EQ tests / Emotionele Intelligentie

Emotionele intelligentie is een zeer recent beschreven intelligentie vorm. Dit concept bestaat sinds de jaren 80 van de twintigste eeuw. Samenvattend: emotionele intelligentie is het vermogen om te voelen, begrijpen en effectief het vermogen en scherpzinnigheid van emoties als een menselijke energie, informatie, verbinding en invloed toe te passen. De volgende vaardigheden behoren tot de hoog ontwikkelde emotionele intelligentie: afhankelijk van je eigen gevoelens en het vermogen jezelf aan hen bij te stellen, het vermogen om te herkennen, benoemen en sturen van je gevoelens, het onderscheiden van de nuances van gevoelens en ze op een positieve manier te gebruiken en als een volmaaktheid er handelingen uit af te leiden. Emotionele intelligentie vergezelt ons dagelijks leven en is in veel gevallen zo belangrijk als de algemene intelligentie, voornamelijk in onze moderne maatschappij. Vraag je af, of je in staat bent om met je gevoelens en emoties om te gaan - test je EQ hier!

Geen genialiteit zonder empathie - test hier je emotionele intelligentie!

Quiz 1 - 2 van 2
Test jezelf

Emotionele intelligentie

Test jezelf

Empathie (Inlevingsgevoel)

commentaren (5)

