MLD

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
30 Vragen - Ontwikkeld door: Ingrid - Ontwikkeld op: - 167 keer opgeroepen

MLD huidtherapie

 • 1
  Kenmerken van veneus oedeem
  Lymfoedeem
  Eiwitrijk
  Eiwitarm
 • 2
  Welk oedeem is eiwitrijk?
  Lymfoedeem
  Lipolymfoedeem
  Flebolymfoedeem
 • 3
  Wat is het doel van oedeem grepen?
  Stimuleren lymfvasomoteriek
  Manueel verplaatsen van oedeem
  Opheffen blokkades
 • 4
  Opheffen van blokkades eiwit-fibrose is het doel van
  Intensieve MLD greep
  Fibrosegreep
  Oedeemgreep
 • 5
  Decompensatie cordis =
  Primair oedeem
  Renaal oedeem
  Cardiaal oedeem
 • 6
  Low output is
  Veel vocht, slechte afvoer
  Aanbod van vocht is hoog, afvoer is normaal
  Veel vocht, normale afvoer
 • 7
  Voorbeelden primair oedeem
  Langdurig bestaande CVI
  Heriditair en niet-heriditair
  Erysipilas
 • 8
  Voorbeeld heriditair oedeem
  Posttraumatisch, postoperatief, infectie
  Syndroom van millroy, eiwitbalansverstoring
  Ziekte van milroy, klippel-trenaunay, turner syndroom
 • 9
  Niet-heriditair oedeem =
  Altijd congenititaal
  Erfelijk bepaald, niet altijd congenitiaal, aanlegstoornissen
  Secundair oedeem
 • 10
  Pacherdermie is een kenmerk van?
  Veneus oedeem
  Lymfoedeem
  Lipoedeem
 • 11
  Classificatie van lymfoedeem door middel van?
  Ceap classificatie
  Anderson classificatie
  Texas classificatie
 • 12
  Doel MLD bij een wond?
  Wondtoilet
  Afvoeren van afvalstoffen, betere wondtrofiek creeren
  Wond is een contra-indicatie voor MLD
 • 13
  Relatieve contra-indicaties MLD
  Decompensatio cordis, trombose, dermatitis op basis van radiotherapie
  Zwangerschap, hyperthyreodie, decompensatio cordis, maligniteiten
  Trombose, ontsteking, maligniteiten, dermatitis
 • 14
  Absolute contra-indicaties MLD
  Lage bloeddruk, trombose, wond
  Trombose, ontsteking, maligniteiten, dermatitis op basis van radiotherapie
  Decompensatio cordis, lage bloeddruk, hyperthyreodie, zwangerschap
 • 15
  Therapie bij lymfoedeem met wond
  Alleen MLD
  Alleen compressietherapie
  Compressietherapie en MLD
 • 16
  Bij een gele wond:
  Geen mld
  Van de wond af draineren
  Naar de wond toe draineren, wondtoilet
 • 17
  Bij een rode wond
  Van de wond af draineren, rek en druk op de wondranden
  Van de wond afdraineren, geen druk en rek op de wondranden
  Naar de wond toe draineren, wondtoilet
 • 18
  Ontstaan van oedeem door
  Verhoogde capillaire druk, verhoogde permeabiliteit eiwitten en afsluiting van de lymfevaten
  Allen verhoogde capillaire druk
  Verhoogde capillaire druk, verlaagde COD, verhoogde permeabiliteit eiwitten en afsluiting van de lymfevaten
 • 19
  Oorzaken ontstaan secundair oedeem
  Blokkade, vernietiging en hoge output failure
  Hoge output failure
  Blokkade, vernietiging en lage output failure
 • 20
  De lymfecapillairen komen in de dermis samen in de
  Precollectoren
  De lymfeangionen
  Diepe lymfevaten
 • 21
  Juiste volgorde van afvoer:
  Cisterna chili > ductus thoracicus > vena sublavicula
  Ductus thoracicus > vena subclavicula > angulus venosus
  Angulus venosus > vena subclavicula > ductus thoraicicus
 • 22
  Ductus jugularis Dexter, ductus subclavicula Dexter en de truncus bronchomediastinalis monden uit in de:
  Angusus venosus
  Angulus venosus dexter
  Ductus thoracicus
 • 23
  Afferente vaten zijn
  Collectoren en lymfevaten
  Lymfevaten
  Collectoren
 • 24
  Zet in de goede volgorde van klein naar groot
  Huidareaal > huidzone > huidterratoria
  Huidzone > huidareaal > huidterratoria
  Huidareaal > huidterratoria > huidzone
 • 25
  Wat is een wasserscheiden?
  Alternatieve route bewerkstelligen via het extrafaciaal (= diepliggend) huidnetwerk
  Alternatieve route bewerkstelligen via het intrafaciaal (= diepliggend) huidnetwerk
  Alternatieve route bewerkstelligen via het extrafaciaal (= oppervlakkig) huidnetwerk
 • 26
  Behandelopbouw MLD
  Afvloedgebied, oedeemrandgebied, oedeemgebied
  Afvloedgebied, oedeemgebied, oedeemrandgebied
  Oedeemrandgebied, oedeemgebied, afvloedgebied
 • 27
  Welke grepen pas je toe in het afvloedgebied?
  Oedeemgrepen
  MLD grepen
  Intensieve MLD grepen
 • 28
  Welke grepen pas je toe in het oedeemrandgebied?
  Intensieve mld grepen (korte banen)
  Intensieve mld grepen (lange banen)
  Mld grepen (korte banen)
 • 29
  Welke grepen pas je toe in het oedeemgebied waar GEEN delle indrukbaar is?
  Intensieve mld grepen
  Oedeemgrepen
  Fibrose grepen
 • 30
  Lymfoedeem tarda is
  Primair lymfoedeem wat opspeelt na het 35e levensjaar
  Secundair lymfoedeem wat ontstaan na een tumor
  Secundair lymfoedeem wat opspeelt na het 35e levensjaar
article
1477653590
MLD
MLD
MLD huidtherapie
http://www.alle-tests.nl/quiz30/quiz/1477653590/MLD
http://www.alle-tests.nl/quiz30/picture/pic_1477653590_1001.png
2016-10-28
x0200x