Mondelinge Taalvaardigheid

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
10 Vragen - Ontwikkeld door: Josine Brouwer - Ontwikkeld op: - 1.842 keer opgeroepen

Deze vragen gaan alleen over het mondelinge taalvaardigheid

 • 1
  Welk doel is geen luisterdoel?
  Iets te weten willen komen
  Globaal luisteren
  Mening willen vormen
  Spel willen spelen
  Bepaald gevoel krijgen
 • 2
  De luisteraar kiest bewust de strategie dat hij alleen maar specifieke informatie over een onderwerp wil oppakken. Wat voor luisterstrategie neemt deze luisteraar aan?
  Kritisch luisteren
  Intensief luisteren
  Gericht luisteren
  Globaal luisteren
 • 3
  Iemand is de weg kwijt en vraag aan jou of jij hem de weg kan vertellen. Welk spreekdoel heb jij dan voor ogen?
  Instrueren
  Overtuigen
  Amuseren
  Informeren
 • 4
  Welke van deze antwoorden is geen sociale taalfunctie?
  Zelfsturing
  Zelfhandhaving
  Structurering van een gesprek
  Sturing van een gesprek
  Sturing van anderen
 • 5
  Wat is de juiste volgorde van de cognitieve taalfuncties in mate van complexiteit?
  Rapporteren-Redeneren-Projecteren
  Redeneren-Projecteren-Rapporteren
  Projecteren-Redeneren-Rapporteren
  Rapporteren-Projecteren-Redeneren
 • 6
  Welke stap wordt er niet genomen bij het mondeling presenteren van iets?
  Oriënteren op de inhoud
  Informatie opzoeken
  Reflecteren op doel en inhoud
  Doel en publiek bepalen
  Plannen en presenteren
 • 7
  Wat is de juiste volgorde van betekenis van het volgende taalontwikkelingsproces:
  taalinhoud- taalvorm- taalgebruik?
  Semantisch- fonologie- morfologie- syntaxis- pragmatiek
  Semantisch-pragmatiek-fonologie-morfologie-syntaxi s
  Fonologie-morfologie-syntaxis-semantisch-pragmatie k
  Pragmatiek-semantisch-fonologie-morfologie-syntaxi s
 • 8
  In welke volgorde verloopt de linguale of talige fase?
  Vroeglinguale periode - differentiatiefase
  Differentiatiefase - voltooiingsfase
  Preverbale fase -vroeglinguale periode
  Differentiatiefase - vroeglinguale periode
 • 9
  Wat is het verschil tussen simultane taalverwerving en successieve taalverwerving?
  Simultane is na de derde verjaardag, successieve is voor de derde verjaardag
  Simultane is voor de derde verjaardag, successieve in na de derde verjaardag
  Successieve is voor de derde verjaardag, simultane na de derde verjaardag
 • 10
  Wat is het verschil tussen CAT en DAT?
  In schoolse situaties spreek je over CAT, in dagelijkse situaties over DAT
  In schoolde situaties spreek je over DAT, in dagelijkse situaties over CAT
  CAT en DAT gebruik je op hetzelfde moment.

commentaren (0)

autorenew