autorenew

kerstmens (05219)
voor 625 dagen
9 van 9 yes goed gedaan
lynn dekker (43810)
voor 882 dagen
en dat ik niets weet van turnen terwijl het mijn sport is!
lynn dekker (43810)
voor 882 dagen
soms zeggen julie bijvoorbeeld dat ik een domme ezel ben!
Esther verroen (40385)
voor 960 dagen
ik voel me af en toe zo moe boos verdrietig en eenzaam k snap alleen waarom en hoe?esther
Olivier (08734)
voor 1022 dagen
Bever
8 van 9Bever (zorgen)
Zone: Harmonie (samen)
Gedrag: Geven of aanbieden
Inzet: Goederen en/of diensten
Positief gedrag
* Is ijverig
* Is bereid om de handen uit de mouwen te steken
* Helpt opruimen
* Leent uit
* Ruilt
* Deelt
* Staat bij waar nodig
Overdreven gedrag
* Dringt zijn hulp op
* Betuttelt de ander
* Is bemoeiziek
* Wordt een knechtje
Schildpad
6 van 9Schildpad (Lossen)
Zone: Afzondering (alleen)
Gedrag: Lossen
Inzet: Persoon en/of aanwezigheid, goederen en/of diensten, informatie en/of richtlijnen
Positief gedrag
* Als een schildpad die even rust zoekt onder haar schild
* Is heel kwetsbaar
* Zal zich bij drukte even terugtrekken
* Voelt zich soms overspoeld
* Is bang om iets verkeerds te doen
* Voelt zich onzeker
* Is zeer gevoelig
* Draagt alle zorgen en problemen met zich mee
* Is eerder teruggetrokken
Overdreven gedrag
* Voelt zich de mindere van anderen
* Verstopt haar onmacht
* Kan zich geen ‘zwakheden’ toestaan
Uil
6 van 9Uil (houden)
Zone: Afzondering (alleen)
Gedrag: Houden
Inzet: Persoon en/of aanwezigheid, goederen en/of diensten, informatie en/of richtlijnen
Positief gedrag
* Zwijgt over wat hij van zijn toren ziet
* Blijft op de achtergrond
* Zit graag alleen
* Heeft een overzicht vanuit zijn hoekje
* Ziet en hoort alles
* Denkt er het zijne over
* Mengt zich zelden in discussies
* Kan geheimen bewaren
* Onpartijdig bij conflicten
* Lost niet vlug iets op
* Beslist zelf wanneer hij wil helpen
Overdreven gedrag
* Overdrijft met zwijgzaamheid
* Kijkt vanuit de hoogte op iedereen neer
* Is arrogant
Kameel
5 van 9Kameel (volgen)
Zone: Harmonie (samen)
Gedrag: Vragen of aannemen
Inzet: Informatie en/of richtlijnen
Positief gedrag
* Volgt trouw alle bevelen op
* Vraagt beleefd
* Volgt raadgevingen op
* Werkt in stilte zonder op te vallen
* Laat zich niet om de tuin leiden
* Gaat gemakkelijk in op voorstellen van anderen
* Houdt zich aan de regels van het spel
Overdreven gedrag
* Kan slaafs worden
* Wil voor alles en nog wat richtlijnen krijgen van anderen
* Voelt zich onzeker zonder richtlijnen
* Vraagt voor alles toestemming
* Is een meeloper
Leeuw
4 van 9Leeuw (leiden)
Zone: Harmonie (samen)
Gedrag: Geven of aanbieden
Inzet: Informatie en/of richtlijnen
Let op! Niet verwarren met het dierenriemteken: Leeuw (Leo)
Positief gedrag
* Is steeds betrokken
* Is een centrale figuur
* Geeft welgemeende compimenten zonder te overdrijven
* Neemt de verantwoordelijkheid
* Verdeelt
* Wil gehoorzaamd worden
* Wil het leiderschap
Overdreven gedrag
* Wil altijd en overal de baas spelen
* Beschouwt zich als de onbetwiste leider
* Wil steeds de leiding van een ander overnemen
* Is een echte betweter
* Duldt geen tegenspraak
Poes
4 van 9Poes (genieten)
Zone: Harmonie (samen)
Gedrag: Vragen of aannemen
Inzet: Goederen en/of diensten
Positief gedrag
* Laat zich iets welgevallen en geniet ervan
* Vraagt wanneer ze iets nodig heeft
* Krijgt graag, ook beloningen
* Glundert als haar iets aangeboden wordt, maar profiteert niet
* Laat zich graag helpen
* Geniet van vrienden die met haar begaan zijn
* Laat zich graag een beetje verwennen en vertroetelen
Overdreven gedrag
* Vraagt voordurend om geholpen te worden
* Wil alles hebben wat ze ziet
* Verwacht dat alles in haar schoot geworpen wordt
* Laat zich verwennen als een baby
* Wil overal zoveel mogelijk voordeel uithalen
* Neemt wat ze wil hebben
Steenbok
4 van 9Steenbok (zich verdedigen)
Zone: Conflict (tegen)
Inzet: Persoon en/of aanwezigheid, goederen en/of diensten, informatie en/of richtlijnen
Let op! Niet verwarren met het dierenriemteken: Steenbok (Capricornus)
Positief gedrag
* Laat veel van zich horen
* Is bijzonder waakzaam
* Maakt duidelijk wat hem niet zint
* Wordt boos bij veronderstelt onrecht
* Weigert hulpt
* Heeft het moeilijk met regels/afspraken
* Is afwijzend
* Vindt kritiek vaak onterecht
* Voelt zich betuttelt
* Houdt zich op afstand
Overdreven gedrag
* Is dikwijls ongenietbaar
* Vindt alles stom
* Vertrouwd niets of niemand
* Is zeer opstandig
* Verzet zich koppig
* Laat zich overladen met werk
Pauw
3 van 9Pauw (zich tonen)
Zone: Harmonie (samen)
Gedrag: Geven of aanbieden
Inzet: Persoon en/of aanwezigheid
Positief gedrag
* Laat dikwijls zien hoe mooi en goed hij gewerkt heeft
* Geniet van de belangstelling voor zijn persoon en van het feit dat iedereen naar hem opkijkt
* Beseft dat hij niet volmaakt is, maar toch veel te bieden heeft
* Weet dat hij binnen de groep een eigen, unieke plaats inneemt
* Is niet verlegen
* Oefent gewoon door zijn aanwezigheid aantrekkingskracht uit
* Mengt zich in het gesprek en spreekt duidelijk hoorbaar
Overdreven gedrag
* Probeert te pas en te onpas de aandacht te trekken
* Hoort zichzelf graag praten, is betweterig
* Ziet bij zichzelf geen fouten, zwakheden of tekortkomingen
* Plaatst zich op overdreven wijze op de voorgrond
* Omringt zich met vleiers en naar-de-mondpraters
* Wil iemand zijn door stoer te doen of dingen die niet mogen
Wasbeer
3 van 9Wasbeer (waarderen)
Zone: Harmonie (samen)
Gedrag: Vragen of aannemen
Inzet: persoon en/of aanwezigheid
Positief gedrag
* Is vriendelijk
* Vind alles boeiend
* Geeft welgemeende complimenten zonder te overdrijven
* Is iemand waar iedereen zich goed bij voelt
* Wijst niemand af
* Laat aanvoelen dat hij gelooft in de ander
* Heeft respect voor de anderen
* Vindt iedereen belangrijk
* Luistert naar de ander
Overdreven gedrag
* Te complimenteus
* Praat de ander naar de mond
* Complimenten maken die niet per se gemeend zijn
* Idealiseert de ander
* Te fanatiek ergens gek op zijn
* Wordt naïef en goedgelovig
* Gaat de ander onderschatten en het waardevolle niet meer zien
Havik
2 van 9Havik (vechten)
Zone: Conflict (tegen)
Gedrag: Aanvechten
Inzet: Persoon en/of aanwezigheid, goederen en/of diensten, informatie en/of richtlijnen
Positief gedrag
* Is het symbool voor kracht en aanval
* Is gekend om zijn directe stijl
* Uit opbouwende kritiek vanuit zijn offensieve, bevechtende houding
* Houdt van confrontatie
* Neemt informatie kritisch waar
* Zal bepaalde opdrachten aanvechten
* Durft zijn mening te uiten
* Raakt snel geïrriteerd
* Speelt om te winnen
Overdreven gedrag
* Kan destructief worden
* Kan anderen pijn doen en kwetsen
* Vindt alles belachelijk
* Pest en vernedert tot de zwakkeren zich uitgesloten voelen

Rubriek: Testen