Communicatie, psychologie en gedragsbeïnvloeding

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
30 Vragen - Ontwikkeld door: Fouzia - Ontwikkeld op: - 876 keer opgeroepen

Methodisch handelen 1, mondzorgkunde 2016/2017

 • 1
  Waar gaat het bij actief luisteren om?
  Lichaamshouding
  Patientenvoorlichting
  Kennis/vaardigheden, houding en gedrag
 • 2
  Wat is parafraseren?
  Ingaan op gevoelens
  De laatste uitingen van de spreker worden in andere woorden weergeven ( herformuleren)
  Essentie van wat de spreker heeft gezegd kort weergeven.
 • 3
  Wat is samenvatten?
  Essentie van wat de spreker heeft gezegd kort weergeven.
  Ingaan op gevoelens en zelfopenbaring
  De laatste uitingen van de spreker worden in andere woorden weergegeven.
 • 4
  Wat is reflecteren?
  Ingaan op gevoelens en zelfopenbaring, reflecteren van gevoel
  De laatste uitingen van de spreker worden in andere woorden weergegeven.
  Essentie van wat de spreker heeft gezegd wordt kort weergegeven.
 • 5
  Waar staat LSD voor?
  Liegen, sommen, doorzetten
  Luisteren, samenvatten, doorvragen
  Luistervaardigheden, sommen, doorvragen
 • 6
  Waar staan E-in vragen voor?
  Komen voort uit eigen gedachten
  Gesloten vragen
  Gaan door op de gedachtespoor van een ander
 • 7
  Waar staan E-ex vragen voor?
  Komen voort uit onze eigen gedachten en zijn dus voor de ander een vraag over een nieuw onderwerp
  Vragen door binnen het onderwerp
  Sluiten aan, gaan in op hetgeen dat de ander zegt
 • 8
  Wat is de up-via-down strategie?
  Begrip voor de agressie en de toepassing van gespreksvaardigheden
  Voorlichting aan immigranten geven
  Tegenwerkingsgedrag positief benaderen, ombuigen naar samenwerkingsgedrag.
 • 9
  Wat is de eerste fase van een gespreksmodel?
  Vraagverheldering.
  Anamnestische fase
  Behandelfase
 • 10
  Waar hoort de; exporatieve fase bij?
  Zorgvraag probleem ontdekkend gesprek.
  Zorgvraag verhelderen
  Probleem ontdekkend gesprek
 • 11
  Bij de zorgvraag probleem ontdekkend gesprek horen 3 aspecten, welke zijn dat?
  Denken, voelen en handelen
  Luisteren, vragen, advies
  Luisteren, praten, doen
 • 12
  Het advies gesprek kent 2 faces, welke zijn dat?
  Reductie angst en onzekerheid
  De klap uitdelen en de klap ontvangen
  Probleem ontdekkende fase en probleem oplossende fase
 • 13
  Goed luisteren heeft 4 aspecten, wat betekend 'appel'?
  Zegt iets over zichzelf
  Iets wat je wilt, indirect wat vragen
  Letterlijk
 • 14
  Wat is de juiste berekening van de Wet van Maier?
  E= K x A
  A = E X K
  K = E X A
 • 15
  Wat is neutraal reageren?
  Draagt geen waardeoordeel in zich en is sturend directief
  Draagt geen waardeoordeel in zich, Niet sturend en non-directief
  Draagt een waardeoordeel in zich en is niet sturend en non- directief
 • 16
  Waarom begin je het gesprek met het slechte nieuws?
  De patient heeft het recht om te weten waar hij aan toe is.
  Om te weten hoe de patient met slecht nieuws om gaat
  Relatie is bepalend voor effect
 • 17
  Wat is Syntactische informatie?
  Kennisoverdracht
  Wat men met de informatie doet en welk effect dit heeft
  Geheel van informatie dragers, aanbod van de informatie
 • 18
  Wat is semantische informatie?
  Wat men met de informatie doet en welk effect dit heeft
  Kennisoverdracht
  Geheel van informatie dragers, aanbod van de informatie
 • 19
  Wat is pragmatische informatie?
  Geheel van de informatie dragers, aanbod van de informatie
  Wat men met de informatie doet en welk effect dit heeft.
  Kennisoverdracht
 • 20
  Wat is een informatief communicatiedoel?
  De zender wil de ontvanger ondersteunen bij een bepaalde taak
  De zender wil kennis overdragen
  De zender wil bij de ontvanger bepaalde emoties opwekken
 • 21
  Wat is een instructief communicatiedoel?
  De zender wil de ontvanger ondersteunen bij een bepaalde taak
  De zender wil de opvattingen of de houding van de ontvanger beïnvloeden.
  De zender wilt kennis overdragen
 • 22
  Wat is een persuasief communicatiemodel?
  De zender wil kennis overdragen
  De zender wil de opvatting of de houding van de ontvanger beïnvloeden
  De zender wil de ontvanger niet alleen overtuigen maar ook bereiken
 • 23
  Wat is een motiverend communicatiemodel?
  De zender wil de ontvanger ondersteunen bij een bepaalde taak
  De zender wil bij de ontvanger bepaalde emoties opwekken
  De zender wil de ontvanger niet alleen overtuigen van een standpunt maar ook bereiken dat deze bereid is om iets te doen of laten.
 • 24
  Wat is een affectief communicatiemodel?
  De zender wil de opvattingen of de houding van de ontvanger beïnvloeden.
  De zender wil kennis overdragen
  De zender wil bij de ontvanger bepaalde emoties opwekken.
 • 25
  Wat is de attributie theorie?
  De manier waarop mensen omgaan met klachten
  Verklaring die mensen geven voor gedrag, vooral wat betreft de manier waarop zij omgaan met succes of falen
  Verklaring die mensen geven betreft de manier waarop zij omgaan met liefde en haat
 • 26
  Wat is externe attributie?
  De oorzaak ligt niet bij iemand zelf
  De oorzaak ligt bij een meerdere mensen
  De oorzaak ligt bij iemand zelf
 • 27
  Wat is interne attributie?
  De oorzaak ligt niet bij iemand zelf
  De oorzaak ligt bij meerdere mensen
  De oorzaak ligt bij iemand zelf
 • 28
  Wat is dissatisfactie?
  Patienten zijn tevreden over de verstrekte informatie
  Patienten zijn vaak ontevreden over de verstrekte informatie
  Patienten krijgen te veel informatie in 1 keer
 • 29
  Wat is externe oriëntatie?
  Machteloze houding
  Ik heb zelf controle en invloed
  Ik wil zekerheid
 • 30
  Wat is interne oriëntatie?
  Ik heb zelf controle en invloed
  Ik doe wat ik wil
  Machteloze houding

commentaren (0)

autorenew