MLD

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
30 Vragen - Ontwikkeld door: Ingrid - Ontwikkeld op: - 412 keer opgeroepen

MLD huidtherapie

 • 1
  Kenmerken van veneus oedeem
  Eiwitarm
  Eiwitrijk
  Lymfoedeem
 • 2
  Welk oedeem is eiwitrijk?
  Lipolymfoedeem
  Lymfoedeem
  Flebolymfoedeem
 • 3
  Wat is het doel van oedeem grepen?
  Opheffen blokkades
  Manueel verplaatsen van oedeem
  Stimuleren lymfvasomoteriek
 • 4
  Opheffen van blokkades eiwit-fibrose is het doel van
  Intensieve MLD greep
  Fibrosegreep
  Oedeemgreep
 • 5
  Decompensatie cordis =
  Cardiaal oedeem
  Primair oedeem
  Renaal oedeem
 • 6
  Low output is
  Veel vocht, normale afvoer
  Aanbod van vocht is hoog, afvoer is normaal
  Veel vocht, slechte afvoer
 • 7
  Voorbeelden primair oedeem
  Heriditair en niet-heriditair
  Erysipilas
  Langdurig bestaande CVI
 • 8
  Voorbeeld heriditair oedeem
  Ziekte van milroy, klippel-trenaunay, turner syndroom
  Syndroom van millroy, eiwitbalansverstoring
  Posttraumatisch, postoperatief, infectie
 • 9
  Niet-heriditair oedeem =
  Secundair oedeem
  Altijd congenititaal
  Erfelijk bepaald, niet altijd congenitiaal, aanlegstoornissen
 • 10
  Pacherdermie is een kenmerk van?
  Lymfoedeem
  Veneus oedeem
  Lipoedeem
 • 11
  Classificatie van lymfoedeem door middel van?
  Texas classificatie
  Ceap classificatie
  Anderson classificatie
 • 12
  Doel MLD bij een wond?
  Wond is een contra-indicatie voor MLD
  Afvoeren van afvalstoffen, betere wondtrofiek creeren
  Wondtoilet
 • 13
  Relatieve contra-indicaties MLD
  Trombose, ontsteking, maligniteiten, dermatitis
  Decompensatio cordis, trombose, dermatitis op basis van radiotherapie
  Zwangerschap, hyperthyreodie, decompensatio cordis, maligniteiten
 • 14
  Absolute contra-indicaties MLD
  Decompensatio cordis, lage bloeddruk, hyperthyreodie, zwangerschap
  Lage bloeddruk, trombose, wond
  Trombose, ontsteking, maligniteiten, dermatitis op basis van radiotherapie
 • 15
  Therapie bij lymfoedeem met wond
  Alleen MLD
  Compressietherapie en MLD
  Alleen compressietherapie
 • 16
  Bij een gele wond:
  Geen mld
  Van de wond af draineren
  Naar de wond toe draineren, wondtoilet
 • 17
  Bij een rode wond
  Naar de wond toe draineren, wondtoilet
  Van de wond af draineren, rek en druk op de wondranden
  Van de wond afdraineren, geen druk en rek op de wondranden
 • 18
  Ontstaan van oedeem door
  Allen verhoogde capillaire druk
  Verhoogde capillaire druk, verhoogde permeabiliteit eiwitten en afsluiting van de lymfevaten
  Verhoogde capillaire druk, verlaagde COD, verhoogde permeabiliteit eiwitten en afsluiting van de lymfevaten
 • 19
  Oorzaken ontstaan secundair oedeem
  Hoge output failure
  Blokkade, vernietiging en lage output failure
  Blokkade, vernietiging en hoge output failure
 • 20
  De lymfecapillairen komen in de dermis samen in de
  Diepe lymfevaten
  Precollectoren
  De lymfeangionen
 • 21
  Juiste volgorde van afvoer:
  Cisterna chili > ductus thoracicus > vena sublavicula
  Ductus thoracicus > vena subclavicula > angulus venosus
  Angulus venosus > vena subclavicula > ductus thoraicicus
 • 22
  Ductus jugularis Dexter, ductus subclavicula Dexter en de truncus bronchomediastinalis monden uit in de:
  Angusus venosus
  Ductus thoracicus
  Angulus venosus dexter
 • 23
  Afferente vaten zijn
  Lymfevaten
  Collectoren en lymfevaten
  Collectoren
 • 24
  Zet in de goede volgorde van klein naar groot
  Huidareaal > huidterratoria > huidzone
  Huidzone > huidareaal > huidterratoria
  Huidareaal > huidzone > huidterratoria
 • 25
  Wat is een wasserscheiden?
  Alternatieve route bewerkstelligen via het extrafaciaal (= diepliggend) huidnetwerk
  Alternatieve route bewerkstelligen via het intrafaciaal (= diepliggend) huidnetwerk
  Alternatieve route bewerkstelligen via het extrafaciaal (= oppervlakkig) huidnetwerk
 • 26
  Behandelopbouw MLD
  Afvloedgebied, oedeemgebied, oedeemrandgebied
  Oedeemrandgebied, oedeemgebied, afvloedgebied
  Afvloedgebied, oedeemrandgebied, oedeemgebied
 • 27
  Welke grepen pas je toe in het afvloedgebied?
  Intensieve MLD grepen
  MLD grepen
  Oedeemgrepen
 • 28
  Welke grepen pas je toe in het oedeemrandgebied?
  Intensieve mld grepen (korte banen)
  Mld grepen (korte banen)
  Intensieve mld grepen (lange banen)
 • 29
  Welke grepen pas je toe in het oedeemgebied waar GEEN delle indrukbaar is?
  Oedeemgrepen
  Intensieve mld grepen
  Fibrose grepen
 • 30
  Lymfoedeem tarda is
  Secundair lymfoedeem wat opspeelt na het 35e levensjaar
  Primair lymfoedeem wat opspeelt na het 35e levensjaar
  Secundair lymfoedeem wat ontstaan na een tumor
article
1477653590
MLD
MLD
MLD huidtherapie
http://www.alle-tests.nl/quiz30/quiz/1477653590/MLD
http://www.alle-tests.nl/quiz30/picture/pic_1477653590_1001.png
2016-10-28
x0200x