43
  Wanneer resistentie ontstaat door gen transfer via plasmiden is er sprake van:
 • 44
  Wanneer resistentie tegen een drug leidt tot resistentie tegen een ander
  chemisch gerelateerde drug is er sprake van:
 • 45
  Productie van beta-lactamase door bacterien leidt tot .... van bepaalde drugs.
 • 46
  Een efflux pomp leidt tot ..... van bepaalde drugs.
 • 47
  In welke groepen kunnen antibiotica worden ingedeeld op basis van hun
  aangrijpingspunt?
 • 48
  In welke groep worden drugs ingedeeld die het foliumzuur metabolisme
  remmen?
 • 49
  Penicilline is een antibioticum met:
 • 50
  Erythromycine is een antibioticum met:

commentaren (0)

autorenew