Recht, Orthopedagogische hulpverlening A

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
26 Vragen - Ontwikkeld door: - Ontwikkeld op: - 1.323 keer opgeroepen

Oefenvragen bij het vak recht, onderwijseenheid orthopedagogische hulpverlening A

 • 1
  Wat betekend de afkorting IVBPR?
 • 2
  Internationaal recht is hetzelfde als
 • 3
  Waar kun je aan denken bij burgerlijk recht?
 • 4
  EVRM is een verdrag voor de inwoners van de landen die lid zijn van
 • 5
  Hoe kan de rechterlijke macht getoetst worden?
 • 6
  Waar is meer inspraak bij mogelijk?
 • 7
  Wanneer hoef je als hulpverlener geen informatie door te geven aan je 16 jarige cliënt?
 • 8
  Je bent autonoom als: er zonder jouw toestemming niets gebeurt met jouw lichaam. Welke uitzonderingen zijn er?
 • 9
  Stelling 1: Tot 12 jaar geeft ouder, voogd of curator toestemming
  Stelling 2: Van 12 tot 18 jaar geeft de wettelijk vertegenwoordiger en het kind zelf toestemming
  Wat is juist?
 • 10
  Een kind van 15 jaar is zwanger en wil abortus plegen. Haar ouders willen niet dat ze dat doet. Wat gebeurt er?
 • 11
  Een kind van 15 jaar met een licht verstandelijke beperking is zwanger en wil abortus plegen. Haar ouders willen niet dat ze dat doet? Wat gebeurt er?
 • 12
  Wanneer is een man automatisch vader van een kind?
 • 13
  Hoeveel voogden kan een kind hebben?
 • 14
  Als je geen wettelijk vertegenwoordiger bent, heb je
 • 15
  Stelling 1: De niet-gezaghebbende ouder behoudt het recht op belangrijke medische informatie over zijn/haar kind
  Stelling 2: Een stiefouder kan ouderlijk gezag verwerven
  Wat is het goede antwoord?
 • 16
  Wanneer is er sprake van voogdij?
  Als de laatst levende ouder overleden is of als het ouderlijk gezag ontnomen is van de ouders
 • 17
  Een cliënt mag altijd om een andere mening van een hulpverlener vragen.
 • 18
  Je partner is ernstig ziek en je wilt het dossier van hem inzien. Je gaat naar de huisarts, wat zal de huisarts zeggen?
 • 19
  Je fysiotherapeut wil een aantal dingen bespreken met de huisarts. Mag dat?
 • 20
  Je hebt meldplicht bij kindermishandeling en huiselijk geweld. Waar of niet waar?
 • 21
  Wat gebeurt er als een ouder onder curatele staat?
 • 22
  Wanneer kan er sprake zijn van een meemoeder?
 • 23
  Wat verstaan we onder actieve informatieplicht?
 • 24
  Hoelang duurt een kinderbeschermingsmaatregel?
 • 25
  Stelling 1: Bij ontzetting is er sprake van ouders die onmachtig of ongeschikt zijn
  Stelling 2: Bij ontheffing is er sprake van misbruik van het gezag of grove verwaarlozing
  Wat is het goede antwoord?
 • 26
  Tamara en Bob zijn getrouwd en hebben twee kinderen. Ze gaan scheiden, want Tamara is zwanger van een ander. De kinderen blijven bij Tamara. Moet Bob betalen voor de kinderen?

commentaren (0)

autorenew