MLD

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
30 Vragen - Ontwikkeld door: Ingrid - Ontwikkeld op: - 325 keer opgeroepen

MLD huidtherapie

 • 1
  Kenmerken van veneus oedeem
  Eiwitrijk
  Eiwitarm
  Lymfoedeem
 • 2
  Welk oedeem is eiwitrijk?
  Lipolymfoedeem
  Lymfoedeem
  Flebolymfoedeem
 • 3
  Wat is het doel van oedeem grepen?
  Stimuleren lymfvasomoteriek
  Manueel verplaatsen van oedeem
  Opheffen blokkades
 • 4
  Opheffen van blokkades eiwit-fibrose is het doel van
  Fibrosegreep
  Oedeemgreep
  Intensieve MLD greep
 • 5
  Decompensatie cordis =
  Primair oedeem
  Cardiaal oedeem
  Renaal oedeem
 • 6
  Low output is
  Veel vocht, normale afvoer
  Aanbod van vocht is hoog, afvoer is normaal
  Veel vocht, slechte afvoer
 • 7
  Voorbeelden primair oedeem
  Erysipilas
  Langdurig bestaande CVI
  Heriditair en niet-heriditair
 • 8
  Voorbeeld heriditair oedeem
  Posttraumatisch, postoperatief, infectie
  Ziekte van milroy, klippel-trenaunay, turner syndroom
  Syndroom van millroy, eiwitbalansverstoring
 • 9
  Niet-heriditair oedeem =
  Altijd congenititaal
  Erfelijk bepaald, niet altijd congenitiaal, aanlegstoornissen
  Secundair oedeem
 • 10
  Pacherdermie is een kenmerk van?
  Veneus oedeem
  Lymfoedeem
  Lipoedeem
 • 11
  Classificatie van lymfoedeem door middel van?
  Ceap classificatie
  Texas classificatie
  Anderson classificatie
 • 12
  Doel MLD bij een wond?
  Afvoeren van afvalstoffen, betere wondtrofiek creeren
  Wond is een contra-indicatie voor MLD
  Wondtoilet
 • 13
  Relatieve contra-indicaties MLD
  Trombose, ontsteking, maligniteiten, dermatitis
  Zwangerschap, hyperthyreodie, decompensatio cordis, maligniteiten
  Decompensatio cordis, trombose, dermatitis op basis van radiotherapie
 • 14
  Absolute contra-indicaties MLD
  Trombose, ontsteking, maligniteiten, dermatitis op basis van radiotherapie
  Decompensatio cordis, lage bloeddruk, hyperthyreodie, zwangerschap
  Lage bloeddruk, trombose, wond
 • 15
  Therapie bij lymfoedeem met wond
  Alleen compressietherapie
  Alleen MLD
  Compressietherapie en MLD
 • 16
  Bij een gele wond:
  Geen mld
  Van de wond af draineren
  Naar de wond toe draineren, wondtoilet
 • 17
  Bij een rode wond
  Van de wond afdraineren, geen druk en rek op de wondranden
  Van de wond af draineren, rek en druk op de wondranden
  Naar de wond toe draineren, wondtoilet
 • 18
  Ontstaan van oedeem door
  Verhoogde capillaire druk, verlaagde COD, verhoogde permeabiliteit eiwitten en afsluiting van de lymfevaten
  Verhoogde capillaire druk, verhoogde permeabiliteit eiwitten en afsluiting van de lymfevaten
  Allen verhoogde capillaire druk
 • 19
  Oorzaken ontstaan secundair oedeem
  Hoge output failure
  Blokkade, vernietiging en lage output failure
  Blokkade, vernietiging en hoge output failure
 • 20
  De lymfecapillairen komen in de dermis samen in de
  De lymfeangionen
  Precollectoren
  Diepe lymfevaten
 • 21
  Juiste volgorde van afvoer:
  Ductus thoracicus > vena subclavicula > angulus venosus
  Angulus venosus > vena subclavicula > ductus thoraicicus
  Cisterna chili > ductus thoracicus > vena sublavicula
 • 22
  Ductus jugularis Dexter, ductus subclavicula Dexter en de truncus bronchomediastinalis monden uit in de:
  Ductus thoracicus
  Angusus venosus
  Angulus venosus dexter
 • 23
  Afferente vaten zijn
  Lymfevaten
  Collectoren
  Collectoren en lymfevaten
 • 24
  Zet in de goede volgorde van klein naar groot
  Huidareaal > huidzone > huidterratoria
  Huidareaal > huidterratoria > huidzone
  Huidzone > huidareaal > huidterratoria
 • 25
  Wat is een wasserscheiden?
  Alternatieve route bewerkstelligen via het extrafaciaal (= diepliggend) huidnetwerk
  Alternatieve route bewerkstelligen via het intrafaciaal (= diepliggend) huidnetwerk
  Alternatieve route bewerkstelligen via het extrafaciaal (= oppervlakkig) huidnetwerk
 • 26
  Behandelopbouw MLD
  Afvloedgebied, oedeemgebied, oedeemrandgebied
  Oedeemrandgebied, oedeemgebied, afvloedgebied
  Afvloedgebied, oedeemrandgebied, oedeemgebied
 • 27
  Welke grepen pas je toe in het afvloedgebied?
  Intensieve MLD grepen
  MLD grepen
  Oedeemgrepen
 • 28
  Welke grepen pas je toe in het oedeemrandgebied?
  Intensieve mld grepen (lange banen)
  Intensieve mld grepen (korte banen)
  Mld grepen (korte banen)
 • 29
  Welke grepen pas je toe in het oedeemgebied waar GEEN delle indrukbaar is?
  Intensieve mld grepen
  Fibrose grepen
  Oedeemgrepen
 • 30
  Lymfoedeem tarda is
  Secundair lymfoedeem wat ontstaan na een tumor
  Secundair lymfoedeem wat opspeelt na het 35e levensjaar
  Primair lymfoedeem wat opspeelt na het 35e levensjaar
article
1477653590
MLD
MLD
MLD huidtherapie
http://www.alle-tests.nl/quiz30/quiz/1477653590/MLD
http://www.alle-tests.nl/quiz30/picture/pic_1477653590_1001.png
2016-10-28
x0200x