Lokale anesthesie

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
47 Vragen - Ontwikkeld door: - Ontwikkeld op: - 481 keer opgeroepen

Risicopatiënten (college 6)

 • 1
  Bij hartfalen:
 • 2
  Lokale anesthesie... de concentratiekracht van het hart
 • 3
  .... halfwaarde tijd ... anesthetica. Het duurt ... voordat de anesthesie is ingewerkt
 • 4
  Bij hartfalen is er een ... kans op overdosering
 • 5
  Pijn geeft een ... concentratie van epifrine in het bloed
 • 6
  LA bij hartfalen geeft een ... kans op een traag hartritme
 • 7
  Pijn geeft een verhoging van ... in het bloed. dit leidt tot een ... van hartarbeid waardoor het ... in de hartspier kan toenemen en een angina pectoris of zelfs een hartinfarct kan uitlokken
 • 8
  Hoeveel mg epinefrine mag je maximaal geven aan een patiënt met hartfalen?
 • 9
  Welk anestheticum gebruik je bij patiënten met hartfalen?
 • 10
  Wanneer moet een patiënt met endocarditis (ontsteking bekleding van het hart) profylaxe nemen?
 • 11
  Welke anesthesie techniek mag niet gebruikt worden bij patiënten met hartfalen?
 • 12
  Een patiënt met hypertensie mag je niet behandelen bij een sytolische bloeddruk van ... en een diastolische waarde boven...
 • 13
  Geen contra indicatie wanneer de patiënt geen andere medische risicofactoren heeft. behandelen mag bij een systolische bloeddruk van ... en een diastolische waarde boven...
 • 14
  Welk anesthesie vloeistof dien je te gebruiken bij patiënten met hypertensie?
 • 15
  Een patiënt die een CVA heeft gehad meer dan een jaar geleden mag je verdoven met:
 • 16
  Welke groepen geneesmiddelen heb je bij antitrombotica (verhoogde bloedingsneiging)
 • 17
  Voorbeelden van bloedplaatjes remmers:
 • 18
  Wat is een prikhematoom? (bij aangeboren hemofilie)
 • 19
  Wanneer kan geleidingsanesthesie toegediend worden bij een patiënt met een verhoogde bloedingsneiging?
 • 20
  Wat kan neiging tot bloeden na een injectie van LA vergroten bij patiënten met een verhoogde bloedingsneiging?
 • 21
  Wat is levercirrose?
 • 22
  Waar moet je rekening mee houden bij patiënten met leverfunctiestoornissen?
 • 23
  Welk anestheticum gebruik je bij patiënten met leverfunctiestoornissen?
 • 24
  Kans op overdosering bij patiënten met leverfunctiestoornissen door:
 • 25
  Insuline kan door epinefrine/adrenaline ontregeld worden
 • 26
  Wanneer er sprake is van niet goed gereguleerde diabetes moet het gebruik van epinefrine als vasoconstrictor .. worden
 • 27
  Hyperthyreoïde:
 • 28
  Hyperthyreoïde:
 • 29
  Bij onbehandelde hyperthyreoïdie:
 • 30
  Bij een patiënt met hypoproteïnemie
 • 31
  Bij mensen met hypoproteïnemie gebruik je:
 • 32
  Articaïne leidt ... tot toxiciteit dan lidocaïne en prilocaïne
 • 33
  Welke anestheticum zijn veilig bij zwangerschap?
 • 34
  Waarom mag je geen citanest (synthetische felypressine) gebruiken tijdens zwangerschap?
 • 35
  Wat is de eerste keus LA bij zwangerschap?
 • 36
  De werking van membraanstabiliserende middelen zoals fenytoïne wordt ... door anestheticum waardoor er een ... kan optreden
 • 37
  Sedatieve zoals diazepam ... de toxische werking van anesthesie
 • 38
  Sulfanomiden beïnvloeden het metabolisme van prilocaïne, waardoor kans op het ontstaan van methemoglobine ...
 • 39
  Cimetidine ... de afbraak van lidocaïne
 • 40
  Bètablokkers .. de bloeddruk
 • 41
  Bij mensen die bètablokkers gebruiken moet je:
 • 42
  Epinefrine aan hartpatiënten met niet selectieve bètablokkers leidt tot ... van de bloeddruk. er is ... risico bij selectieve bètablokkers
 • 43
  Epinefrine niet combineren met:
 • 44
  Antipsychotica, chloorpromazine, prefenazine kan je ... combineren met epinefrine. kan leiden tot ...
 • 45
  Fenylefrine, cocaïne en derivaten (crack) ... combineren met epinefrine
 • 46
  Wat verhoogd de kans op overdosering bij middelenmisbruik?
 • 47
  Wat gebeurt er bij bleaching?

commentaren (0)

autorenew