Mondelinge Taalvaardigheid

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
10 Vragen - Ontwikkeld door: Josine Brouwer - Ontwikkeld op: - 1.705 keer opgeroepen

Deze vragen gaan alleen over het mondelinge taalvaardigheid

 • 1
  Welk doel is geen luisterdoel?
  Bepaald gevoel krijgen
  Globaal luisteren
  Iets te weten willen komen
  Mening willen vormen
  Spel willen spelen
 • 2
  De luisteraar kiest bewust de strategie dat hij alleen maar specifieke informatie over een onderwerp wil oppakken. Wat voor luisterstrategie neemt deze luisteraar aan?
  Globaal luisteren
  Gericht luisteren
  Intensief luisteren
  Kritisch luisteren
 • 3
  Iemand is de weg kwijt en vraag aan jou of jij hem de weg kan vertellen. Welk spreekdoel heb jij dan voor ogen?
  Amuseren
  Instrueren
  Informeren
  Overtuigen
 • 4
  Welke van deze antwoorden is geen sociale taalfunctie?
  Structurering van een gesprek
  Zelfhandhaving
  Sturing van anderen
  Zelfsturing
  Sturing van een gesprek
 • 5
  Wat is de juiste volgorde van de cognitieve taalfuncties in mate van complexiteit?
  Redeneren-Projecteren-Rapporteren
  Rapporteren-Redeneren-Projecteren
  Rapporteren-Projecteren-Redeneren
  Projecteren-Redeneren-Rapporteren
 • 6
  Welke stap wordt er niet genomen bij het mondeling presenteren van iets?
  Plannen en presenteren
  Informatie opzoeken
  Oriënteren op de inhoud
  Doel en publiek bepalen
  Reflecteren op doel en inhoud
 • 7
  Wat is de juiste volgorde van betekenis van het volgende taalontwikkelingsproces:
  taalinhoud- taalvorm- taalgebruik?
  Pragmatiek-semantisch-fonologie-morfologie-syntaxi s
  Semantisch- fonologie- morfologie- syntaxis- pragmatiek
  Fonologie-morfologie-syntaxis-semantisch-pragmatie k
  Semantisch-pragmatiek-fonologie-morfologie-syntaxi s
 • 8
  In welke volgorde verloopt de linguale of talige fase?
  Preverbale fase -vroeglinguale periode
  Vroeglinguale periode - differentiatiefase
  Differentiatiefase - vroeglinguale periode
  Differentiatiefase - voltooiingsfase
 • 9
  Wat is het verschil tussen simultane taalverwerving en successieve taalverwerving?
  Simultane is na de derde verjaardag, successieve is voor de derde verjaardag
  Simultane is voor de derde verjaardag, successieve in na de derde verjaardag
  Successieve is voor de derde verjaardag, simultane na de derde verjaardag
 • 10
  Wat is het verschil tussen CAT en DAT?
  In schoolse situaties spreek je over CAT, in dagelijkse situaties over DAT
  In schoolde situaties spreek je over DAT, in dagelijkse situaties over CAT
  CAT en DAT gebruik je op hetzelfde moment.