Recht, Orthopedagogische hulpverlening A

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
26 Vragen - Ontwikkeld door: Milou Eichelsheim - Ontwikkeld op: - 231 keer opgeroepen

Oefenvragen bij het vak recht, onderwijseenheid orthopedagogische hulpverlening A

 • 1
  Wat betekend de afkorting IVBPR?
  Internationaal Verdrag voor de Burgerlijke Plichten en Rechten
  Integraal Verdrag voor de Burgerlijke en Politieke Rechten
  Internationaal Verdrag voor de Burgerlijke en Politieke Rechten
  Integraal Verdrag voor de Burgerlijke Plichten en Rechten
 • 2
  Internationaal recht is hetzelfde als
  Staatsrecht
  Mensenrechen
  Bestuursrecht
  Burgerlijk recht
 • 3
  Waar kun je aan denken bij burgerlijk recht?
  Verdragen en uitkeringen
  Faillissement en scheiding
  Scheiding en uitkeringen
 • 4
  EVRM is een verdrag voor de inwoners van de landen die lid zijn van
  Raad van Europa
  Europa
  Verenigde Naties
 • 5
  Hoe kan de rechterlijke macht getoetst worden?
  IVBPR
  EHRM
  EVRM
 • 6
  Waar is meer inspraak bij mogelijk?
  Geen van beide
  Drang
  Drang en Dwang
  Dwang
 • 7
  Wanneer hoef je als hulpverlener geen informatie door te geven aan je 16 jarige cliënt?
  Je hoeft sowieso niet alle informatie te vertellen
  Als het vanwege therapeutische basis niet verstandig is
  Als ouders van de client het niet willen
 • 8
  Je bent autonoom als: er zonder jouw toestemming niets gebeurt met jouw lichaam. Welke uitzonderingen zijn er?
  Kind, EH en gerede dwang
  Kind, wilsonbekwame, EH en gerede dwang
  Kind, wilsonbekwame en EH
 • 9
  Stelling 1: Tot 12 jaar geeft ouder, voogd of curator toestemming
  Stelling 2: Van 12 tot 18 jaar geeft de wettelijk vertegenwoordiger en het kind zelf toestemming
  Wat is juist?
  Stelling 1 is juist
  Stelling 2 is juist
  Stelling 1 en 2 zijn juist
  Stelling 1 en 2 zijn onjuist
 • 10
  Een kind van 15 jaar is zwanger en wil abortus plegen. Haar ouders willen niet dat ze dat doet. Wat gebeurt er?
  Beide partijen moeten het eens worden
  De abortus mag wel doorgaan
  De abortus mag niet doorgaan
 • 11
  Een kind van 15 jaar met een licht verstandelijke beperking is zwanger en wil abortus plegen. Haar ouders willen niet dat ze dat doet? Wat gebeurt er?
  De abortus mag wel doorgaan
  De abortus mag niet doorgaan
  Beide partijen moeten het eens worden
 • 12
  Wanneer is een man automatisch vader van een kind?
  Als hij getrouwd is met de moeder van het kind
  Als er gedeeld partnerschap is tussen de man en de moeder van het kind
  Als hij getrouwd is of als er gedeeld partnerschap is tussen de man en de moeder van het kind
 • 13
  Hoeveel voogden kan een kind hebben?
  Geen
  Twee
  Een
 • 14
  Als je geen wettelijk vertegenwoordiger bent, heb je
  Curatorschap
  Wel ouderlijk gezag
  Geen ouderlijk gezag
 • 15
  Stelling 1: De niet-gezaghebbende ouder behoudt het recht op belangrijke medische informatie over zijn/haar kind
  Stelling 2: Een stiefouder kan ouderlijk gezag verwerven
  Wat is het goede antwoord?
  Stelling 1 is onjuist
  Stelling 1 en 2 zij onjuist
  Stelling 1 en 2 zijn beide juist
  Stelling 2 is onjuist
 • 16
  Wanneer is er sprake van voogdij?
  Als de laatst levende ouder overleden is of als het ouderlijk gezag ontnomen is van de ouders
  Beide antwoorden zijn juist
  Beide antwoorden zijn onjuist
  De eerste stelling is juist
 • 17
  Een cliënt mag altijd om een andere mening van een hulpverlener vragen.
  Onjuist
  Gedeeltelijk juist
  Juist
 • 18
  Je partner is ernstig ziek en je wilt het dossier van hem inzien. Je gaat naar de huisarts, wat zal de huisarts zeggen?
  Ik mag u het dossier alleen met toestemming van uw man laten lezen
  Ik mag u het dossier niet laten lezen
  Ik mag u het dossier laten lezen
 • 19
  Je fysiotherapeut wil een aantal dingen bespreken met de huisarts. Mag dat?
  Ja
  Alleen met toestemming van mij
  Nee
 • 20
  Je hebt meldplicht bij kindermishandeling en huiselijk geweld. Waar of niet waar?
  Waar
  Niet waar
  -
 • 21
  Wat gebeurt er als een ouder onder curatele staat?
  Dan vervalt wettelijke vertegenwoordiging
  Dan vervallen ouderlijk gezag en wettelijke vertegenwoordiging
  Dan vervalt het ouderlijk gezag
 • 22
  Wanneer kan er sprake zijn van een meemoeder?
  Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap van een lesbisch stel, als vader het kind niet heeft erkend
  Bij huwelijk lesbisch stel, als vader het kind niet heeft erkend
  Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap van een lesbisch stel
 • 23
  Wat verstaan we onder actieve informatieplicht?
  Gezaghebbende ouder is verplicht om informatie door te geven aan de niet-gezaghebbende ouder
  Niet-gezaghebbende ouder heeft recht op algemene informatie
  -
 • 24
  Hoelang duurt een kinderbeschermingsmaatregel?
  Tot maximaal 18 jaar
  Tot maximaal 23 jaar
  Tot maximaal 21 jaar
 • 25
  Stelling 1: Bij ontzetting is er sprake van ouders die onmachtig of ongeschikt zijn
  Stelling 2: Bij ontheffing is er sprake van misbruik van het gezag of grove verwaarlozing
  Wat is het goede antwoord?
  Stelling 1 en 2 zijn onjuist
  Stelling 1 en 2 zijn juist
  Stelling 2 is onjuist
  Stelling 1 is juist
 • 26
  Tamara en Bob zijn getrouwd en hebben twee kinderen. Ze gaan scheiden, want Tamara is zwanger van een ander. De kinderen blijven bij Tamara. Moet Bob betalen voor de kinderen?
  Ja, want hij heeft ouderlijk gezag/wettelijke vertegenwoordiging en moet betalen voor zijn kinderen tot 21 jaar
  Nee, want hij heeft geen ouderlijk gezag meer
  Ja, want hij is wettelijk vertegenwoordiger en moet betalen voor alle kinderen
  Ja, want hij is wettelijk vertegenwoordiger en moet betalen voor zijn kinder t/m 18 jaar