Lokale anesthesie

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
62 Vragen - Ontwikkeld door: - Ontwikkeld op: - 537 keer opgeroepen

Pijn en farmacologie (college 3)

 • 1
  Wat is een sensor/receptor
 • 2
  Een sensor is ontvankelijk voor... en zijn gekoppeld aan...
 • 3
  Sensoren vervoeren impulsen naar:
 • 4
  Exterosensoren:
 • 5
  Exterosensoren:
 • 6
  Propriosensoren:
 • 7
  Propiosensoren:
 • 8
  Interosensoren:
 • 9
  Interosensoren:
 • 10
  Chemosensoren zijn gevoelig voor:
 • 11
  Mechanosensoren zijn gevoelig voor:
 • 12
  Thermosensoren zijn gevoelig voor:
 • 13
  Fotosensoren zijn gevoelig voor:
 • 14
  Nocisensoren zijn gevoelig voor:
 • 15
  Chemische, mechanische, elektromagnetische en thermische prikkels worden omgezet in:
 • 16
  Prikkeldrempel:
 • 17
  Wat bepaald het aantal impulsen (actiepotentialen) per tijdseenheid?
 • 18
  Lagere prikkeldrempel:
 • 19
  Adequate prikkel:
 • 20
  Specifieke gewaarwording wordt bepaald door:
 • 21
  Tot welk aantal hertz hoor je?
 • 22
  Negatieve adaptie:
 • 23
  Positieve adaptie:
 • 24
  Pijnprikkels worden gegenereerd uit:
 • 25
  Eigenschappen van nociceptoren zijn:
 • 26
  Fysiologische receptoren in het sensorisch zenuwstelsel:
 • 27
  Welke stoffen activeren nociceptoren?
 • 28
  Ao- vezels:
 • 29
  C- vezels
 • 30
  Het fysiologische respons van pijn leidt tot vrijkomen van welke hormonen:
 • 31
  Angst:
 • 32
  Mechanische activatie:
 • 33
  Wat is de route bij bewustwording van pijnlijke gebitselementen?
 • 34
  Welk soort narcose wordt tegenwoordig veel gebruikt?
 • 35
  Hoe werkt lokale anesthetica?
 • 36
  Lokale anestetica:
 • 37
  De moleculaire structuur van anesthetica:
 • 38
  Esters: procaïne en cocaïne
 • 39
  Lokaal anesthetica:
 • 40
  R3NH+ =
 • 41
  R3N=
 • 42
  Vetoplosbaarheid is er om.... en wateroplosbaarheid is er om...
 • 43
  Welke factoren hebben een belangrijke rol bij het effect van anestheticum?
 • 44
  Waarvan is de eliminatie van het anestheticum afhankelijk?
 • 45
  De fase van eliminatie
 • 46
  De duur van de fase van eliminatie:
 • 47
  Wat is fentolamine?
 • 48
  Wat doet fentolamine:
 • 49
  Syntetische eliminatie:
 • 50
  Eliminatie esters:
 • 51
  Eliminatie amides:
 • 52
  Wat wordt er toegevoegd aan LA?
 • 53
  Vasoconstrictiva:
 • 54
  Epinefrine:
 • 55
  Felypressine
 • 56
  Wat zijn de nadelen van vasocinstor?
 • 57
  Welke conserveermiddelen worden toegevoegd aan LA?
 • 58
  Lokaal anestheticum:
 • 59
  Paracetamol:
 • 60
  NSAID:
 • 61
  Morfinometica:
 • 62
  Opiaten:

commentaren (0)

autorenew