MLD

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
30 Vragen - Ontwikkeld door: Ingrid - Ontwikkeld op: - 121 keer opgeroepen

MLD huidtherapie

 • 1
  Kenmerken van veneus oedeem
  Lymfoedeem
  Eiwitrijk
  Eiwitarm
 • 2
  Welk oedeem is eiwitrijk?
  Lipolymfoedeem
  Lymfoedeem
  Flebolymfoedeem
 • 3
  Wat is het doel van oedeem grepen?
  Stimuleren lymfvasomoteriek
  Opheffen blokkades
  Manueel verplaatsen van oedeem
 • 4
  Opheffen van blokkades eiwit-fibrose is het doel van
  Oedeemgreep
  Fibrosegreep
  Intensieve MLD greep
 • 5
  Decompensatie cordis =
  Primair oedeem
  Renaal oedeem
  Cardiaal oedeem
 • 6
  Low output is
  Veel vocht, normale afvoer
  Aanbod van vocht is hoog, afvoer is normaal
  Veel vocht, slechte afvoer
 • 7
  Voorbeelden primair oedeem
  Heriditair en niet-heriditair
  Langdurig bestaande CVI
  Erysipilas
 • 8
  Voorbeeld heriditair oedeem
  Syndroom van millroy, eiwitbalansverstoring
  Posttraumatisch, postoperatief, infectie
  Ziekte van milroy, klippel-trenaunay, turner syndroom
 • 9
  Niet-heriditair oedeem =
  Altijd congenititaal
  Erfelijk bepaald, niet altijd congenitiaal, aanlegstoornissen
  Secundair oedeem
 • 10
  Pacherdermie is een kenmerk van?
  Veneus oedeem
  Lymfoedeem
  Lipoedeem
 • 11
  Classificatie van lymfoedeem door middel van?
  Texas classificatie
  Ceap classificatie
  Anderson classificatie
 • 12
  Doel MLD bij een wond?
  Afvoeren van afvalstoffen, betere wondtrofiek creeren
  Wond is een contra-indicatie voor MLD
  Wondtoilet
 • 13
  Relatieve contra-indicaties MLD
  Zwangerschap, hyperthyreodie, decompensatio cordis, maligniteiten
  Trombose, ontsteking, maligniteiten, dermatitis
  Decompensatio cordis, trombose, dermatitis op basis van radiotherapie
 • 14
  Absolute contra-indicaties MLD
  Lage bloeddruk, trombose, wond
  Decompensatio cordis, lage bloeddruk, hyperthyreodie, zwangerschap
  Trombose, ontsteking, maligniteiten, dermatitis op basis van radiotherapie
 • 15
  Therapie bij lymfoedeem met wond
  Compressietherapie en MLD
  Alleen compressietherapie
  Alleen MLD
 • 16
  Bij een gele wond:
  Van de wond af draineren
  Geen mld
  Naar de wond toe draineren, wondtoilet
 • 17
  Bij een rode wond
  Naar de wond toe draineren, wondtoilet
  Van de wond af draineren, rek en druk op de wondranden
  Van de wond afdraineren, geen druk en rek op de wondranden
 • 18
  Ontstaan van oedeem door
  Verhoogde capillaire druk, verhoogde permeabiliteit eiwitten en afsluiting van de lymfevaten
  Verhoogde capillaire druk, verlaagde COD, verhoogde permeabiliteit eiwitten en afsluiting van de lymfevaten
  Allen verhoogde capillaire druk
 • 19
  Oorzaken ontstaan secundair oedeem
  Hoge output failure
  Blokkade, vernietiging en hoge output failure
  Blokkade, vernietiging en lage output failure
 • 20
  De lymfecapillairen komen in de dermis samen in de
  Diepe lymfevaten
  De lymfeangionen
  Precollectoren
 • 21
  Juiste volgorde van afvoer:
  Ductus thoracicus > vena subclavicula > angulus venosus
  Cisterna chili > ductus thoracicus > vena sublavicula
  Angulus venosus > vena subclavicula > ductus thoraicicus
 • 22
  Ductus jugularis Dexter, ductus subclavicula Dexter en de truncus bronchomediastinalis monden uit in de:
  Angusus venosus
  Ductus thoracicus
  Angulus venosus dexter
 • 23
  Afferente vaten zijn
  Collectoren en lymfevaten
  Collectoren
  Lymfevaten
 • 24
  Zet in de goede volgorde van klein naar groot
  Huidareaal > huidzone > huidterratoria
  Huidzone > huidareaal > huidterratoria
  Huidareaal > huidterratoria > huidzone
 • 25
  Wat is een wasserscheiden?
  Alternatieve route bewerkstelligen via het extrafaciaal (= oppervlakkig) huidnetwerk
  Alternatieve route bewerkstelligen via het intrafaciaal (= diepliggend) huidnetwerk
  Alternatieve route bewerkstelligen via het extrafaciaal (= diepliggend) huidnetwerk
 • 26
  Behandelopbouw MLD
  Oedeemrandgebied, oedeemgebied, afvloedgebied
  Afvloedgebied, oedeemrandgebied, oedeemgebied
  Afvloedgebied, oedeemgebied, oedeemrandgebied
 • 27
  Welke grepen pas je toe in het afvloedgebied?
  Intensieve MLD grepen
  Oedeemgrepen
  MLD grepen
 • 28
  Welke grepen pas je toe in het oedeemrandgebied?
  Mld grepen (korte banen)
  Intensieve mld grepen (korte banen)
  Intensieve mld grepen (lange banen)
 • 29
  Welke grepen pas je toe in het oedeemgebied waar GEEN delle indrukbaar is?
  Fibrose grepen
  Oedeemgrepen
  Intensieve mld grepen
 • 30
  Lymfoedeem tarda is
  Secundair lymfoedeem wat ontstaan na een tumor
  Primair lymfoedeem wat opspeelt na het 35e levensjaar
  Secundair lymfoedeem wat opspeelt na het 35e levensjaar
article
1477653590
MLD
MLD
MLD huidtherapie
http://www.alle-tests.nl/quiz30/quiz/1477653590/MLD
http://www.alle-tests.nl/quiz30/picture/pic_1477653590_1001.png
2016-10-28
x0200x