MLD

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
30 Vragen - Ontwikkeld door: Ingrid - Ontwikkeld op: - 837 keer opgeroepen

MLD huidtherapie

 • 1
  Kenmerken van veneus oedeem
  Eiwitrijk
  Eiwitarm
  Lymfoedeem
 • 2
  Welk oedeem is eiwitrijk?
  Lymfoedeem
  Flebolymfoedeem
  Lipolymfoedeem
 • 3
  Wat is het doel van oedeem grepen?
  Manueel verplaatsen van oedeem
  Opheffen blokkades
  Stimuleren lymfvasomoteriek
 • 4
  Opheffen van blokkades eiwit-fibrose is het doel van
  Intensieve MLD greep
  Fibrosegreep
  Oedeemgreep
 • 5
  Decompensatie cordis =
  Cardiaal oedeem
  Renaal oedeem
  Primair oedeem
 • 6
  Low output is
  Aanbod van vocht is hoog, afvoer is normaal
  Veel vocht, slechte afvoer
  Veel vocht, normale afvoer
 • 7
  Voorbeelden primair oedeem
  Heriditair en niet-heriditair
  Langdurig bestaande CVI
  Erysipilas
 • 8
  Voorbeeld heriditair oedeem
  Syndroom van millroy, eiwitbalansverstoring
  Posttraumatisch, postoperatief, infectie
  Ziekte van milroy, klippel-trenaunay, turner syndroom
 • 9
  Niet-heriditair oedeem =
  Secundair oedeem
  Erfelijk bepaald, niet altijd congenitiaal, aanlegstoornissen
  Altijd congenititaal
 • 10
  Pacherdermie is een kenmerk van?
  Veneus oedeem
  Lipoedeem
  Lymfoedeem
 • 11
  Classificatie van lymfoedeem door middel van?
  Anderson classificatie
  Texas classificatie
  Ceap classificatie
 • 12
  Doel MLD bij een wond?
  Afvoeren van afvalstoffen, betere wondtrofiek creeren
  Wondtoilet
  Wond is een contra-indicatie voor MLD
 • 13
  Relatieve contra-indicaties MLD
  Trombose, ontsteking, maligniteiten, dermatitis
  Decompensatio cordis, trombose, dermatitis op basis van radiotherapie
  Zwangerschap, hyperthyreodie, decompensatio cordis, maligniteiten
 • 14
  Absolute contra-indicaties MLD
  Decompensatio cordis, lage bloeddruk, hyperthyreodie, zwangerschap
  Trombose, ontsteking, maligniteiten, dermatitis op basis van radiotherapie
  Lage bloeddruk, trombose, wond
 • 15
  Therapie bij lymfoedeem met wond
  Alleen compressietherapie
  Compressietherapie en MLD
  Alleen MLD
 • 16
  Bij een gele wond:
  Naar de wond toe draineren, wondtoilet
  Geen mld
  Van de wond af draineren
 • 17
  Bij een rode wond
  Naar de wond toe draineren, wondtoilet
  Van de wond afdraineren, geen druk en rek op de wondranden
  Van de wond af draineren, rek en druk op de wondranden
 • 18
  Ontstaan van oedeem door
  Verhoogde capillaire druk, verlaagde COD, verhoogde permeabiliteit eiwitten en afsluiting van de lymfevaten
  Verhoogde capillaire druk, verhoogde permeabiliteit eiwitten en afsluiting van de lymfevaten
  Allen verhoogde capillaire druk
 • 19
  Oorzaken ontstaan secundair oedeem
  Hoge output failure
  Blokkade, vernietiging en hoge output failure
  Blokkade, vernietiging en lage output failure
 • 20
  De lymfecapillairen komen in de dermis samen in de
  Diepe lymfevaten
  De lymfeangionen
  Precollectoren
 • 21
  Juiste volgorde van afvoer:
  Ductus thoracicus > vena subclavicula > angulus venosus
  Angulus venosus > vena subclavicula > ductus thoraicicus
  Cisterna chili > ductus thoracicus > vena sublavicula
 • 22
  Ductus jugularis Dexter, ductus subclavicula Dexter en de truncus bronchomediastinalis monden uit in de:
  Angusus venosus
  Ductus thoracicus
  Angulus venosus dexter
 • 23
  Afferente vaten zijn
  Lymfevaten
  Collectoren en lymfevaten
  Collectoren
 • 24
  Zet in de goede volgorde van klein naar groot
  Huidareaal > huidterratoria > huidzone
  Huidzone > huidareaal > huidterratoria
  Huidareaal > huidzone > huidterratoria
 • 25
  Wat is een wasserscheiden?
  Alternatieve route bewerkstelligen via het extrafaciaal (= oppervlakkig) huidnetwerk
  Alternatieve route bewerkstelligen via het extrafaciaal (= diepliggend) huidnetwerk
  Alternatieve route bewerkstelligen via het intrafaciaal (= diepliggend) huidnetwerk
 • 26
  Behandelopbouw MLD
  Afvloedgebied, oedeemrandgebied, oedeemgebied
  Afvloedgebied, oedeemgebied, oedeemrandgebied
  Oedeemrandgebied, oedeemgebied, afvloedgebied
 • 27
  Welke grepen pas je toe in het afvloedgebied?
  MLD grepen
  Oedeemgrepen
  Intensieve MLD grepen
 • 28
  Welke grepen pas je toe in het oedeemrandgebied?
  Mld grepen (korte banen)
  Intensieve mld grepen (korte banen)
  Intensieve mld grepen (lange banen)
 • 29
  Welke grepen pas je toe in het oedeemgebied waar GEEN delle indrukbaar is?
  Oedeemgrepen
  Intensieve mld grepen
  Fibrose grepen
 • 30
  Lymfoedeem tarda is
  Secundair lymfoedeem wat opspeelt na het 35e levensjaar
  Primair lymfoedeem wat opspeelt na het 35e levensjaar
  Secundair lymfoedeem wat ontstaan na een tumor
article
1477653590
MLD
MLD
MLD huidtherapie
http://www.alle-tests.nl/quiz30/quiz/1477653590/MLD
http://www.alle-tests.nl/quiz30/picture/pic_1477653590_1001.png
2016-10-28
x0200x

commentaren (0)

autorenew