Microbiologie

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
67 Vragen - Ontwikkeld door: - Ontwikkeld op: - 440 keer opgeroepen

jaar 1 college 4

 • 1
  De taak van het immuunsysteem is om:
 • 2
  Het maken van onderscheid tussen self en non-self is belangrijke voor het
  proces:
 • 3
  Een molecuul dat een immuunrespons kan opwekken is een:
 • 4
  Hoe wordt een eiwit genoemd dat geproduceerd wordt als reactie op een
  antigeen?
 • 5
  Het adaptieve of verworven immuunsysteem is de:
 • 6
  Het aangeboren immuunsysteem is de:
 • 7
  Welk immuunsysteem is antigeen-specifiek?
 • 8
  Welk immuunsysteem is vanaf de geboorte aanwezig?
 • 9
  Welk immuunsysteem heeft 'geheugen'?
 • 10
  Welke afweerlinie wordt gevormd door T en B lymfocyten?
 • 11
  Welk immuunsysteem geeft bescherming tegen pathogenen in het algemeen?
 • 12
  Welke afweerlinie bestaat onder andere uit afweercellen, eiwitten en
  ontsteking?
 • 13
  De eerste afweerlinie is de:
 • 14
  Welke afweerlinie voorkomt het binnendringen van micro-organismen?
 • 15
  De tweede afweerlinie is de:
 • 16
  Welk immuunsysteem moet zich ontwikkelen?
 • 17
  De derde afweerlinie is de:
 • 18
  Welke afweerlinie wordt gevormd door de huid en slijmvliezen?
 • 19
  Mechanische en chemische barrières zijn onderdeel van het:
 • 20
  Cytotoxische T cellen zijn onderdeel van het:
 • 21
  Fagocytose is onderdeel van het:
 • 22
  B cellen zijn onderdeel van het:
 • 23
  NK cellen zijn onderdeel van het:
 • 24
  Het complement systeem is onderdeel van het:
 • 25
  Helper T cellen zijn onderdeel van het:
 • 26
  Ontsteking is onderdeel van het:
 • 27
  Antimicrobiele stoffen zijn onderdeel van het:
 • 28
  Defensinen en cathelicidinen verstoren de integriteit van de bacteriele:
 • 29
  Het proces waarbij extracellulaire deeltjes worden opgenomen in bepaalde
  cellen en onschadelijk worden gemaakt heet:
 • 30
  Enzymen die bij fagocytose de microbe afbreken liggen opgeslagen in:
 • 31
  Welke cellen zijn fagocyterende cellen?
 • 32
  Welk cel kan doelcellen met een lage expressie van MHC I moleculen doden?
 • 33
  Interferon wordt geproduceerd door:
 • 34
  Er zijn twee routes waarlangs het complement systeem geactiveerd kan
  worden. Welke route is afhankelijk van antilichamen?
 • 35
  Er zijn twee routes waarlangs het complement systeem geactiveerd kan
  worden. Welke route wordt direct gestimuleerd door micro-organismen?
 • 36
  Complement factoren worden geactiveerd door:
 • 37
  De biologische effecten die optreden door complement activatie zijn cytolyse,
  opsonisatie en ontsteking. Welk(e) effect(en) worden veroorzaakt door C3a?
 • 38
  Centraal component in het complement systeem is complement factor:
 • 39
  De biologische effecten die optreden door complement activatie zijn cytolyse,
  opsonisatie en ontsteking. Welk(e) effect(en) worden veroorzaakt door C3b?
 • 40
  De biologische effecten die optreden door complement activatie zijn cytolyse,
  opsonisatie en ontsteking. Welk(e) effect(en) worden veroorzaakt door C3a?
 • 41
  Hoe stimuleert het complement systeem cytolyse?
 • 42
  Hoe stimuleert het complement systeem opsonisatie?
 • 43
  Hoe stimuleert het complement systeem ontsteking?
 • 44
  Het proces waarbij een micro-organisme wordt bedekt met complement factor
  C3b (of antilichaam)waardoor fagocytose wordt vergemakkelijkt heet:
 • 45
  Het membrane attack complex wordt gevormd door:
 • 46
  Welke bacteriën zijn het meest gevoelig voor cytolyse?
 • 47
  Bij ontsteking is er sprake van
 • 48
  Door de verhoogde permeabiliteit van de bloedvatwand treden ..... uit de
  bloedbaan.
 • 49
  Het adaptieve (verworven) immuunsysteem is afhankelijk van:
 • 50
  Wat zijn de vier belangrijke eigenschappen van het adaptieve
  immuunsysteem?
 • 51
  Het aangeboren en adaptieve immuunsysteem functioneren onafhankelijk van
  elkaar.
 • 52
  Welke lymfocyten worden gevormd in het beenmerg?
 • 53
  Welke lymfocyten rijpen in het beenmerg?
 • 54
  Waar rijpen de T lymfocyten?
 • 55
  Welke lymfocyten produceren antilichamen?
 • 56
  Welke lymfocyt werkt ook als antigeen presenterende cel?
 • 57
  De receptoren op 1 lymfocyt (B of T lymfocyt) zijn:
 • 58
  Elke lymfocyt draagt een andere unieke receptor.
 • 59
  De humane MHC (major histocompatibility complex) moleculen heten:
 • 60
  Welke klasse MHC moleculen komen voor op alle lichaamscellen met een
  kern?
 • 61
  Antigenen gepresenteerd op professionele antigeen presenterende cellen
  worden gepresenteerd aan:
 • 62
  Een reactie van het immuunsysteem op antigeen waaraan het eerder is
  blootgesteld is een:
 • 63
  Wanneer het immuunsysteem tekort schiet in een bepaald type
  immuunrespons door een defect in de differentiatie route van immuun cellen is er
  sprake van een:
 • 64
  Een schadelijke immunologische reacties gericht tegen eigen weefsel
  (self-antigenen) door ontbreken van immuun tolerantie is een:
 • 65
  Voorbeelden van een allergische reactie (hypersensitiviteit) zijn:
 • 66
  Voorbeelden van een auto-immuunreactie zijn:
 • 67
  Een voorbeeld van een immuundeficientie is:

commentaren (0)

autorenew