Emotionele Intelligentie testen

Emotionele intelligentie is een zeer recent beschreven intelligentie vorm. Dit concept bestaat sinds de jaren 80 van de twintigste eeuw. Samenvattend: emotionele intelligentie is het vermogen om te voelen, begrijpen en effectief het vermogen en scherpzinnigheid van emoties als een menselijke energie, informatie, verbinding en invloed toe te passen. De volgende vaardigheden behoren tot de hoog ontwikkelde emotionele intelligentie: afhankelijk van je eigen gevoelens en het vermogen jezelf aan hen bij te stellen, het vermogen om te herkennen, benoemen en sturen van je gevoelens, het onderscheiden van de nuances van gevoelens en ze op een positieve manier te gebruiken en als een volmaaktheid er handelingen uit af te leiden. Emotionele intelligentie vergezelt ons dagelijks leven en is in veel gevallen zo belangrijk als de algemene intelligentie, voornamelijk in onze moderne maatschappij. Vraag je af, of je in staat bent om met je gevoelens en emoties om te gaan - test je EQ hier!

Quiz 1 - 2 van 2

Emotionele intelligentie

commentaren (0)

autorenew