Communicatie, psychologie en gedragsbeïnvloeding

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
30 Vragen - Ontwikkeld door: Fouzia - Ontwikkeld op: - 357 keer opgeroepen

Methodisch handelen 1, mondzorgkunde 2016/2017

 • 1
  Waar gaat het bij actief luisteren om?
  Patientenvoorlichting
  Lichaamshouding
  Kennis/vaardigheden, houding en gedrag
 • 2
  Wat is parafraseren?
  De laatste uitingen van de spreker worden in andere woorden weergeven ( herformuleren)
  Ingaan op gevoelens
  Essentie van wat de spreker heeft gezegd kort weergeven.
 • 3
  Wat is samenvatten?
  Ingaan op gevoelens en zelfopenbaring
  De laatste uitingen van de spreker worden in andere woorden weergegeven.
  Essentie van wat de spreker heeft gezegd kort weergeven.
 • 4
  Wat is reflecteren?
  Ingaan op gevoelens en zelfopenbaring, reflecteren van gevoel
  Essentie van wat de spreker heeft gezegd wordt kort weergegeven.
  De laatste uitingen van de spreker worden in andere woorden weergegeven.
 • 5
  Waar staat LSD voor?
  Luisteren, samenvatten, doorvragen
  Liegen, sommen, doorzetten
  Luistervaardigheden, sommen, doorvragen
 • 6
  Waar staan E-in vragen voor?
  Gaan door op de gedachtespoor van een ander
  Gesloten vragen
  Komen voort uit eigen gedachten
 • 7
  Waar staan E-ex vragen voor?
  Sluiten aan, gaan in op hetgeen dat de ander zegt
  Komen voort uit onze eigen gedachten en zijn dus voor de ander een vraag over een nieuw onderwerp
  Vragen door binnen het onderwerp
 • 8
  Wat is de up-via-down strategie?
  Tegenwerkingsgedrag positief benaderen, ombuigen naar samenwerkingsgedrag.
  Voorlichting aan immigranten geven
  Begrip voor de agressie en de toepassing van gespreksvaardigheden
 • 9
  Wat is de eerste fase van een gespreksmodel?
  Vraagverheldering.
  Behandelfase
  Anamnestische fase
 • 10
  Waar hoort de; exporatieve fase bij?
  Zorgvraag verhelderen
  Zorgvraag probleem ontdekkend gesprek.
  Probleem ontdekkend gesprek
 • 11
  Bij de zorgvraag probleem ontdekkend gesprek horen 3 aspecten, welke zijn dat?
  Luisteren, praten, doen
  Luisteren, vragen, advies
  Denken, voelen en handelen
 • 12
  Het advies gesprek kent 2 faces, welke zijn dat?
  Probleem ontdekkende fase en probleem oplossende fase
  De klap uitdelen en de klap ontvangen
  Reductie angst en onzekerheid
 • 13
  Goed luisteren heeft 4 aspecten, wat betekend 'appel'?
  Iets wat je wilt, indirect wat vragen
  Zegt iets over zichzelf
  Letterlijk
 • 14
  Wat is de juiste berekening van de Wet van Maier?
  E= K x A
  K = E X A
  A = E X K
 • 15
  Wat is neutraal reageren?
  Draagt een waardeoordeel in zich en is niet sturend en non- directief
  Draagt geen waardeoordeel in zich en is sturend directief
  Draagt geen waardeoordeel in zich, Niet sturend en non-directief
 • 16
  Waarom begin je het gesprek met het slechte nieuws?
  De patient heeft het recht om te weten waar hij aan toe is.
  Om te weten hoe de patient met slecht nieuws om gaat
  Relatie is bepalend voor effect
 • 17
  Wat is Syntactische informatie?
  Kennisoverdracht
  Geheel van informatie dragers, aanbod van de informatie
  Wat men met de informatie doet en welk effect dit heeft
 • 18
  Wat is semantische informatie?
  Geheel van informatie dragers, aanbod van de informatie
  Wat men met de informatie doet en welk effect dit heeft
  Kennisoverdracht
 • 19
  Wat is pragmatische informatie?
  Wat men met de informatie doet en welk effect dit heeft.
  Geheel van de informatie dragers, aanbod van de informatie
  Kennisoverdracht
 • 20
  Wat is een informatief communicatiedoel?
  De zender wil kennis overdragen
  De zender wil bij de ontvanger bepaalde emoties opwekken
  De zender wil de ontvanger ondersteunen bij een bepaalde taak
 • 21
  Wat is een instructief communicatiedoel?
  De zender wil de ontvanger ondersteunen bij een bepaalde taak
  De zender wil de opvattingen of de houding van de ontvanger beïnvloeden.
  De zender wilt kennis overdragen
 • 22
  Wat is een persuasief communicatiemodel?
  De zender wil de opvatting of de houding van de ontvanger beïnvloeden
  De zender wil de ontvanger niet alleen overtuigen maar ook bereiken
  De zender wil kennis overdragen
 • 23
  Wat is een motiverend communicatiemodel?
  De zender wil de ontvanger niet alleen overtuigen van een standpunt maar ook bereiken dat deze bereid is om iets te doen of laten.
  De zender wil bij de ontvanger bepaalde emoties opwekken
  De zender wil de ontvanger ondersteunen bij een bepaalde taak
 • 24
  Wat is een affectief communicatiemodel?
  De zender wil bij de ontvanger bepaalde emoties opwekken.
  De zender wil kennis overdragen
  De zender wil de opvattingen of de houding van de ontvanger beïnvloeden.
 • 25
  Wat is de attributie theorie?
  Verklaring die mensen geven betreft de manier waarop zij omgaan met liefde en haat
  Verklaring die mensen geven voor gedrag, vooral wat betreft de manier waarop zij omgaan met succes of falen
  De manier waarop mensen omgaan met klachten
 • 26
  Wat is externe attributie?
  De oorzaak ligt niet bij iemand zelf
  De oorzaak ligt bij iemand zelf
  De oorzaak ligt bij een meerdere mensen
 • 27
  Wat is interne attributie?
  De oorzaak ligt bij meerdere mensen
  De oorzaak ligt bij iemand zelf
  De oorzaak ligt niet bij iemand zelf
 • 28
  Wat is dissatisfactie?
  Patienten zijn vaak ontevreden over de verstrekte informatie
  Patienten krijgen te veel informatie in 1 keer
  Patienten zijn tevreden over de verstrekte informatie
 • 29
  Wat is externe oriëntatie?
  Ik wil zekerheid
  Machteloze houding
  Ik heb zelf controle en invloed
 • 30
  Wat is interne oriëntatie?
  Ik doe wat ik wil
  Machteloze houding
  Ik heb zelf controle en invloed