Handelingsgerichte diagnostiek, orthopedagogische hulpverlening

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
21 Vragen - Ontwikkeld door: - Ontwikkeld op: - 1.682 keer opgeroepen

Oefenvragen bij het vak handelingsgerichte diagnostiek, onderwijseenheid orthopedagogische hulpverlening

 • 1
  Hoe verwoord ik wat ik ervaar? is een ... hulpvraag
 • 2
  In de probleemanalyse van de Diagnostische Cyclus hoort de volgende vraag:
 • 3
  De strategiefase van HGD is de ... van de DC:
 • 4
  Stelling 1: Bij HGD is de diagnose een doel op zich, een middel om verantwoord te kunnen adviseren
  Stelling 2: De diagnostiek is pas afgerond wanneer de cliënt het advies wenselijke en bruikbaar vindt
 • 5
  Welk model(len) speelt een cruciale rol bij HGD?
 • 6
  Wat houdt de goodness of fit in?
 • 7
  Wat wordt er verstaan onder adaptief onderwijs?
 • 8
  Positieve factoren zijn:
 • 9
  Alle fasen van HGD moeten doorlopen worden, wil er een goed advies als resultaat zijn:
 • 10
  Klachten zijn niet ...
 • 11
  Uit het integratief beeld komt het volgende naar voren:
 • 12
  Er wordt aan het eind van de adviesfase altijd een handelingsplan opgesteld:
 • 13
  Welke fasen zijn vereist bij HGD?
 • 14
  HGD is een hypothesetoetsend model.
 • 15
  Wie is de cliënt bij HGD?
 • 16
  Wat houdt de locus of control in?
 • 17
  De diagnostische vraagstelling is altijd open geformuleerd?
 • 18
  Wat houdt probleemgedrag in?
 • 19
  Wat zijn attributies?
 • 20
  Operationaliseren is het omzetten van begrippen in objectief observeerbarre gedragingen?
 • 21
  Bij onderzoek is het van belang om te letten op; de betrouwbaarheid, validiteit, objectiviteit en normering. Deze vier punten samen worden ook wel ... genoemd?

commentaren (0)

autorenew